Lähetyskäskyn toteuttamisen periaatteet kirkossa 


Kirjoittajat: Pekka Leino ja Jouko Talonen. Leino on Kirkko-oikeuden dosentti, OTT, TT. Talonen on Kirkkohistorian emeritusprofessori. Kirkossamme on herättänyt ihmetystä, mihin suuntaan kirkon lähetystyötä ollaan ohjaamassa.  Meidän Herramme antoi ylösnousemuksensa…