Lähetysrakkaudesta ja -järjestöistä

 

Piispainkokous keskusteli viime viikolla kokouksessaan lähetysjärjestöjen kanssa tehtävän perussopimuksen päivittämisestä. Jokainen kirkon virallinen lähetysjärjestö on solminut kirkon kanssa sopimuksen, joka määrittelee yhteistyön mallin, ehdot ja velvoitteet. Sopimuksen tehneitä järjestöjä on yhteensä seitsemän. Niistä kaksi (Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ja Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland) edustaa evankelista herätysliikettä ja kolme (Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, Lähetysyhdistys Kylväjä ja Medialähetys Sanansaattajat) niin sanottua viidesläisyyttä. Suomen Lähetysseuraa ja Suomen Pipliaseuraa voi luonnehtia lähinnä yleiskirkollisiksi järjestöiksi.

Aika ajoin monen lähetysjärjestön mallia on arvosteltu ja on esitetty, että kirkon olisi tehokkaampaa toimia vain yhden järjestön kautta. Vaikka yleensä toimintojen suoraviivaistaminen ja yksinkertaistaminen luo tehokkuutta, tässä tapauksessa moninaisuudesta luopuminen olisi vahingollista ja todennäköisesti johtaisi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tekemän lähetystyön näivettymiseen. Miksi näin?

Lähetystyön varsinaisia toimijoita eivät ole järjestöt tai niiden lähetysosastot eivätkä edes paikallisseurakunnat. Lähetystyötä tekevät ensi sijassa työhön lähetetyt lähetit ja uskova kansa, joka lähettää heidät rukouksin matkaan ja tukee heidän työtään. Monelle lähtijälle ja lähettäjälle oma herätysliike ja sen painotukset ovat rakkaita. Se on hengellinen koti, jonka puolesta ollaan valmiita uhraamaan ja tekemään työtä. Lähetysrakkaus ja herätysliikekiintymys kulkevat käsi kädessä monen lähetysihmisen sydämessä. Jos oman herätysliikkeen lähetystyö loppuisi, voisi lähetykselle palava liekki hiipua ja sekä lähtijöiden että lähettäjien määrä vähentyä.

Erilaista yhteistyötä on hyvä tehdä lähetysjärjestöjen välillä, ja kirkon lähetystyön keskus hyvin sitä koordinoikin. Järjestöjen yhteensulauttamiseen ei kuitenkaan pidä ryhtyä. Erilaisuus ja monimuotoisuus on lähetyksen asiassa rikkautta, josta on syytä iloita.


Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: