Jumalassa on turva

 

Anna ja Taisto Sokan lähettikirje 4/2023
15.9.2023

Onnistumisia ja rukousaiheita
Terveisiä Ugandasta! Olemme palanneet loman jälkeen takaisin työhön ja paljon on mahtunut ensimmäisiin viikkoihin. Ugandassa koulujen loma on loppumassa ja vuoden kolmas eli viimeinen lukukausi alkamassa; lukuvuosi päättyy joulukuussa joululomaan, ja tammikuussa siirrytään seuraavalle luokka-asteelle. Loma-aika on parasta aikaa myös kirkon koulutusten kannalta, kun pitkät koulupäivät eivät rajoita nuorten osallistumista. Myös naisten on helpompi liikkua, kun vanhemmat sisarukset voivat auttaa kotona.

Kesän aikana Sley keräsi tukea naisten kouluttamiseen pakolaisleireillä, jotta he voisivat tukea perhettä ja kirkkoa pienyrityksillä. Keräys tuotti yli 20 0000 euroa, iso kiitos jokaiselle lahjoittajalle! Koulutuksia on toteutettu neljällä pakolaisleirillä, joissa yhteistyökirkollamme on seurakuntia.

Tähän mennessä koulutuksista on ollut hyvä kokemus. Kirkko suunnittelee pitävänsä samanlaisia koulutuksia naisille myös Etelä-Sudanissa olevissa seurakunnssa. Myös kirkon seurakuntiin Sudanissa on suunniteltu koulutuksia, mutta tämänhetkinen kaoottinen tilanne maassa tekee siitä vaikeaa.

Sudanissa olevan seurakunnan pastori James on jakanut uutisia pääkaupungista Khartumista, missä monet Etelä-Sudanista alkujaan Sudaniin paenneet ovat nyt joutuneet palaamaan takaisin Etelä- Sudaniin ja myös sudanilaisia itse on lähtenyt Etelä-Sudanin puolelle pakolaisiksi. Tämä kuvaa tilanteen vakavuutta, sillä tähän asti Etelä-Sudania on pidetty levottomampana asuinpaikkana. Muistetaan sudanilaisia rukouksin!

Siipikarjankasvatusta ja saippuantekoa
Kävimme seuraamassa Bweyalen leirillä järjestettyä koulutusta, jossa naiset opiskelivat kahdessa eri ryhmässä, toiset siipikarjankasvatusta ja toiset saippuantekoa. Molemmat taidot ovat hyödyllisiä pakolaisympäristössä. Kanat pidetään päivisin vapaana mutta ne eivät vaella kauas kotiympäristöstä eivätkä vaadi isoa tilaa. Suurin haaste on taudit ja lämpö; tunnilla opiskeltiin, miten niiden leviäminen estetään ja miten kanat pidetään tarpeeksi nesteytettyinä kuumassa ilmastossa.

Sekä neste- että palasaippuaa taas kuluu paljon, sillä kaikki pestään käsin ja ruokailuun liittyy hyvä käsihygienia, sillä ruoka syödään pääasiassa ilman aterimia. Vaikeinta on saada rahallista voittoa, sillä kemikaalit ovat kalliita ja väärin käsiteltynä vaarallisia. Kouluttaja kertoi, miten käyttää eri ainesosia vastuullisesti mutta edullisesti, ja miten bisnes kannattaa aloittaa niin, että tuotto riittää uusiin ainesosiin ja siitä jää myös jotain taskuun.

Suurin osa naisista ei ole käynyt lainkaan kouluja ja eri ainesosien suhteiden laskeminen aiheutti alkuun turhautumista. Opettaja Akello rohkaisi heitä, ja pian he keksivätkin tavan käyttää omia keittiövälineitään mittayksikköinä eri suhteissa. Riemu oli näkemisenarvoinen, kun avasimme yön yli asettuneen nestesaippuan. He sanoivat, että tämän on pakko olla Jumalan ihme, sillä he eivät olisi ikinä uskoneet, että he saavat siitä liejusta hyvänlaatuista saippuaa! Naiset kokivat saaneensa koulutuksesta paljon rohkaisua ja toivoa. Rukoillaan, että nämä koulutustuet kantavat hedelmää!

Raamattuviikko Bweyalen pakolaisleirillä

Elokuussa järjestimme viikon koulutuksen seurakuntien vastuunkantajille Bweyalessa. Koulutus järjestettiin yhdessä Ugandassa toimivan Ambassador Instituutin kanssa, joka järjestää luterilaista raamattukoulutusta ja jonka kanssa yhteistyökirkkomme on aloittanut työtä. Seurakunnat olivat valinneet osallistumaan koulutukseen jokaiselta leiriltä yhden evankelistan ja naistyöntenkijän. Tarkoitus on lisätä heidän raamattutuntemustaan ja varustaa heitä niin, että he voisivat pitää viikottaisia raamattupiirejä seurakunnissa.

Viikon aikana kävimme läpi Raamatun alkukertomuksia, patriarkka kertomuksia, sekä Egyptin orjuudesta vapautumisen ja osia erämäävaelluksesta. Erityisesti keskityimme siihen, miten sisäistää nämä raamatunkertomukset ja millä tavalla opettaa niitä niin, että kuulija muistaa ne.

Ambassador Instituutin opetusmetodit perustuvat siihen, että opettajien ja kuulioiden ei tarvitse olla koulutettuja tai edes lukutaitoisia pystyäkseen sisäistämään ja opettamaan Raamatun sisältöä. Sekä oppilaat että me opettajat koimme tämän viikon antaneen paljon. Oli hienoa nähdä osallistujien into Raamatun kertomuksista ja saavan rohkeutta opettamiseen. Siipikarjatautien ja niiden torjunnan opiskelua.

Kristitty elää vastakulttuurissa
Koulutusviikon aikana nousi myös monia kysymyksiä siitä, mikä on kristillistä kulttuuria ja mikä omasta kulttuurista on vastoin sitä. Moni kertoi haasteista, joissa perinteiset uskomukset ja kulttuuriset tavat nousevat Raamatun sanan yli. On yhä monia, jotka esimerkiksi sairauden tullen hakevat apua vanhoista uskonnollisista rituaaleista eivätkä tule kirkkoon rukousaiheen kanssa. He kertoivat, että nämä tilanteet ovat vaikeita, sillä omat sukulaiset ja ystävät kannustavat turvautumaan perinteisiin keinoihin eikä pyytämään apua kirkosta.

Eräs osallistuja kertoi todistuksen, jossa hänet oli johdateltu hakemaan ongelmaan apua noitatohtorilta, mutta Jumala oli näyttänyt hänelle unessa, että rituaali, jonka sukulaiset haluavat tehdä, on valhetta. Hän kertoi, että vasta kun hän oli tunnustanut, pyytänyt neuvoa toisilta kristityiltä ja rukoillut Jumalaa, ongelma alkoi selvitä. Tämä tarina rohkaisi toisia ja halusimme rohkaista heitä luottamaan Jumalan armoon ja totuuteen sekä pysymään uskollisina omassa tehtävässään seurakunnan vastuunkantajina.

Eri vastuunkantajien kokoontuminen yhteen eri leireiltä oli tärkeää myös siksi, että monet heistä eivät tunteneet kovin hyvin entuudestaan, sillä leirit ovat kaukana toisistaan. Viikon aikana he pystyivät jakamaan kokemuksiaan ja saamaan voimaa toisista kristityistä. Etenkin moni miehistä on kertonut, että on haastavaa olla aktiivinen seurakunnassa ja näyttää esimerkkiä, sillä sitä pidetään enemmän naisten ja lasten juttuna, kun miehet taas viettävät vapaa-aikaa baareissa.

Tätä kahtiajakoa lisää se, että eteläsudanilaisessa kultturissa miehet ja naiset ovat perinteisesti eläneet hyvin erillistä elämää kodin ulkopuolella, mutta kirkossa taas kristitty perhe kokoontuu yhteen ilman erottelua. Miehet, jotka uskaltavat rikkoa yhteisön odotuksia ja kulkea perheensä kanssa kirkkoon, ovat helposti silmätikkuina ja pilkan kohteina. Tämä on tasapainottelua oman kulttuuritaustan ja kristillisen kulttuurin välillä, ja kiitämme jokaisesta perheenisästä, joka tulee kirkkoon näyttämään esimerkkiä. Huomaamme että niin Suomessa kuin täällä kaukana Ugandan pakolaisleireillä kristityt joutuvat elämään ulkopuolelta tulevan kulttuurin paineessa ja olemaan pilkattavina Jumalan nimen tähden. Jumala voi kuitenkin antaa voiman kestää, kun kristityt ovat ahtaalla, niin kuin olemme täällä saaneet todistaa.

Varovaista toiveikkuutta

Emme ole kuulleet puoleen vuoteen laajamittaisista konflikteista Etelä- Sudanissa. Maakunnissa on silti paikallisia yhteenottoja ja jotkin tieosuudet ovat kapinallisjoukkojen hallussa. Myös hallinnon järjestäytymisessä on yhä isoja haasteita.

Olemme kuitenkin aistineet varovaista toiveikkuutta seurakuntalaistemme keskuudessa. Aiempaa useampi perheen isä on uskaltautunut takaisin Etelä-Sudanin puolelle töihin viljelemään sukunsa maita ja hankkimaan ruokaa perheelleen. Nälänhätä leireillä on kova, ja kun ruoka-avustukset ovat entistä pienemmät, joutuvat monet todella harkitsemaan takaisinmuuttoa epävakaaseen kotimaahansa. Osa on jo ottanut perheensä mukaan ja osa harkitsee asiaa. Myös osa kirkkomme johtajista on siirtynyt takaisin Etelä-Sudaniin elvyttämään vanhoja seurakuntiaan, kun ihmiset ovat uskaltaneet varovasti palata tietyille alueille.

Kuljemme rukoillen seurakuntalaistemme kanssa, sillä kaipuu omaan maahan on kova, mutta levottomuuksien pelko ja traumat sodasta painavat harteilla. Aika näyttää, millä tavalla Jumala avaa ovia. Tiedämme, että hänen armonsa on suuri ja hänellä on voima ja valta kuljettaa myös eteläsudanilaiset takaisin kotiinsa

Rukoile kanssamme:

-Etelä-Sudaniin rauhaa ja kotiinpaluun onnistuminen
– Sudanin konfliktin loppuminen
– nälänhätään apua leireillä
– kirkon työntekijät
– naisten pienyritykset
– kiitetään onnistuneista koulutuksista

Seuraa työtämme:
Instagram: @SokatUgandassa
Facebook: Sokat Ugandassa


Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: