Hallitus kokoontui: Kiitokset poikkeusolojen keskelle

 

Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen hallitus kokoontui torstaina 23.4. Kokous järjestettiin kokonaan etänä, ja osallistujat olivat läsnä video- ja ääniyhteyden välityksellä.  Hallitus käsitteli kokouksessaan yhdistyksen taloutta, poikkeusajan toimintaa, tulevaa jäsenkokousta, henkilökunnan työoloja, lähettien matkaraportteja, tulevaa lähetyskurssia, lähettien uusia työkausia ja lähetystyön uutta strategiaa.

Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen talous on ollut pitkään haastavassa tilanteessa. Säästötoimenpiteet ovat olleet paikoitellen rankkoja ja niihin on kuulunut muun muassa viime vuonna koetut yhteistoimintaneuvottelut ja lomautukset. Säästökuuri ei ole osoittautunut turhaksi, sillä talous kulkee alati parempaan suuntaan. Menojen karsimisen ohella talouden osalta suuri ilonaihe on huomattavasti kasvanut vapaaehtoinen kannatus.

Hallitus hyväksyi vuoden 2019 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen edelleen esitettäväksi tilintarkastajille ja sen jälkeen yhdistyksen ylimmälle päättävälle elimelle, eli jäsenkokoukselle. Tilikaudella 2019 yhdistyksen varsinaisen toiminnan tulos oli – 1 811 622,91 €, joka oli noin 300 000 € budjetoitua parempi

– Vuoden 2019 varsinainen toiminta oli reilu 1,8 miljoonaa alijäämäinen, kun varsinaisen toiminnan alijäämä vuoden 2018 jäljiltä asettui vajaaseen 3,2 miljoonaan euroon. Otimme talouden tasapainottamisessa huomattavan askeleen eteenpäin, pidemmän kuin talousarviota laadittaessa uskalsimme toivoa. Mieltäni lämmittävin asia tilinpäätöksessä oli vapaaehtoisen kannatuksen kasvu 300 000 eurolla edellisvuoteen verrattuna. Siitä iso kiitos lahjoittavalle ja vastuuta kantavalle ystäväjoukolle sekä monessa venyneelle työntekijäkunnallemme! Mennään talouden sektorillakin rohkeasti ja innolla eteenpäin kuroaksemme jäljellä olevaa kaulaa umpeen, yhdistyksen toiminnanjohtaja Tom Säilä kiittää.

Evankeliumiyhdistys on toiminut runsaan kuukauden ajan koko yhteiskunnan kanssa erittäin poikkeuksellisissa oloissa. Yhdistyksen toiminnan tärkeä ydin, ihmisten kohtaaminen, on otettu meiltä pois niin kotimaassa kuin lähetyskentilläkin. Hallitus lausui erityisen kiitoksen yhdistyksen työntekijöille siitä kestävyydestä, jota he ovat osoittaneet muokatessaan yhdistyksen toimintaa poikkeusolojen vaatimusten mukaan.

– On ollut upeaa huomata kuinka työntekijämme ja suuri vapaaehtoisten vastuunkantajien joukko on uudistanut toimintatapojamme tässä uudessa tilanteessa. Erityiskiitoksen ansaitsee se suuri joukko, joka on mahdollistanut työmme siirtymisen nettiin. Tätä työtä on ollut paljon ja se on tuottanut hienoa tulosta. On ollut jumalanpalvelusten live-lähetyksiä, raamattupiirejä ja hartauksia. YouTube, Facebook, Teams, Zoom ja monet muut työvälineet ovat olleet ahkerassa käytössä. Työmme tähtäyspiste ja sanoma ovat kuitenkin pysyneet samana. Edelleen kerromme syntiemme sovittajasta, ylösnousseesta Jeesuksesta ja kutsumme kaikkia mukaan tälle taivasmatkalle, hallituksen puheenjohtaja Mika Latva-Rasku toteaa.

Evankeliumiyhdistyksen työntekijöille tehtiin työolokysely jokin aikaa ennen koronaepidemian aiheuttamia poikkeusoloja. Kokouksessaan hallitus tutustui työntekijöiden työolokyselyn yhteenvetoon..

– Työolokyselyllä selvitetään vuosittain työntekijöiden käsityksiä työpaikan fyysisestä ja henkisestä kuormituksesta sekä työympäristön toimivuudesta. Puutumme työsuojelutoimikunnan kanssa asioihin, joissa on huomattavissa huolestuttavaa muutosta edellisiin vuosiin tai mikäli saamme tietoomme korjattavia epäkohtia. Hengellisessä työssä, kuten myös asiantuntija- ja järjestötyössä suurimmat haasteet ovat useimmiten henkilöstön psykososiaalisessa kuormituksessa, kotimaantyön johtaja Juhana Tarvainen kertoo.

Lähetyksen uusi strategia

Lähetystyön saralla Evankeliumiyhdistyksen hallitus käsitteli useampia aiheita. Hallituksen tietoon tulevat muun muassa lähettienkokousten pöytäkirjojen ja matkaraporttien lisäksi lähetystyön uusi strategia.

–  Lähetystyö on Evankeliumiyhdistyksen työssä ydintehtävä. Työ tehdään kuitenkin pääsääntöisesti kaukana Suomesta, ja siksi on tärkeää, että hallitus saa luettavakseen työalueitten toimintakertomukset, lähettien työkertomukset, lähetysalueitten vastuulla olevista asioista päättävien lähettienkokousten pöytäkirjat ja myös Suomesta lähetysalueille tehtävien työmatkojen raportit. Siten hallitus pysyy tietoisena siitä, mitä eri työalueilla tapahtuu ja miten työ etenee, lähetysjohtaja Ville Auvinen kuvaa.

Hallitus vahvisti myös kahden lähetystyöntekijämme uudet työkaudet. Helsingin Luther-kirkossa kansainvälistä työtä tekevän pastori Richard Ondicho jatkaa uudelle työkaudelle 1.10.2020 – 30.9.2022 ja Inkerin kirkossa toimiva pastori Pasi Hujanen uudelle työkaudelle 1.9.2020 – 31.8.2022.

– Pasi Hujanen on työskennellyt jo noin 20 vuotta lähettinä Inkerin kirkossa. Jumalanpalvelusten ja muiden tilaisuuksien ohella hän tekee vuosittain yli kolmesataa kotikäyntiä inkeriläisvanhusten luona, mikä on äärimmäisen tärkeää työtä. Richard Ondicholla alkaa viides vuosi maahanmuuttajatyön pastorina Helsingissä. Näiden vuosien hän on saanut kastaa toista sataa uutta kristittyä Helsingin Luther-kirkolla, ja työ jatkuu. Richardin saaminen maahanmuuttajatyöhön on ollut Jumalan lahja tilanteessa, jossa turvapaikanhakijoiden määrä Suomessa ja erityisesti Helsingin seudulla on kasvanut räjähdysmäisesti, Auvinen jatkaa.

Evankeliumiyhdistyksen tulevan lähetyskurssin valinnat ovat vielä koronaepidemiasta johtuen kesken. Vuonna 2020 alkavalle lähetyskurssille valittiin nyt 9 henkilöä, ja kolmen kandidaatin kohdalla päätös siirtyy kesäkuulle johtuen koronaepidemian aiheuttamista liikkumisrajoituksista, joiden takia heidän psykologiset testinsä ovat viivästyneet. Hallitus tiedottaa valituista lähetyskurssilaisista myöhemmin kesällä.

Eräs merkittävimmistä lähetystyön sektorin uutisista on joulukuussa alkaneen lähetystyön työalueita koskevan strategiatyön saaminen päätökseen. Lausuntokierroksella niin läheteillä kuin Sleyn lähetystyön neuvottelukunnallakin käynyt pohjaehdotus muokattiin palautteen pohjalta ja päivitettiin muotoon, jonka hallitus kokouksessaan nyt hyväksyi.

– Strategiassa määritellään työn periaatteet ja painopistealueet. Työtä halutaan suunnata erityisesti sinne, missä kristittyjä on vain vähän. Jokaisen työalueen kohdalla on määritelty muutama keskeinen tavoite, toimenpiteet niiden saavuttamiseksi sekä mittarit, joilla voidaan arvioida työn tuloksellisuutta. Keskeisenä osa-alueena strategiassa on talousnäkökulma. Pyrimme kasvattamaan ennen kaikkea lähetyksen vapaaehtoista kannatusta, jotta voisimme jopa lisätä työtämme lähetyksen työaloilla, lähetysjohtaja Auvinen avaa.

Jäsenkokous siirtyy

Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen ylin päättävä elin on yhdistyksen jäsenkokous, jossa äänivaltaisia ovat kaikki yhdistyksen jäsenet. Kesän jäsenkokous on perinteisesti järjestetty valtakunnallisen Evankeliumijuhlan yhteydessä. Tämän vuoden valtakunnallinen Evankeliumijuhla siirrettiin yhdessä Turun Mikaelinseurakunnan kanssa kesään 2021, ja tänä kesänä järjestetään toisenlainen ”Juhla, jota ei peruta”. Tämän kesän juhla toteutuu viikonlopun kestävänä YouTube- ja nettiradiolähetyksenä, sekä osin Radio Dein valtakunnallisilla aalloilla.

Jäsenkokousta ei kuitenkaan tänä vuonna järjestetä kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Hallitus päätti, että jäsenkokous järjestetään lauantaina 5.9. Tampereen Luther-talolla maakunnallisen evankeliumijuhlan yhteydessä. Tarkka ajankohta vahvistetaan ja siitä tiedotetaan, kun hallitus kokoontuu seuraavan kerran torstaina 11. kesäkuuta.

Uutista korjattu 27.4. klo. 14.00 Lähetystyön strategian pohjaehdotus kävi hyväksyttävänä Sleyn lähetystyön neuvottelukunnalla. Ei kirkon lähetystyön neuvottelukunnalla, kuten tiedotteessa aiemmin kirjoitettiin.


Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: