Jäsenkokous hylkäsi sääntömuutosehdotuksen

 

Kokoukseen jonotettiin, äänestyslippuja ei riittänyt kaikkiin äänestyksiin ja keskustelu kävi vilkkaana – Evankeliumiyhdistyksen jäsenistö kokoontui Evankeliumijuhlan lauantaiaamussa jäsenkokoukseen. Kokous teki päätöksiä ajankohtaisista aiheista, kuten hallituksen ehdottamasta sääntömuutoksesta.

Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen jäsenistöä oli paikalla kolmatta sataa henkeä Kalajoen valtakunnallisen Evankeliumijuhlan yhteydessä järjestetyssä jäsenkokouksessa. Jäsenkokouksen käsittelyssä oli muun muassa hallituksen tekemä ehdotus Evankeliumiyhdistyksen sääntöjen päivittämisestä, sekä hallituksen uusien jäsenten vaali.

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Tomi Välimäki, joka kertoi avauspuheenvuorossaan aloittaneensa tehtävän puheenjohtajana tilanteessa, jossa puheenjohtajan esityksiä ei tuotu esityslistalle. Muun muassa tällaisista syistä hallitus työsti Hyvän hallinnon ohjeet, jotka herättivät keskustelua myös jäsenkokouksessa.

Puheenvuorossaan Välimäki kiitti Kalajoen kaupunkia ja seurakuntaa hyvästä yhteistyöstä Evankeliumijuhlan järjestämisessä. Välimäki kiitti edelleen myös yhdistyksen hallitusta, johtoryhmää ja ennen kaikkea vapaaehtoisia vastuunkantajia vuodesta 2017.

Säännöt eivät päivittyneet

Esityslistalla olleen sääntömuutosehdotuksen yhdistyksen sääntöjen päivittämisestä jäsenkokous hylkäsi äänin 92-140. Jotta ehdotus olisi tullut hyväksytyksi, se olisi tarvinnut 3/4 äänistä. Sääntömuutosehdotusta koskeneen äänestyksen alla käytiin vilkasta keskustelua, jossa kuultiin puheenvuoroja sekä puolesta että vastaan. Useat vastustuspuheenvuorot näkivät sääntömuutosehdotukset puutteellisina. Puheenvuoroissa kiinnitettiin myös huomiota sääntömuutosehdotuksen verkossa julkaistun version sisältämiin kirjoitusvirheisiin.

Sääntömuutosehdotuksissa ehdotettiin jäsenkokousten määrän vähentämistä kahdesta yhteen kokoukseen. Sääntömuutosehdotusta esitellyt toiminnanjohtaja Tom Säilä kertoi, että vähäiselle jäsenistön kiinnostukselle jäänyt syyskokous vaarantaa yhdistyksen demokraattisen hallinnon toteutumisen, sillä budjetista päättämässä on usein vain 10-15 jäsentä.

Sääntöihin ehdotettiin myös muutosta liittyen yhdistyksen hallituksen koon supistamiseen, jotta käsiteltävinä olevista asioista ehditään keskustella kunnolla, sekä mahdollisuuteen maksaa hallituksen jäsenille kokouspalkkioita. Kokouspalkkioiden mahdollisuuden perusteeksi todettiin niiden mahdollistavan myös sellaisien jäsenten osallistumisen hallitustyöskentelyyn, joilla ei ole taloudellista mahdollisuutta laittaa isoa osaa vapaapäivistään yhdistyksen hallitustyöskentelyyn.

Jäsenkokous piti hallituksen koon ennallaan pitämistä tärkeänä, jotta hallituksen laaja osaamispohja pystyttäisiin varmistamaan.

Vastuuvapaus myönnettiin

Vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen, sekä vastuuvapauden myöntäminen herättivät runsaasti keskustelua jäsenkokouksessa. Vuoden 2017 toimintakertomuksessa julkaistun tilintarkastuskertomuksen huomautus mahdollisesta hallituksen työsopimuslainsäädännön noudattamatta jättämisestä nostatti puheenvuoroja.

Jäsenkokous hyväksyi vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle vastuuvapauden äänin 121-75.

Kokouksessa äänestettäväksi päätyi niin monta asiaa, että äänestyslipukkeet loppuivat kesken, kun oltiin tekemässä päätöstä tilintarkastajista. Suuntaa antavan äänestyksen perusteella todettiin, että hallituksen esityksellä on enemmistön tuki. Tilintarkastastusyhteisö BDO Audiator Oy valittiin tehtävään.

Jäsenkokouksen tehtäviin kuului myös uuden hallituksen valitseminen. Erovuoroisten tilalle jäsenkokous valitsi Martti Arkkilan, Tuomo Jukkolan, Tuomo Ruposen, Hanna-Kaisa Simojoen ja Timo Vehviläisen.

Uusi hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan itselleen järjestäytymiskokouksessaan. Jäsenkokouksen avaaminen oli tämän hallituksen puheenjohtaja Tomi Välimäen viimeinen tehtävä.


Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: