Kaikista heikoimmille ja hauraimmille

 

Evankeliumiyhdistyksen joulukeräys kerätään tänä vuonna Kenian orpolapsien hyväksi. 

Diakonia on tärkeä osa lähetystyötä. Evankeliumiyhdistys aloitti Keniassa yli 20 vuotta sitten työn orpolapsien parissa perustamalla pienen orpokodin läntiseen Keniaan Matongoon. Orpokodin perusti nyt jo edesmennyt lähetti Anja-Maija Vanhanen.

Orpokotityö laajeni huomattavasti 2000-luvun puolivälissä, kun Ulkoministeriön hanketuella aloitettiin laajamittaisempi kehitysyhteistyöhanke yhdessä kenialaisten kanssa. Tavoite toteutui menestyksekkäästi – vuoden 2007 loppuun mennessä oli hankittu 468 suomalaista kummia tukemaan 493 orpolasta Keniassa. Muutaman vuoden mittaisen Ulkoministeriön tarjoaman tuen päätyttyä hanketta on menestyksekkäästi jatkettu Evankeliumiyhdistyksen varoilla kummien ja Suomen evankelis-luterilaisten kirkon seurakuntien tukemana.

Tällä hetkellä Evankeliumiyhdistys tukee 419 orpolapsen elämää Keniassa. Pieni osa lapsista asuu orpokodissa ja suurinta osaa tuetaan materiaalisella avulla. Tuki alkaa lapsen tultua avun piiriin ja jatkuu aina siihen saakka, kunnes hänellä on koulutus omaan ammattiin, jolla hän pystyy elättämään itsensä.

Evankeliumiyhdistyksen orpolapsityö on ollut menestyksekästä, mutta myöskin taloudellisesti erittäin kallista. Siitä johtuen tällä hetkellä tuen piiriin ei ole mahdollista ottaa uusia orpolapsia.

Joulukeräyksen myötä sinä voit konkreettisesti auttaa Kenian heikoimmassa osassa olevia lapsia. Yhden lapsen koulupuku maksaa 10€, ruokaraha 17€ kuukaudessa ja lukiomaksu 400 – 600€ vuodessa. Muita kuluja koituu orpotyön toimiston vuokrasta noin 100 € kuukaudessa ja diakonissan matkakuluista noin 80€ kuukaudessa.

Sydämellinen kiitos siitä, että autat. Voit lahjoittaa netin kautta osoitteessa: https://www.taivaallinenlahja.fi/joulukerays-2018
Tai suoraan tilille FI13 8000 1500 7791 95 viitenumerolla: 10078 89200 38081 02515
Keräyslupa: RA/2017/100


Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: