Hyvän sanoman ääreltä hyvän tekemiseen

 

Helsinkiläiseen hengellisyyteen kuuluu, että seurakunnan jäsenistä noin viidesosa vaihtuu vuosittain. Meilahden kirkkoherra Hannu Ronimus on helsinkiläinen. Hänen seurakuntansa on perushelsinkiläinen. Meilahden kirkko on ”keskellä kylää.”

Meilahden seurakunta on kasvussa. Sen alueelle Keski-Pasilaan ja ympäristöön rakennetaan asuinaluetta, johon tulee koti noin kolmelle-neljälletuhannelle ihmiselle. Pohjois-Pasilaan tulee vielä suurempi asuinalue, jonne tulee sijoittumaan parhaillaan jopa 10 000 ihmistä.

Nyt Meilahden seurakuntaan kuuluu noin 12 000 jäsentä, mikä on noin 56 prosenttia alueen koko väkimäärästä.
Kirkkoherran mukaan seurakunta on tunnettu diakonia- ja kasvatustyöstä sekä vapaaehtoisistaan. Varsinkin Pikku Huopalahden alueella on paljon monikulttuurisuutta. Siellä asuu noin 1500 ulkomaalaissyntyistä. Alueella toimi vuoden ajan SPR:n vastaanottokeskus, joka sijaitsi aivan lähellä seurakunnan toimipistettä. Seurakunnan toimipisteissä on ollut monenlaisia toimintaryhmiä maahanmuuttajille. Seurakunta on myös vahva musiikkiseurakunta.

Yhteistyötä läpi kirkollisen kentän

Kirkkoherra Hannu Ronimus puhuu useaan otteeseen siitä, miten kirkko voisi tavoittaa myös sellaisia, joilla ei ole aikaisemmin ollut kosketuspintaa kristilliseen sanomaan. Siitä hän puhuu myös, kun keskustelemme viikko juhannuksen jälkeen Helsingin Jäähallissa pidettävästä valtakunnallisesta Evankeliumijuhlasta.

Seurakunnassa on mukana noin 350 vapaaehtoista, joille seurakunta on järjestänyt valmennusta ja koulutusta. Vapaaehtoisten määrä on noin 15-kertainen seurakunnan työntekijöihin verrattuna.

Eri kirkolliset toimijat kuten herätysliikkeet ja lähetysjärjestöt ja valtakunnallisesti toimivat kristilliset yhdistykset ovat seurakunnan toiminnassa näkyvästi esillä. Kirkkoherra korostaakin yhteistyön tekemistä läpi kirkollisen kentän, jotta ihmisiä voitaisiin tavoittaa.

– Kristus on puun runko ja me olemme oksia.

– Noin kerran kuukaudessa seurakunnassa on jonkun yhteistyökumppanin saarnaaja, joka kahvitilaisuudessa esittelee järjestönsä toimintaa.

Yhtenä esimerkkinä Ronimus mainitsee Sleyn järjestämän Pieni Suuri Raamattukurssin. Meilahdessa niitä on pidetty jo useita.

Ronimus uskoo, että arkikielelle sanoitetulle raamattuopetukselle, tutkimiselle ja keskustelulle ei pääkaupunkiseudulla ole ehkä pantu riittävää painoa. Kuitenkin Raamatusta on löydetty apua, rohkaisua ja voimaa elämän keskeisiin kysymyksiin, jotka koskevat Jumalan ja ihmisen välistä suhdetta.

– Tätä me tarvitsisimme enemmän kaupunkiseurakuntien toiminnassa ja myös täällä pääkaupunkiseudulla.

Olemmeko vielä kansankirkko?

Hannu Ronimus muistuttaa, että Helsingissä asuvasta väestöstä noin 55 prosenttia kuuluu kirkkoon.

– Olemme jo lähellä tilannetta, jossa pitää kysyä, voimmeko puhua kansankirkosta. Kymmenen vuoden kuluttua olemme varmasti vielä enemmistökirkko. Mutta jos painumme koko kirkkona alle 50 prosentin, joudumme kyselemään, voimmeko hyvällä omallatunnolla kutsua itseämme kirkkoperheenä kansankirkoksi Helsingissä.

– Viimeistään silloin – mieluummin jo aikaisemmin – meidän on herättävä paitsi keskinäiseen, mutta myös eri yhteistyötahojen kanssa tehtävään yhteistoimintaan.

– Tämä on ollut minulla johtavana ajatuksena. Jos Meilahden seurakunta omalta osaltaan voi olla tällaista ajattelua laajentamassa, teemme palveluksen – emme vain itsellemme – vaan monille muille seurakunnille.

Ronimus muistuttaa, että yhteistyö tarjoaa mahdollisuuden eri puolilta maata Helsinkiin muuttaneille olla mukana niiden tuttujen herätysliikkeiden toiminnassa, joissa he ovat olleet mukaan ennen muuttoaan.

Erinomaisena esimerkkinä kirkkoherran ja seurakunnan yhteistyöhakuisuudesta on 30.6.–2.7.2017 Helsingin jäähallissa pidettävä Evankeliumijuhla.
Juhla palaa noin 50 vuoden jälkeen ensimmäisen kerran Helsinkiin. Vuoteen 1965 asti Evankeliumijuhla pidettiin aina Helsingissä.

Juhlaohjelman kutsussa Hannu Ronimus kirjoittaa muun muassa: ”Jumalan tuulen puhaltaessa sielusi uudistuu. Sydämesi näkee, että tässä ei ole kaikki – – hengitä syvään Jumalan armoa, silloin voit hyvin.”


Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: