Hallitus kokoontui vuoden ensimmäisen kerran

 

Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen hallitus kokoontui lauantaina 13. helmikuuta ensimmäisen kerran tänä vuonna. Kokous järjestettiin vallitsevassa pandemiatilanteessa turvallisuussyistä edelleen etätapaamisena. Pääasiassa kokouksessa käsiteltiin taloushallinnollisia asioita.

Hallitukselle esiteltiin vuoden 2020 tammikuusta marraskuuhun kertynyt tuloslaskelma. Marraskuun lopuksi yhdistyksen toiminnallinen tulos oli –759 139 €. Toiminnallinen tulos tarkoittaa tulosta, joka syntyy Evankeliumiyhdistyksen varsinaisen toiminnan myötä. Luvusta selviää kotimaantyön, lähetystyön, opistotyön ja hallinnon kulujen yhteenlaskettu taloudellinen tulos.

Koko yhdistyksen toiminnan tulos oli vuoden 2020 marraskuussa 618 847 €. Varsinaisen toiminnan tuloksen lisäksi Evankeliumiyhdistyksellä on vuosittain esimerkiksi kiinteistöjen myyntituloja ja pääomatuloja, jotka näkyvät lopullisessa tuloksessa ja muokkaavat sitä varsinaisen toiminnan tulokseen verrattuna.

– Viime vuonna myyntituloissa näkyvät muun muassa Tyrvännön leirikeskuksen ja Tampereen Aleksanterinkadun toimistotilan myynnit. Sley vastaanotti myös viime vuonna kaksi merkittävää testamenttia, Evankeliumiyhdistyksen toiminnanjohtaja Tom Säilä kertoo.

Vuoden 2019 vastaaviin lukuihin nähden tilanne oli nyt huomattavasti parempi: vuonna 2019 toiminnallinen tulos oli yli miljoona euroa enemmän tappiolla ja yhdistyksen toiminnan tulos oli melkein miljoona euroa tappiollinen.

– Varsinaisen toiminnan puolella pandemiatilanne näkyy erityisesti seurakunnissa kerätyissä lähetyskolehdeissa. Kun ei tilaisuuksia voida järjestää, ei kolehtejakaan kerätä. Erityisesti seurakuntiamme on kiitettävä vaikeuksista huolimatta lähellä viimevuotista tasoa pysyneistä lähetystyön talousarvioavustuksista. Ystäväjoukkoamme haluan kiittää jälleen kerran kasvaneesta kotimaantyön lahjoituksista. Olette ottaneet haltuunne verkkolähetykset, kannatusrenkaat ja Mobile Payn. Tällaisella sydämellä eteenpäin, Tom Säilä kiittää.

Myyntejä ja hallintoa

Etelä-Pohjanmaan Soinissa sijainnut Vehun rukoushuone on purettu. Hallitus päätti myydä jäljelle jääneen rukoushuoneen tontin. Tontti myydään Vehun maa- ja kotitalousseuralle. Niin ikään hallitus päätti myydä kourallisen Lahdessa sijaitsevia autohallipaikkoja. Osa autohallipaikoista myydään ja osa jätetään edelleen yhdistyksen omistukseen.

Evankeliumiyhdistyksen keskustoimistolla työskennellään myös erilaisissa yhdistyksen toiminnan mahdollistavissa hallinnollisissa tehtävissä. Hallinto palvelee yhdistyksen eri työaloja, mutta ei itsessään tuota rahaa, eikä hallinnollisille palveluille kerätä tukirenkaita tai lahjoituksia. Kokouksessaan hallitus päätti, että jatkossa hallinnon kuluja jaetaan tarkemmin eri työaloille sen mukaan, kuin ne toimiessaan tarvitsevat hallinnon palveluita.

Strategiasta käytäntöön

Vuodenvaiheessa julkaistiin strategia, joka ulottuu aina vuoteen 2025 saakka. Lauantain kokouksessa hallitukselle esiteltiin strategian vaiheittaista toimeenpanosuunnitelmaa. Toimeenpanosuunnitelmassa on etsitty erinäisiä konkreettisia tapoja sille, kuinka esimerkiksi messuyhteisöjen työtä voidaan tukea aiempaa paremmin, ja kuinka asetettujen tavoitteiden saavuttamista voidaan seurata.

– Hallitus on tyytyväinen siihen, että laadittu strategia ei jää vain paperiksi, vaan siitä on jo nyt löydetty käytännön toimenpiteitä, joihin ryhdytään. Siis konkreettisia askeleita, joilla strategia ohjaa työskentelyä tavalla, jota ajattelimmekin, Evankeliumiyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Mika Latva-Rasku kertoo.

Strategiasta kirjoitettiin Sanansaattaja-lehdessä. Jutun löydät tästä linkistä. Jutusta löydät myös linkin, josta voit tutustua strategiaan.

Yhdistyksen hallitus myönsi pastori Ville Melaselle uuden työkauden Inkerin kirkon työyhteyteen ajalle 1.9.2021–31.8.2023. Inkerin kirkon kirkkohallitus on kutsunut pastori Melasen Siperian rovastikunnan lääninrovastin ja lähetysosaston lähetysteologin tehtäviin.

Seuraavan kerran hallitus kokoontuu torstaina 22. huhtikuuta.


Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: