Kovaa kirkkopeliä Norjassa

 

Norjan länsirannikolla Stavangerin hiippakunnassa käytiin hiljattain poikkeuksellinen piispanvaali. Vaalin voittanut ehdokas ei tullut valituksi virkaan.

Norjassa seurakuntaneuvostot, hiippakuntaneuvosto sekä Norjan kirkon piispat äänestävät kukin erikseen siitä, kenet he haluavat uudeksi piispaksi. Tämän jälkeen kirkolliskokous valitsee uuden piispan kolmen eniten ääniä saaneen joukosta. Kaikissa kolmessa vaalissa ensimmäiseksi tuli Karmøyn rovasti Helge S. Gaard. Kirkolliskokous valitsi virkaan kuitenkin Stavangerin tuomiorovastin Anne Lise Ådnøyn.

Erikoisen lopputuloksen syynä pidetään sitä, että Åpen folkekirke (Avoin kansankirkko) -liikkeen johtama kirkolliskokous ei halunnut konservatiivien ehdokkaana pidettyä Gaardia valituksi. Stavangerin hiippakuntaa pidetään yhtenä Norjan kirkon konservatiivisimmista. Sen piispanvaaleihin on puututtu ennenkin. Vuonna 2009 Norjan Lähetysseuran pääsihteeri Kjetil Aano voitti Gaardin tavoin vaalin, mutta Norjan hallitus, joka tuolloin vielä valitsi piispan, asetti virkaan toiseksi sijoittuneen Erling Pettersenin. Tuolloin Pettersenin valinnan syyksi otaksuttiin hänen myönteistä kantaansa samaa sukupuolta olevassa parisuhteessa elävien henkilöiden papiksi vihkimiseen.

Vuonna 2017 Petterseniä seurasi Ivar Braut, jota pidettiin edeltäjäänsä konservatiivisempana. Tuolloin piispan nimitys oli siirtynyt hallitukselta kirkolliskokoukselle, ja Brautin nimitystä pidettiin Åpen folkekirken myönnytyksenä konservatiiveille sen jälkeen, kun liike oli saanut ajetuksi läpi Norjan kirkossa samaa sukupuolta olevien parien vihkimisen. Brautin valinta ärsytti kuitenkin sekä liberaaleja että konservatiiveja, jotka pettyivät siihen, kuinka Braut ei antanut yhdellekään seurakunnalle oikeutta kieltäytyä samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä. Norjan kirkossa papeilla on niin sanottu omatunnonvapaus, mutta seurakunta on velvollinen tarjoamaan vihkipaikan ja vihkijän. Kristillisessä mediassa ennakoitiin Brautin jäävän viimeiseksi Norjan kirkkoon vihittäväksi konservatiivipiispaksi.

Tätä päästiin todentamaan yllättävän pian, sillä Braut luopui virastaan 2018 terveydellisistä syistä. Sen jälkeen käytiin vaali, joka päättyi alussa mainitulla tavalla. Åpen folkekirken toiminta on suututtanut monia ja sitä on pidetty sopimattomana voimankäyttönä. Konservatiivien riveistä on kuulunut pettymyksen ääniä ja on arveltu, että monet jättävät nyt Norjan kirkon.

Sen kaltaisen liikehdinnän suunta voi olla kuitenkin epäselvä, sillä norjalaisen Dagen-lehden toimittajan Tarjei Giljen mukaan Norjan kristittyjen konservatiivikenttää vaivaa hajanaisuus ja kyvyttömyys muodostaa yhteistä rintamaa. Kuitenkin ainakin yksi luterilainen vapaakirkko, 1800-luvulla perustettu Evankelis-luterilainen kirkkoyhteisö (DELK), on aloittanut seurakunnanistutustyön Stavangerin hiippakunnan alueella Sandnesissa, mitä operaatiota piispanvaaliin liittyvät kiistat eivät ainakaan haitanne.

Uutisen lyhennetty versio on julkaistu Sanansaattaja-lehden numerossa 4/2019


Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: