Kutsuvat sitä rakkaudeksi -kirja luettavissa netissä

 

TIEDOTE – VAPAA JULKAISTAVAKSI

Mediassa esillä ollut Kutsuvat sitä rakkaudeksi -kirja on julkaistu verkossa.

Kahdenkymmenenkahden suomalaisen kirkkokunnan ja kristillisen järjestön yhteinen ihmiskuvaa, ihmissuhteita, seksuaalisuutta, seurustelua, avioliittoa ja perhettä käsittelevä kirja on julkaistu vapaasti luettavaksi verkossa. Kirjan verkkojulkaisuun vaikuttivat sen saama mediahuomio sekä runsas kiinnostus kirjaa kohtaan. Verkossa julkaiseminen mahdollistaa myös laajemmin kirjan käytön nuorten ja nuorten aikuisten parissa.

Kirja on syntynyt nuorten toiveesta, ja se on tarkoitettu nuorille jaettavaksi ja luettavaksi. Kirja ei sisällä mitään sellaista, mikä ei olisi yleistä ja normaalia kristillistä opetusta kristillisessä nuorisotyössä kaikissa julkaisua tukeneissa kirkkokunnissa, järjestöissä ja seurakunnissa. Kirjassa ei velvoiteta tai painosteta elämään tietyllä tavalla. Sen tarkoitus on toimia tukena kristityille, jotka tahtovat elää Raamatun ihmiskuvan ja opetusten mukaisesti. Uskomme, että kristilliset arvot ja Raamatun opetukset suojelevat niin omaa kuin läheisten elämää.

Maassamme on lailla taattu uskonnonvapaus, jonka turvin nuorilla on täysi oikeus olla avoimesti ja rohkeasti kristittyjä ja saada uskonsa mukaista tukea, rohkaisua ja apua. Kristittyjen nuorten oikeus syrjimättömyyteen ei ole keneltäkään pois. Kutsuvat sitä rakkaudeksi -kirja pitää luovuttamattomina arvoina nuorten ihmisoikeuksien, kasvurauhan ja itsemääräämisoikeuden kunnioittamista.

Kirja on löydettävissä osoitteessa: http://bit.ly/kutsuvatsitarakkaudeksi


Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: