Hallitus ja jäsenkokous olivat koolla

 

Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen hallitus kokoontui perjantaina 18. joulukuuta etänä. Kokouksessaan hallitus valmisteli muiden asioiden ohella sääntömääräisiä asioita vietäväksi seuraavan päivän jäsenkokoukseen. Jäsenkokous kokoontui lauantaina 19. joulukuuta klo 13 alkaen pääsääntöisesti etänä ja osin Helsingin Luther-kirkolla. Jäsenkokouksessa koolla oli yhteensä noin seitsemänkymmentä osanottajaa.

Perjantain kokouksessaan hallitus hyväksyi Sleyn strategian vuodelle 2025.

– Uudessa strategiassa olemme sanoittaneet Evankeliumiyhdistyksen mission seuraavasti: olemme luterilainen, evankelinen ja herätyskristillinen koti ja lähetysjärjestö kirkon sisällä. Arvomme ovat uskollisuus, armollisuus ja yhteisöllisyys, kotimaantyön johtaja Juhana Tarvainen kertoo.

Sleyn hallitus tutustui perjantaina hiljattain käytyjen YT-neuvottelujen myötä laadittuun yhteistoimintamenettelyn pöytäkirjaan ja työntekijöiden puheenvuoroon.

– Henkilökuntaan ei kohdistettu irtisanomisia säästötoimenpiteenä. Säästötoimet toteutetaan osa-aikaistamisina, työnkuvan muutoksina sekä kahden viikon ja kolmen päivän lomautuksena. Lomautus koskee kotimaan ja hallinnon henkilökuntaa sekä lähetysosaston kotimaan työntekijöitä. Lomautukset eivät koske Karkun evankelisen opiston henkilökuntaa eikä Sley Media Oy:n työntekijöitä, toiminnanjohtaja Tom Säilä kertoo.

Jäsenkokous hyväksyi hallituksen esityksen, jonka mukaan Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen jäsenmaksu pysyy ensi vuonna samana kuin se oli tänä vuonna. Jäsenmaksu on ollut vuonna 2020 35 euroa vuodessa ja opiskelijoille 25 euroa vuodessa. Vuonna 2021 ei peritä uusilta jäseniltä lainkaan erillistä liittymismaksua.

Lauantain jäsenkokous hyväksyi hallituksen esityksen Sleyn toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2021. Talousarvion 2021 toiminnallinen tulos on –800 000 euroa. Sley ry:n tulos on noin –262 000 euroa.

Toimintasuunnitelmassa todetaan vuoden 2021 tärkeimpiä tavoitteita olevan talouden tasapainottaminen. Strategian mukaan talouden tulee olla tasapainossa vuonna 2022. Toimintasuunnitelmaa esitellessään toiminnanjohtaja Säilä kertoi ensi vuoden kehityshankkeisiin kuuluvan muun muassa viestinnän ja varainhankinnan tehostamisen. Sen lisäksi tavoitteena on aloittaa vuoden 2021 aikana uuden Siionin kanteleen lisävihon laatiminen.

Kotimaantyön keskeisimpiä painopisteitä ja tavoitteita vuonna 2021 ovat toiminnan organisoiminen vastaamaan taloutta ja työntekijöiden henkiseen jaksamiseen erityisen huomion kiinnittäminen. Lähetystyön vastaaviin painopisteisiin kuuluvat lähettiyksikköjen lähettäminen Ugandaan ja Israeliin ja Japanintyön uudelleenorganisointi.

– Siitä huolimatta, että ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sisältävät säästöpäätöksiä, pyritään siihen, että hyvät toimintaedellytykset säilyisivät, Säilä jatkaa.

Perjantain kokouksessaan Evankeliumiyhdistyksen hallitus vahvisti Karkun evankelisen opiston johtokunnan jäsenet. Opiston johtokuntaan valittiin Marjo Anttoora ja Miika Parvio. Erovuorossa ollut Anttoora on toiminut tehtävässä jo aiemmalla toimikaudella puheenjohtajana.

Perjantaina hallitus käsitteli myös lähetystyön asioita. Hallitus nimitti Venäjän työaluevastaavaksi pastori Pasi Hujasen ja varavastaavaksi pastori Ville Melasen. Hallitus merkitsi myös tiedokseen Evankeliumiyhdistyksen pitkäaikaisen lähetysosaston koordinaattori Sinikka Ahvenaisen irtisanoutumisen eläkkeelle siirtymisen tähden.

Seuraava hallituksen kokous järjestetään 13. helmikuuta.


Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: