Kiitollisuus kuluneesta vuodesta

 

Marja Ochiengin lähettikirje 5/2023

16.11.2023

Lämpimät terveiset jälleen Kisumusta. Jokaiseen syksyyn kuuluu monenlaisia valmistelevia tehtäviä, kuten toimintasuunnitelmien ja talousarvioehdotusten valmistelu. Sekä orpolapsityössä, Credo-ohjelmassa että lähetyksen Kenian työalueella olemme suunnitelleet tulevaa vuotta ja yrittäneet miettiä talouteen liittyviä asioita mahdollisimman tarkasti. Orpotyö on Kenian työalalla suurin Sleyn tukema työmuoto ja talousarvioehdotus onkin tämän vuoksi melkoinen palapeli koottavaksi. Orpotyön toimistotiimin kanssa istuimme monta kertaa laskemaan kuluja ja lopulta mielestämme saimme sopivan ehdotuksen, jonka sitten esittelimme orpotyön johtokunnalle. Loka-marraskuun vaihteessa esittelimme kaikkien työalojen ehdotukset lähettienkokoukselle, jonka kautta esitykset sitten siirtyivät Suomeen Sleyn hallituksen käsiteltäväksi ja sitten vielä vuosikokoukseen. Rukouksemme on, että työ Keniassa saa jatkua suunnitelluissa työmuodoissa. Lähetysjohtaja Ville Auvinen osallistui lähettienkokoukseemme. Työalueen vastaavan lähetystyöntekijän ominaisuudessa järjestin pari palaveria yhteistyökirkon kanssa ennen lähettienkokouksen alkua. Saimme tavata Villen kanssa orpotyön johtokunnan puheenjohtajan Emmanuel Owakon sekä orpotyön johtajan Molly Agandin ja keskustella orpotyöhön liittyvistä asioista. Viereinen kuva on otettu palaverin jälkeen. Orpotyö on saanut jatkua Sleyn tukemana jo 80-luvulta lähtien. Työ on saanut olla vaikuttamassa monen kenialaisen elämään uskollisten työntukijoiden tukemana, tämä on suuri kiitoksenaihe!

Vierailin eräässä kauneushoitolassa Kisumussa, jossa opiskelee tällä hetkellä kolme hankkeemme nuorta. Heistä yksi valmistautuu joulukuun loppukokeisiin ja kaksi jatkaa opintoja vielä kevään ajan. Oli hienoa nähdä, miten entinen hankkeemme opiskelija Brenda ohjasi heitä tehtävissä. Nuoret kutsuivat häntä opettajaksi. Brenda voi näin antaa eteenpäin sitä hyvää, mitä hän kerran sai hankkeemme kautta ja toimia hyvänä esimerkkinä nuoriillemme. Muistetaan rukouksissa kaikkia nuoria, jotka valmistautuvat joulukuun loppukokeisiin. Hankkeestamme valmistuu ammattiin 13 eri alan ammattilaista mm. mekaanikkoja, sähköasentajia ja rakennusalan ammattilainen.

Kenian koulujärjestelmä on muutosvaiheessa. Vanhan systeemin mukaiset peruskoulun loppukokeet tekivät tänä vuonna 28 hankkeemme nuorta. Tämä olikin viimeinen kerta, kun nämä kokeet järjestettiin. Jatkossa sitten kaikki lapset käyvät jo uuden järjestelmän mukaista peruskoulua, joka kestää kahdeksan vuoden sijaan kuusi vuotta. Kokeet tehneet nuoret odottavat tuloksia ja pohtivat sitten peruskoulun jälkeen alkavia opintoja joko ammattikoulussa tai lukiossa. Lukion loppukokeita hankkeestamme tekee parhaillaan 11 nuorta. Muistetaan näitä kaikkia nuoria rukouksissamme. Vanhan järjestelmän mukaisia lukion loppukokeita järjestetään vielä neljän vuoden ajan ja sitten tämän jälkeen myös vanha lukiojärjestelmä päättyy.

Postit kulkevat nykyään hieman hitaammin Keniaan, mutta hienosti jouluposteja saapui ennen työntekijöidemme raportointipäivää. Viereisessä kuvassa on erään Kisumussa sijaitsevan ammattikoulun nuoria toimistomme pihapiirissä joulupostiensa kanssa. Osa nuoristamme poikkeavat itse toimistossamme ja saavat sitten kirjeet sieltä suoraan. Lokakuussa saimme vieraita Suomesta. Ryhmämatkalaiset lahjoittivat monenlaisia asioita toimistoomme ja nämä kuvassa olevat nuoret ovat saaneet lahjoitetut hatut samalla kertaa, kun hakivat joulupostinsa toimistosta. Oli hienoa kertoa työstämme lähetyksen ystäville ja järjestää myös yhden kummilapsen ja kummien tapaaminen.

Kiitollisin mielin olen saanut seurata Kenian työalalle lahjoitettuja varoja. Olemme kuluneen vuoden aikana saaneet olla tukemassa mm. Kehitysvammaiskoulua, diakonia- ja pappisopiskelijoita, orpoja ja nuoria tyttöjä haastavissa elämäntilanteissa. Kahden lähetystyöntekijän työpanoksella olemme mukana opetus- ja diakoniatyössä. Työmme on ollut mahdollista tukijoiden esirukousten ja lahjoitusten varassa. Lämmin kiitos kaikesta tuesta työllemme kuluneen vuoden aikana! Siunausta elämään, hyvää tulevaa joulun aikaa!

”Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas”

Jesaja 9:5

Rukous- ja kiitosaiheita:

•Joulunvietto kaikkialla maailmassa
•työ ja vapaa-aika, varjelus liikenteessä
•Kiitetään kaikista Kenian työalan tukijoista
•Hankkeiden lapset, huoltajat ja työntekijät
•Sleyn työ niin kotimaassa kuin ulkomailla
•Yhteistyökirkkomme ELCK ja hankkeiden johtokunnat
•Nuorten työllistyminen ammattiin valmistumisen jälkeen


Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: