Kevätterveisiä Aasian aluekoordinaattorilta!

 

Pentti Marttilan tukirengaskirje 1/2023

Hyvät ystävät Jeesuksessa Kristuksessa, Kiitos siitä, että olet mukana yhteisessä Jumalan valtakunnan työssä kanssani. Toimin SLEY:n Aasian lähetystyön aluekoordinaattorina ja Hämeenlinnan messuyhteisön pastorina.

Evankeliumi kuuluu kaikille. Haluan, että Hämeenlinnassa, Suomessa ja kaikkialla maailmassa kuullaan hyvä sanoma Jeesuksen sovitustyöstä. Lupaus: ”Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee loppu.” (Mt. 24:14), on täyttymässä. Uudet kansat ovat löytämässä Kristuksen. Kuitenkin on yhä monia, jotka eivät tiedä Kristuksesta mitään. Monia kansoja ja kansakuntia on vielä ilman elävää seurakuntaa. Työ on vielä kesken.

Hämeenlinnan messuyhteisössä olemme rakentaneet hengellistä työtä uudelleen koronaepidemian koetteleman ajan jälkeen. Iloksemme olemme nähneet, että messuyhteisömme on pikkuhiljaa kasvanut. Syyskaudella messuissa oli noin 30–40 osallistujaa, nyt keväällä on ollut mukana yleensä yli 50 seurakuntalaista. Määrällistä kasvua tärkeämpää, että kasvamme hengellisesti. Opimme Jumalan sanasta, rukoilemme toisten puolesta ja kutsumme uusia ihmisiä seuraamaan Jeesusta.

Seurakunta on Kristuksen ruumis, jossa jokaisella kristityllä on oma paikkansa ja jokaista tarvitaan. Paavali kirjoittaa 1. Korinttilaiskirjeen luvussa 12. ”Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus mutta jossa on monta jäsentä; vaikka jäseniä on monta, ne kaikki yhdessä muodostavat yhden ruumiin. Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja sama Henki on yhdistänyt meidät, kaikki me olemme saaneet juoda samaa Henkeä. (1.Kor. 12:12–13)

On tärkeää, että toivotamme kaikki tervetulleiksi, jokainen kristitty saa olla omalla paikallaan seurakuntayhteisössä. Jokainen voi palvella niillä lahjoilla, joita Jumala on hänelle antanut. Seurakunnan tulee myös olla paikka, jossa voi vain olla ja levätä. Tärkeintä on, että saa kuulla Jumalan sanaa ja osallistua yhteiselle ehtoolliselle. Saa olla Jumalan sanan ja sakramenttien hoidettavana. Tärkeintä ei ole tekeminen, vaan eläminen Kristus-yhteydessä.

Viime aikoina olemme myös miettineet ja rukoilleet uusien ihmisten puolesta. Miten voisimme viedä evankeliumin Hämeenlinnassa niille, jotka eivät ole sitä kuulleet tai ymmärtäneet? Tärkeää on, että rohkaistumme kutsumaan ystäviä messuihin ja muihin tilaisuuksiin, joissa he voivat kuulla evankeliumia. Pääsiäisen jälkeen järjestämme Alkajan askel -kurssin, joka on tarkoitettu erityisesti niille, jotka eivät vielä tunne kristinuskoa kovin hyvin. Olemme myös aloittaneet maahanmuuttajille suunnatut Opi Raamatusta suomea -tunnit. Toivottavasti tämänkin kautta saamme tavoitettua joitakin, jotka eivät vielä tunne Kristusta.

SLEY:n Aasian lähetystyössä olen perehtynyt työalueeseeni. Joulukuussa sain tehdä opetus- ja työmatkan Indonesiaan ja Myanmariin, tammikuussa sain vierailin samoissa merkeissä Japanissa. Lähettimme Yosimurat Japanissa ja Toivaset Myanmarin työssä tekevät kansallisten työtovereidensa kanssa hienoa työtä. Japani ja Myanmar ovat suurelta osin alueita, joita ei ole vielä saavutettu evankeliumilla. Työ on vielä suurelta osin kesken!

Sydäntäni lähellä ovat erityisesti alueet, joissa evankeliumia ei ole ollenkaan julistettu. Näissä merkeissä vierailin Indonesiassa, jossa monilla islamilaisilla alueilla ei ole juuri yhtään seurakuntaa. Sumatrasta sanotaan, että se on maailman vähiten evankelioitu suuri saari. Viime kuukausina minulle on syntynyt yhteys myös erääseen Aasian maahan, jossa on vain hyvin pieni joukko kristittyjä. Olen lähes viikoittain ollut yhteydessä Internetin kautta kahteen paikalliseen kristittyyn, jotka haluavat viedä evankeliumia kansansa keskuudessa ja naapurimaissa. Tuolla alueella asuu noin 10- miljoonainen kansa, jossa on vain muutama sata kristittyä. Tämän kansan saavuttaminen evankeliumilla on valtava haaste.

Viime sunnuntain saarnani tekstissä Johannes kirjoittaa: ”Vaikka Jeesus oli tehnyt monia tunnustekoja ihmisten nähden, nämä eivät uskoneet häneen.” Ihmeet ja merkit eivät synnytä pelastavaa uskoa. Pelastava usko syntyy vain Jumalan työn tuloksena. Jumalan pyhä Henki toimii sanassaan ja sakramenteissaan (kaste ja ehtoollinen). Vain ne synnyttävät pelastavaa uskoa. ”Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana.” (Room. 10:16–17)

Siunausta ja hyvää pääsiäisen aikaa!


Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: