Kristitty perhe elää vähemmistössä

 

“Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.” – 1. Moos. 1:27

Tänä aikana, jolloin monia asioita mitataan taloudellisen tuottavuuden tai tehokkuuden kautta, on muistettava, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, eikä Jumalan kuvan arvo tai ihmisyys riipu yhteiskunnallisesta asemasta, saavutuksista, hyödyllisyydestä, sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Jumala rakastaa jokaista ihmistä, ja kaikki ovat hänelle yhtä arvokkaita.

Jokaisella ihmisellä on ainutlaatuiset sormenjäljet, verkkokalvot ja persoonallisuus. Koskaan ei ole ollut, eikä tule olemaan samanlaista ihmistä kuin sinä, ja myös siksi olet ainutlaatuinen ja arvokas, Jumalan mestariteos. On suuri lahja ja rikkaus, että Jumala loi ihmisistä miehiä ja naisia. Erilaisia, mutta samanarvoisia. Turhaan ei psalminlaulaja huudahda: ”Minä olen ihme, suuri ihme!” (Ps. 139)

Jumala siis loi ihmisistä kahdenlaisia, miehiä ja naisia. Nämä ovat luodut toisilleen sekä biologisesti että henkisesti. On valtavan hienoa, että on niin erilaisia miehiä ja niin erilaisia naisia. Jumalan kädenjälki on rikas. Perhe on tärkeä solu yhteiskunnassa ja lapsille myös kasvun paikka, johon kuuluvat sekä isä että äiti. Naisen ja miehen välinen avioliitto on tasa-arvoinen avioliitto. Siinä on oikeudet ja velvollisuudet molemmille, sekä miehelle että vaimolle. Avioliitossa mies ja nainen ovat tasavertaisia ja toisiaan täydentäviä. Molempien puolisoiden velvollisuuksiin kuuluvat kunnioitus, sitoutuminen, huolenpito ja uskollisuus. Tällainen liitto palvelee parhaiten uuden elämän syntymistä.

Rikkinäinen ja Jumalalle rakas

Kirkkomme Raamattuun tukeutuvan kannan mukaan ihminen on Jumalan kuva, nainen tai mies. Kuten monessa muussakin asiassa, myös sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen suhteen luomakunta on syntiinlangennut, rikkinäinen ja vääristynyt. Asia on niin jokaisen ihmisen kohdalla ja kaikilla elämän osa-alueilla, myös seksuaalisuuden suhteen. Seksuaalisen tai sukupuolisen suuntautumisen kehittyessä, kasvaessa tai muuttuessa, meitä kutsutaan kristittynä elämään kilvoitellen ja Raamatun mukaisessa elämäntavassa, naisena ja miehenä.

Koko länsimaailmassa on tapahtunut viime vuosikymmeninä muutos, joka on haastanut perinteisiä kristillisiä arvoja ja elämäntapaa. Viimeisimmän Kirkkohallituksen lausunnon mukaan kirkkomme puoltaa eduskunnan käsittelyyn tulevaa ns. translakia, eli ehdotusta sallia sukupuolen muuttaminen enintään kerran vuodessa omalla ilmoituksella.

Kirkko on suistunut aiemminkin harhaan kuunnellessaan vallanpitäjien ääntä Herransa äänen, Raamatun, sijaan. Näin on vaarassa käydä myös nyt ja tässä kysymyksessä. Minkälainen kirkko on se, joka siirtää syrjään Jumalan sanan ja seuraa sokeana ajan virtaa? Se on sydämetön ja kylmä.

Kirkon suurin kysymys on raamattukysymys. Siis se, saako Raamattu yhä olla uskomme ja elämäämme ylin ohje. Jos Raamattu toistuvasti sivuutetaan puhuen tai vaieten, mitä kirkostamme jää? Helisevä vaski ja kilisevä kulkunen.

Raamattu on Kirkon peruskirja, johon olemme sitoutuneita. Raamatun ohjeet on myös annettu suojelemaan seksuaalisuuttamme. Ne ovat kantaneet pitkään ja niiden ohjeiden varaan Kristuksen kirkko rakentaa uskonsa ja perustaa perheensä myös tulevaisuudessa.

Kristitty perhe on erilainen perhe

Kristittyjen elämä on ollut ennenkin elämää vähemmistössä, ja sitä se on jälleen. Nyt se on elämää vähemmistössä myös kirkon sisällä. Tämä on vain muistutus, että Herran omat eivät ole koskaan olleet suuri ryhmä. Vallalla olevat käsitykset nojautuvat yhä harvemmin Raamattuun. Sen sijaan mittatikuksi otetaan useasti se, mikä ihmisestä tuntuu milloinkin hyvältä.

Kristillinen kirkko ei uskossaan ja opetuksessaan toimi niin. Niin eivät myöskään toimi kristityt perheenisät ja -äidit. Älä vaikene perheessäsi tai seurakunnassasi siitä, mitä Jumala Raamatussa opettaa. Ole siellä, missä Raamattua luetaan ja opetetaan, ja tartu siihen myös itse kotonasi. Vastuu kristillisen uskon ja opetuksen siirtämisestä on meillä: kristityillä vanhemmilla ja kirkkomme opettajilla. On vaikeaa suostua vähemmistöön ja vaikeaa ottaa perheessä ja seurakunnassa näitä asioita puheeksi, mutta tämä on kristityn tie.

Kirkkoa ei ole kutsuttu elämään sopusoinnussa tämän maailman kanssa. Se kulkee väistämättä tässä maailmassa vastavirtaan: outona ja kummastelun kohteena. Silti Kirkkomme rikkaus on sen sanoma ja sen Herra, Jeesus Kristus. Hän on luvannut kuljettaa omansa perille taivaan iloon. Ja siksi vain Hänen sanoillaan on väliä. Muista siis, että Kirkon ääni on Herramme Jeesuksen ääni. Eikä meillä ole mitään, muuta paikkaa, josta me löydämme turvan ja rauha elämäämme kuin Jumalan pyhä ja kokonaan totta oleva sanansa, Raamattu.


Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: