Internetin kautta kaikkeen maailmaan

 

Lähetystyö ei ole nykypäivänä enää rajattu vain tiettyyn fyysiseen paikkaan. Internet on väline, jonka kautta evankeliumia voidaan julistaa saman aikaisesti monessa paikassa. Sleyn tekemä internet-lähetys tuo Bible Toolbox -sivuston kautta luterilaisen uskon perusteet yhdeksällä kielellä kaikkeen maailmaan.

Internetin suosion kasvu on mahdollistanut uusia ulottuvuuksia myös lähetystyössä. Lähetyskenttä ei ole rajattu enää vain tiettyyn alueeseen ja paikkaan, vaan internetin kautta evankeliumin on mahdollista levitä samanaikaisesti kaikkialle.

– Kristityille on annettu käsky mennä kaikkialle maailmaan evankeliumia julistamaan. Nyt kun monet ihmiset viettävät ison osan ajastaan verkkomaailmassa, ajattelen, että kristittyjen täytyy viedä sanoma Jeesuksen rististä sinnekin, kertoo Sleyn internet-lähetystä tekevä Tiina Latva-Rasku.

Internet-lähetystyön ydin on sama kuin perinteisenkin lähetystyön: evankeliumin eteenpäin vieminen. Kaikki vain tapahtuu verkossa. Internet-lähetys sisältää keskustelua, kysymyksiin vastaamista, sielunhoitoa, esirukousta, seurakunnan tilaisuuksiin kutsumista ja niistä tiedottamista.

– Se on suurimmaksi osaksi sitä mitä lähetystyössä perinteisestikin on tehty, vaikka ympäristö on erilainen. Internetin kautta evankeliumi saa väylän kulkea ihmisten koteihin, työpaikoille, mukaan matkalle – sinne, missä ihmiset ovat.

Internet-lähetystyön tarkoitus ei ole kuitenkaan jättää evankeliumin julistamista vain verkkoon, vaan ohjata ihmiset lopulta paikalliseen kirkkoon.

– Vasta seurakuntayhteydessä toteutuvat sakramentit – kaste ja ehtoollinen – ja kasvokkain tapahtuva kristittyjen yhteydessä kasvaminen. Siksi internet-lähetystyössä on tärkeää ohjata kiinnostuneita seurakunnan yhteyteen, Latva-Rasku painottaa.

Sivusto julistustyöhön

Yksi Sleyn internet-lähetys muodoista on Bible Toolbox -niminen sivusto. Se sisältää opetusta Raamatusta ja kristillisen uskon perusteista yhdeksällä eri kielellä, joita ovat suomi, ruotsi, englanti, viro, venäjä, japani, swahili, arabia ja burma.

– Sivustolla on vastauksia yleisimpiin kristillisestä uskosta esitettyihin kysymyksiin. Sieltä löytyy myös Lutherin Vähä katekismus, opetuksia Raamatun teemoista ja luku-luvulta selityksiä Raamatun kirjoihin. Kaikki materiaali on yksinkertaisessa tekstimuodossa. Sivustolta löytää myös tiedon siitä, keneltä voi kysellä lisää omalla kielellään, ja opastusta paikalliseen seurakuntaan, Latva-Rasku kuvaa.  

Bible Toolbox -sivusto on kehitetty Sleyn raamattuopetuksen ja lähetysosaston yhteistyönä. Sivusto syntyi raamattukoulutussihteeri Erkki Koskenniemen aloitteesta. Ensimmäiset tekstit laitettiin Bible Toolbox -sivustolle vuoden 2014 loppupuolella.

– Erkki Koskenniemi oli laittanut merkille opetusmatkallaan itärajan taakse, että hyvää luterilaista opetusmateriaalia ei ole joka paikassa paljoa saatavana. Päätimme tehdä lähetyskenttiä palvelevan raamattuopetussivuston, joka puhuttelee sekä etsijöitä, kristillisestä uskosta mitään tietämättömiä että niitä, jotka haluavat perusteellisemmin syventyä Raamattuun.

Latva-Rasku toimii Bible Toolbox -sivuston ylläpitäjänä, koordinoi kääntämistyötä ja kehittää sivustoa yhdessä teknisen asiantuntijan kanssa. Lisäksi hän tekee Japaniin kohdistuvaa internet-lähetystä ja mainostaa sivuston artikkeleita japaninkielisessä sosiaalisessa mediassa. Sivuston käyttäjistä 65 % onkin Japanista. Seuraavaksi eniten lukijoita tulee Yhdysvalloista, Tansaniasta, Suomesta, Venäjältä, Ruotsista, Ukrainasta ja Keniasta.

– Lukijoita tulee joka puolelta maailmaa. Vaikka Bible Toolboxissa on tekstejä vain yhdeksällä kielellä, silti on vain harvoja sellaisia maita, joista ei vuoden aikana kukaan kävisi tuolla sivustolla, Latva-Rasku kertoo.

Lähetystyön verkko

Internetistä löytyy useita yhteiskristillisiä monikielisiä julistustyöhön suunnattuja sivustoja. Bible Toolbox on kuitenkin ensimmäinen Suomessa kehitetty monella kielellä luterilaisen kristillisen uskon perusasioita opettava verkkosivu. Tänä vuonna marraskuun alkupäiviin mennessä Bible Toolbox -sivustolla on käynyt jo 168 000 ihmistä, mikä on keskimäärin noin 540 kävijää päivässä.  

– Bible Toolbox tavoittaa ihmisiä, jotka etsivät tietoa kristillisestä uskosta ja Raamatusta ja jotka ymmärtävät jotakin sivuston yhdeksästä kielestä. Sivusto on tarkoitettu avuksi kaikille, jotka etsivät elävää Jumalaa ja tarvitsevat apua uskonelämänsä rakentamiseen, Latva-Rasku sanoo.

Bible Toolbox -sivuston kautta tehdään paitsi itsenäistä lähetystyötä, sitä myös koordinoidaan yhdessä paikan päällä lähetyskentillä toimivien lähettien kanssa. 

– Joskus lähetyskentältä tulee pyyntö lisätä sivustolle opetus jostain sellaisesta aiheesta, joka on kyseisessä maassa tärkeä ja ajankohtainen.

Latva-Rasku kertoo, että lähetystyöntekijät eri maissa ovat myös löytäneet sivustolla oleville teksteille hyviä ja ahkeria kääntäjiä.

– Saatan saada saman viikonkin aikana tekstien käännöksiä usealta mantereelta. Kääntäjä on usein paikallisen kirkon pappi tai evankelista. Eräs heistä kirjoitti, että hänelle Bible Toolboxin raamattuopetusten kääntäminen on ollut tärkeää, koska se on auttanut häntä syventämään osaamistaan teologina. 

Evankeliumin kulkuyhteys

Internet-lähetys mahdollistaa omanlaisensa väylän evankeliumin työlle. Latva-Rasku on huomannut, että erityisesti Japanissa internetistä löytyvällä informaatiolla on lähetystyössä suuri merkitys.

– Suurin osa japanilaisista ei tunne henkilökohtaisesti ketään kristittyä, jolta voisivat kysellä kristillisestä uskosta tai Raamatusta. Internetistä voi hakea tietoa näistä aiheista ilman että täytyy heti uskaltaa mennä kristilliseen kirkkoon papin tai lähetystyöntekijän luo.

Lähetystyö ei internetin myötä ole enää vain paikkaan ja aikaan rajattua. Evankeliumin julistus on sen sijaan tullut vain parin klikkauksen päähän paikkaan, josta jokainen kiinnostunut voi sen löytää. 

– Evankeliumia kertovat sivustot ovat helposti saatavilla heti siinä hetkessä, kun ihmisellä herää kiinnostus elämän perimmäisiin asioihin. Internetin kautta on näin myös luontevaa pitää tarjolla elämän sanaa tavalla, jota ei koeta ”tuputtamisena”, Latva-Rasku tähdentää.

Internetin kautta paikan päällä toimivien lähetystyöntekijöiden on myös mahdollista laajentaa julistustyötä laajemmalle yleisölle. Latva-Rasku huomauttaa, että vaikka Sleyn lähetit ovat fyysisesti Japanissa Tokiossa, pystyvät he internetin kautta tavoittamaan japaninkielisiä riippumatta heidän asuinpaikastaan.

– Esimerkiksi Tokion Suomi-kirkossa saarnaa on kuuntelemassa messussa pienen seurakunnan verran väkeä, mutta myöhemmin saman saarnan lukee seurakunnan kotisivulta moninkertainen määrä ihmisiä.

Internetin kautta on myös mahdollista tehdä sellaista lähetystyötä, joka ei paikan päällä onnistu. Internet tavoittaa ne ihmiset, jotka eivät syystä tai toisesta pääse kristillisen kirkon yhteyteen. 

– Esimerkiksi Japanissa on edelleen useita kaupunkeja, joissa ei ole vielä ainuttakaan kristillistä kirkkoa.  Internetin kautta voi tavoittaa myös sosiaalisesta kanssakäymisestä eristäytyneitä ja niitä, jotka eivät sairauden vuoksi pääse kirkkoon, Latva-Rasku tähdentää. 

Latva-Rasku on internet-lähetystyössä huomannut, että internetin kautta pääsee usein nopeammin ihmisten lähelle kuin kasvokkain tehtävässä työssä. Asiaa helpottaa internetin anonyymius.

– Kun ihmiset voivat internetissä kysyä asioista nimimerkin takaa, he uskaltavat esittää hyvin avoimesti ne kysymykset, jotka heitä syvimmiltään kiinnostavat. Kysymykset ovat usein sielunhoidollisia. Paikan päällä kasvokkain kohdatessa luottamuksen täytyy rakentua paljon pitempään.

Teksti julkaistu Sanansaattajassa 24/19.


Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: