Syksy kuolleiden luiden laaksossa


Hesekielin kirjassa kerrotaan laaksosta, jossa oli kuolleita luita. Sillä tarkoitettiin Jumalan kansan hengellistä tilaa. Kuva on voimakas, ja se puhutteli niin silloin israelilaisia kuin nyt kristittyjä. Kuva puntaroi omaa tilaamme…

1. Korinttilaiskirjeen 1. luku: Kiistojen keskellä


Johdanto ja luku 1 Paavalin lähetystyö Euroopassa ei alkanut vaikeuksitta. Apostolien tekojen 16. luku kertoo, miten Paavali ja Silas heitettiin vankilaan. Tessalonikasta ja Bereasta Paavalin oli paettava henki kurkussa (Apt…

Johdanto 1. kirjeeseen korinttilaisille


Johdanto Paavalin lähetystyö Euroopassa ei alkanut vaikeuksitta. Apostolien tekojen 16. luku kertoo, miten Paavali ja Silas heitettiin vankilaan. Tessalonikasta ja Bereasta Paavalin oli paettava henki kurkussa (Apt 17). Ateenassa, sivistyksen…