Aikakäsityksen muutoksessa

 

Anna Sokka on lähetystyöstä ja eri kulttuureista kiinnostunut teologian opiskelija Helsingin yliopistosta. Toisin kuin muut opiskelijatoverinsa, hän suorittaa juuri tällä hetkellä opintoihinsa kuuluvaa harjoittelua Kisiin maakunnassa Keniassa.

Miksi lähdit harjoitteluun niin kauas?
Halusin kokea jotakin aivan erilaista seurakuntatyötä, ja halusin nähdä, kuinka työtä seurakunnissa tehdään täysin erilaisen kulttuurin keskellä. Löysin sopivat yhteydet ystävieni kautta ja pääsin lähtemään Keniaan. Olen täällä yhteensä kaksi kuukautta. Palaan takaisin Suomeen huhtikuun puolivälissä.

Mitä kenialaiseen 
teologiharjoitteluun kuuluu?
Tämä on ollut todella monipuolista. Olen nähnyt, kuinka täällä tehdään esimerkiksi nuorisotyötä ja naistentyötä. Sen lisäksi olen ollut paikallisessa teologisessa seminaarissa opettamassa musiikkia ja liturgista laulutaitoa papiksi opiskeleville. Suurin osa opiskelijoista toimii evankelistoina eri seurakunnissa. Alueella on todella vähän pappeja – pahimmillaan vain yksi pappi viiteen seurakuntaan.

Onko Kenia ollut kokemus?
Ainakin tähän saakka hyvin rikas ja antoisa kokemus. Täällä täytyy muuttaa omaa aikakäsitystään, jotta ei menetä hermojaan. Itselleni suomalaisena kenialainen asioiden hoitaminen näytti ensin hieman kaoottiselta, mutta kun olen päässyt sisälle kulttuuriin, olen ymmärtänyt logiikan, jolla asioita täällä hoidetaan ja sen jälkeen on ollut helpompi sopeutua. Jos esimerkiksi sovitaan, että jokin asia hoidetaan huomenna, tarkoittaa se yleensä noin viikon sisään asian hoitamista. Kaikki aina lopulta järjestyy, mutta ei aina silloin, kuin itse odottaisin sen tapahtuvan.

Millaista naistyö on ollut?
Seurakunnassa, jossa itse olen mukana, on paljon leskiä ja he ovat jollain tapaa hyvin vahva ja kantava voima. He huolehtivat paljon seurakuntalaisista ja seurakunnan asioista. Se mitä he tarvitsisivat, olisi koulutettuja raamatunopettajia, sillä naisten kiinnostus Raamattua kohtaan on todella korkea, mutta varsinkaan vanhemman polven naisilla ei ole luku- tai kirjoitustaitoa.

Teksti julkaistu Sanansaattajassa 6/19.


Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: