Laaja tutkimus: Sleyn messuyhteisöt tarjoavat turvallisen hengellisen kodin – sitoutuminen osallistumisen kautta jäsenyyden sijaan 

 

Yli 900 vastaajaa kertoi mielipiteensä Sleyn messuyhteisöjen toiminnasta. Vastauksissa korostuivat tyytyväisyys luterilaiseen opetukseen ja toivomus kyvystä kohdata paremmin uusia kävijöitä.

Sleyn kotimaantyö toteutti alkuvuodesta laajan kyselytutkimuksen messuyhteisöissään. Vastauksia koottiin 19 messuyhteisöstä ympäri Suomen sekä verkkokyselyllä että paperilomakkeella. Kuukauden tutkimusjakson aikana yli 900 kirkossakävijää kertoi mielipiteensä Sleyn messuyhteisöjen toiminnasta. Messuyhteisöt kokoavat mukaan kaikenikäistä väkeä.  

– Joka viikko messuyhteisömme tavoittavat noin 1 500 henkilöä, joten tutkimusta voidaan pitää luotettavana. Emme ole aiemmin laatineet näin laajaa kyselytutkimusta, Sleyn kotimaantyön johtaja Juhana Tarvainen kertoo.  

Sitoutunutta ja uskollista väkeä 

Tutkimuksen mukaan Sleyn messuihin osallistuu yhdistyksen toimintaan sitoutunutta joukkoa. Noin 80 % kyselyyn vastanneista käy vähintään kerran kuukaudessa Sleyn järjestämässä jumalanpalveluksessa, 59 % vastanneista useammin kuin kahdesti kuussa. Lähes jokainen vastanneista, 98 %, kokee, että yhteisöön on turvallista tulla, ja 89 % vastaajista pitää messuyhteisöä hengellisenä kotinaan. 

“Suhde omaan yhteisöön rakentuu ennen kaikkea osallistumisen kautta virallisen jäsenyyden sijaan.” 

– Työmme tapahtuu enenevässä määrin jumalanpalvelusyhteisöissä, jotka kokoavat kaikenikäisiä: myös nuoria ja perheitä. Yhteisöjen toiminta tapahtuu niin yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa kuin omissa tai vuokratuissa kirkkotiloissa. Viime vuonna Sleyn toiminnan yli 200 000 käynnistä 67 % kohdistui juuri jumalanpalveluksiin, Tarvainen kertoo. 

Messuyhteisöissä toteutettuun kyselyyn vastanneista 80 % osallistuu jumalanpalvelusten lisäksi myös muuhun Sleyn järjestämään toimintaan. Suhde omaan yhteisöön rakentuu kuitenkin ennen kaikkea osallistumisen kautta virallisen jäsenyyden sijaan. Vain 47 % vastanneista on liittynyt oman messuyhteisönsä jäseneksi ja 37 % kyselyyn vastanneista on Sley ry:n jäseniä.  

Messuyhteisöt toimivat monilla paikkakunnilla rekisteröimättöminä yhdistyksinä. Sley ry on 1873 perustettu valtakunnallinen järjestö, joka messuyhteisötoiminnan lisäksi erityisesti toimii kasvatustyössä ja raamattukoulutuksessa. Sley on myös kirkon lähetysjärjestö, jolla on työntekijöitä kahdeksassa maassa.  

– Evankeliselle liikkeelle pitkään ominaisen seuraperinteen sijaan nykyään etsitään yhä enemmän jumalanpalvelusyhteisöä: omaa tilaa toimia ja siellä kokoontuvaa seurakuntaperhettä. Tähän vastaamme rakentamalla jumalanpalvelusyhteisöjen verkostoa, joka kattaa laajasti koko maan. Jo toimivien yhteisöjen lisäksi näitä on syntymässä lisää, Tarvainen jatkaa. 

Kirkko on yhä tärkeä monille 

Messuyhteisöissä toteutettuun kyselyyn vastanneista 90 % on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä, vajaa 2 % kuuluu toiseen kirkkoon ja 7 % ei ole minkään kirkon jäsen.  

– Herätysliikkeet ovat saaneet elää kirkkomme sisällä, vaikka kirkollisen yhteyden ongelmat ovatkin kärjistyneet, ja moni on vieraantunut kirkosta. Osa toimintaamme osallistuvista on tehnyt sen johtopäätöksen, että kirkosta on erottu. Kaikkeen toimintamme ovat tervetulleita ne, joka tarvitsevat hengellisen kodin riippumatta siitä, kuuluvatko he Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon, Tarvainen kertoo.  

Messuyhteisöt: turvallista opetusta, kaikenikäisten seurakuntaperhe 

Kyselyn perusteella Sleyn messuyhteisöjen vahvuus on turvallinen ja selkeä luterilainen opetus, jonka 90 % vastaajista valitsi kuvaamaan kokemusta yhteisöstään. Kysymykseen vastattaessa sai valita halutessaan useita vaihtoehtoja, ja eri-ikäiset yhdessä koolla (75 %) ja lämmin ja kodikas ilmapiiri (72 %) saivat myös merkittävän osan äänistä. Yli puolelle ilonaihe oli myös hyvä lasten ja perheiden huomioiminen.

– Näistä tuloksista huolimatta vastaukset eivät silitä pelkästään myötäkarvaan. Noin joka kymmenes näki uusien ihmisten vastaanottamisen vaativan vielä työtä. Meitä kutsutaan yhä paremmin kantamaan vastuuta heistä, joille messuyhteisömme eivät vielä ole tulleet tärkeäksi ja olemaan avoimia ja vastaanottavia omaa hengellistä kotia etsiville, Tarvainen päättää. 

Juttua korjattu 22.3.2024 19.30: Sleyn toimintaan kohdistui viime vuonna 200 000 käyntiä, ei yksittäistä osallistujaa, kuten tekstistä oli aiemmin ymmärrettävissä.

 


Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: