Hämminkiä lainoppineiden asiantuntijoiden ympärillä

 

Torstaiaamupäivällä koettiin poikkeuksellinen tilanne. Täysistunnossa keskusteltiin kestoaiheesta eli avioliittokysymyksestä. Se keskustelu viisinekymmenine puheenvuoroineen eteni tuttua rataansa, mutta poikkeuksellista oli lainoppineen asiantuntija Timo Eskon puheenvuoro. Toki hänellä on kokouksessa puheoikeus, mutta yleensä lainoppineet asiantuntuijat ovat olleet enemmän vastaamassa asiantuntijoina kuin käyttämässä aktiivisesti puheoikeuttaan. Tällä kertaa Esko esitti näkökohtia, jotka hänen käsityksensä mukaan saattavat kirkon työnantajana hankalaan asemaan, varsinkin, kun joissakin kapituleissa rangaistaan samaa sukupuolta vihkineitä pappeja ja toisissa ei. Itse avioliiton solmiminen ei ole rikos. Siksi Esko piti juridisesti erikoisena sitä, että vihkijänä toimivan papin ikään kuin katsotaan osallistuvan rikokseen, jota kukaan ei ole tehnyt.

Kokouksen puheenjohtaja Seija Kuikka muistutti, että lainoppineet asiantuntijat ovat mukana asiantuntijoina mutta eivät päätöksentekijöinä. Edustaja Soili Haverinen toi omassa kommenttipuheenvuorossaan esiin hämmennyksensä sen johdosta, onko lainoppineilla asiantuntijoilla oikeus käyttää poliittisia puheenvuoroja kokouksessa. Eskon vastaus oli, ettei hän puhu politiikkaa, vaan juridiikkaa.

Kommenttipuheenvuoroja kuultiin enemmänkin. Piispa Jari Jolkkonen arveli, että käydyssä keskustelussa viitattiin mm. Kuopion tuomiokapitulin viime kesäkuussa antamaan varoitukseen yhdelle hiippakuntansa papeista. Jolkkonen kertoi prosessin venyneen harmillisen pitkäksi sen vuoksi, että ennen ratkaisuaan kapituli odotti korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä. Piispa päätti puheenvuoronsa toteamalla, että todistajan taakka ei ole niillä, jotka toimivat päätösten mukaisesti, vaan niillä, jotka suovat erivapauden päätöksiä rikkoneille papeille.

Viimeisen kommenttipuheenvuoron käytti lakivaliokunnan puheenjohtaja Antti Savela. Hän muistutti kokousta, että sen olisi pysyttävä aiheessa. Tämän kokouksen asia ei ole pohtia yksittäisten tuomiokapitulien toimintaa.

Toivoisin, että käyty keskustelu selventää lainoppineiden asiantuntijoiden roolia kirkolliskokouksessa. Jo aiemmin olen yhdessä monien muiden edustajien kanssa ihmetellyt nykyisten asiantuntijoiden aktiivista roolia. Mistä on pohjimmiltaan kysymys? Minusta siinä, että jälleen liikutaan herkällä alueella kristillisen kirkon ja maallisen valtion rajapinnoilla. Sillä alueella oikeusvaltiossa pitäisi liikkua varovaisesti ja sukkasillaan. Voi olla että aiheeseen palataan vielä.


Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: