Kirkon edessä koski – miten siitä selvitään?

 

Jokainen kirkon asioita tunteva ymmärtää, että kirkkomme on suurten muutosten edessä. Viime kirkolliskokous asetti asiaa pohtimaan tulevaisuuskomitean. Sen mietintöä pohti kirkolliskokouksen oma tulevaisuusvaliokunta. Tavanomaiseen tapaan yksi, ja nyt siis tulevaisuusvaliokunta, laati mietinnön ja toiset valiokunnat antoivat sille eväiksi oman lausuntonsa. Tänään alettiin pohtia, miten tästä mennään eteenpäin. Nyt puhuttiin siis isoista asioista.

Tulevaisuusvaliokunta katsoi kirkon olevan kosken yläpuolella ja valmistautuvan kosken laskuun. Se esitti 20 asiaa, joita se tahtoisi edistettävän. Esitykset eivät ole kovin dramaattisia. Osaa on helppo kannattaa, osaa ei. Tämä oli valiokunnnan pienin yhteinen nimittäjä, jonka taakse valiokunta saattoi asettua.

Heti esittelyn jälkeen talousvaliokunnan puheenjohtaja käytti tiukan puheenvuoron. Hän ihmetteli, miksi tulevaisuusvaliokunta sivuutti talouden lähes täysin. Hänen latelemansa tosiasiat saivat salin hiljaiseksi. Kunhan puhe tulee kirkolliskokouksen sivuille, se kannattaa todella lukea. Talouteen vaikuttaa kaksi asiaa, muuttoliike ja kirkosta eroaminen. Raju muuttoliike on vienyt ja vie laajoilla alueilla seurakuntien verorahat tavalla, jota etelän kasvukeskuksissa ei tulla ajatelleeksi. Jos lisäksi kirkosta eroaminen jatkuu nykytahdilla, kansankirkkomme on etelän kasvukeskuksissa varsin pian vähemmistökirkko. Kun kirkon verotulot ovat tällä hetkellä varsin lähellä miljardia, sopeutustarve on hyvin pian jopa 150 miljoonaa.

Kirkolliskokouksen merkittäviin ajattelijoihin lukeutuva Sammeli Juntunen ehdotti asian palauttamista tulevaisuusvaliokuntaan ja vaati huomattavasti radikaalimpaa uudistusta. Hänen mukaansa kirkko on nyt kuin rautainen höyrylaiva, jolla koskea ei voi laskea. Tulevaisuusvaliokunta tyytyy hänen mukaansa vain siirtelemään tuolien paikkoja. On hylättävä raskas rautalaiva ja siirryttävä kevyempiin veneisiin, kahdeksaan hiippakuntaan, ja kevennettävä lastia reilusti sen mukaan, mihin rahat riittävät. Myös Jari Kemppainen ja Arto Antturi olisivat toivoneet huomattavasti radikaalempia ehdotuksia. Tuin tehtyä esitystä, jonka mukaan asia olisi palautettu valiokuntaan, mutta se kaatui selvin numeroin ja käsittely jatkui.

Tulevaisuusvaliokunta suosittaa jumalanpalvelusyhteisöjen toimintaedellytysten parantamista. Ville Auvinen nosti esille mahdollisuuden perustaa henkilöseurakuntia ja toivoi jumalanpalvelusyhteisöille lupaa toimittaa Herran ehtoollisen. Erkki Puhalainen teki myös tätä koskevan esityksen. Mahdollistahan olisi myös avata seurakuntalaiselle mahdollisuus valita oma seurakuntansa seurakuntayhtymän sisällä. Näin yhtymän seurakunnat voisivat ajan kuluessa eriytyä ja tavoittaa erilaisia ihmisiä.

Ilta tuli vastaan ja pystyimme keskustelemaan vain yleisistä linjoista. Yksityiskohtainen käsittely äänestyksineen jäi seuraavaan istuntoon.


Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: