Tämän kirjan päähakemisto | Raamattuluentojen hakemisto | SLEY:n Kotisivuille | Raamattukurssin kotisivut | Tulostettava versio

Jerobeamin synti

2. Aikakirja 3-191. Johdanto

N. vuonna 930 eKr. Salomon kuoltua Daavidin perustama yhtenäinen kuningaskunta jakaantui kahtia kymmenen sukukunnan luopuessa Juudan kuninkaasta Rehabeamista (1 Kun. 12) ja valitessa Egyptiin karkotetun Jerobeamin kuninkaaksensa. Ensimmäisenä tehtävänään hallitsijana Jerobeamilla oli yrittää vahvistaa asemansa kuninkaana. Israelin sukukuntien ei nimittäin ollut helppo unohtaa Daavidin kaltaista suurta kuningasta, jonka oli onnistunut luoda Israelin suurvaltakunta. Tosin Salomo oli ankaralla työorjuudella ja epäjumalien palvelemisella laskenut Daavidin suvun mainetta. Toinen Israelin heimojen mieliin painunut seikka oli Daavidin valloittama ja perustama Jerusalemin kaupunki (2 Sam. 5), josta oli tullut Israelin kiistaton poliittinen mutta varsinkin uskonnollinen keskus. Olihan sinne Salomon aikana rakennettu temppeli, missä sijaitsi Herran läsnäolon symboli, arkki. Jerobeamin pelkona oli, että Jerusalem kulttikeskuksena Israelille saisi aikaan sen, että monet kääntyisivät takaisin Daavidin suvun puolelle:

"Mutta Jerobeam ajatteli: "Daavidin suku voi vielä päästä täällä valtaan. Jos kansa käy uhraamassa Herran temppelissä Jerusalemissa, se kääntyy taas sydämessään herransa Rehabeamin, Juudan kuninkaan puoleen. Sitten minut surmataan, ja kansa palaa Rehabeamin, Juudan kuninkaan luo." 1 Kun. 12:26-27.2. Kultaiset vasikat

Tämä pelko sai Jerobeamin perustamaan kaksi uutta kulttipaikkaa Israeliin, Beeteliin ja Daaniin, joilla tosin oli ollut vanhoja perinteitä kulttikeskuksina (ks. Gen. 28:19, Tuom. 18:29-30). Hän teetti kaksi kultaista vasikkaa jotka hän sijoitti yllämainittuihin paikkoihin ja kuulutti koko Israelin maassa: "Turha teidän on käydä Jerusalemissa saakka. Tässä, Israel, on Jumalasi, joka toi sinut Egyptin maasta." 1 Kun. 12:28. Näitä kultaisia vasikoita ei sovi ymmärtää epäjumalankuviksi vaan alustoiksi, joissa Jumalan uskottiin seisovan. Vasikka/nuori härkä on kuitenkin traditionaalisesti ollut Baalin symboli, mikä viittaa siihen, että Jerobeam yritti ajaa tietynlaista synkretismiä, jossa Herra Israelin Jumala ja Baal samaistettiin toisiinsa. VT:ssa on kyllä nähtävissä pyrkimys, että Baalin ominaisuuksia (hedelmällisyyden antaja, sateen luoja jne. ) luettiin Herran nimiin, hänen kaikkivaltiuden nojalla. Näitä ominaisuuksia ei Herran kohdalla korostettu erämaavaelluksen aikana, jolloin israelilaiset olivat pelkästään paimentolaiskansa. Luvattuun maahan tultaessa he kuitenkin perehtyivät maanviljelykseen ja sen tyypilliseen uskontoon, baalismiin. Monet israelilaiset lankesivat palvelemaan tätä sateen ja hedelmällisyyden jumalaa.

Oikeauskoisten piirissä syntyi tällöin puolustusreaktio. Aivan oikein korostettiin, että Herra on ainoa, jolla on valta antaa sade ja hedelmällisyys kuivettuneelle maalle. Jerobeam ei kuitenkaan pyrkinyt tällaiseen apologiaan vaan yritti ajaa Israelissa läpi synkretismin, jossa Herra ja Baal identifioitiin keskenään. Tämän synkretismin seurauksena oli juhla-aikojen muutos. Edelleen Jerobeam rakennutti uusia uhrikukkulatemppeleitä ja asetti papeiksi, keitä hän tahtoi (1 Kun. 12:31-33, 13:33). Tällä synkretismillä Jerobeam mahdollisti baalismin vaarallisen leviämisen kautta koko Israelin. Siitä tulikin monisatavuotinen riesa ja koitui lopulta koko kansan tuhoksi Jumalan kyllästyessä kansan tottelemattomuuteen ja ajaessa sen pakkosiirtolaisuuteen vuosina 722-720.3. Jerobeamin synti

Kuningasten kirjat moittivat kerta toisensa jälkeen Israelin kuninkaita siitä, että he olivat pysyneet Jerobeamin synnissä (ks. esim. 1 Kun. 15:26,34, 16:31, 2 Kun. 10:28-31 jne. Vaikka esim. Jeehu hävitti baalismin Israelista (vrt. 2 Kun. 10:18-27), ei hän kuitenkaan luopunut Jerobeamin viitoittamasta synkretistisestä uskonnosta, Daanin ja Beetelin kultaisista vasikkajalustoista (2 Kun. 10:28-31), mikä johti siihen, että baalismi nosti uudelleen päätänsä Israelissa. Varsinkin 700-luvun toisella puoliskolla eKr. baalismi tuli jälleen uhkaavaksi vaaraksi Israelissa. Herran herättämien profeettojen Aamoksen ja Hoosean julistuksessa voidaankin nähdä kritiikkiä Jerobeamin aikaansaamaa synkretismiä vastaan:

"Tulkaa Beeteliin - tekemään syntiä!" Aam. 4:4 "Älkää etsikö apua Beetelistä, älkää kulkeko Gilgaliin, älkää tehkö toivioretkiä Beersebaan! Pois maastaan kulkee kaikkineen Gilgal, ja turhuuden huoneeksi tulee Jumalan huone, Betel. Etsikää Herraa, niin saatte elää! Muuten hän tulena hyökkää Joosefin heimon keskelle ja tuhoaa sen, ja Betel palaa kenenkään sammuttamatta." Aamos 5:5-6, ks. myös 7:7-10.

Aamos vaikutti erityisesti Beetelin alueilla ja kritisoi jyrkästi siellä harjoitettavaa uskonnollisuutta jonka perustuksina oli ollut Jerobeamin synkretismi.

700-luvun lopulle tultaessa Jerobeamin kultaisia vasikoita alettiin palvoa jumalina. Niitä ei enää mielletty jalustoiksi vaan valetuiksi jumalan kuviksi. Tällainen kultainen vasikka pystytettiin mm. Samariaan, mistä Hoosean ankara kritiikki antaa todistuksen:

"Hopeastaan ja kullastaan se tekee itselleen jumalankuvia omaksi tuhokseen. Hylkää sonnisi, Samaria! Minun vihani leimuaa sinua vastaan. Etkö sinä jo vihdoinkin perkaa pois tuollaista saastaa! Israelissa tuo sonni on valmistettu, seppä sen on tehnyt, ei se ole Jumala. Pirstaleiksi lyödään Samarian sonni!." Hoos. 8:4-6."Yhä vielä Efraim jatkaa synnintekoa, valaa patsaita hopeastaan, tekee jumalankuvia parhaan taitonsa mukaan. Yhtä kaikki - sepän tekemiä ne vain ovat! Efraimista sanotaan: `Ihmisiä se uhraa, sonneja suutelee.`" Hoos. 13:2.4. Opetus kristityille

Jerobeamin viattoman näköinen uudistus: yritys totuttaa israelilaiset siihen, että Baal ja Herra ovat yksi ja sama jumala johti lopulta täydelliseen jumalattomuuteen: ihmiset alkoivat palvella hopeisia ja kultaisia kuvia, teurastaa ihmisiä uhreiksi epäjumalille jne. Pieni luopumus Herran sanan viitoittamasta tiestä johti lopulta suureen loikkaukseen kohti täydellistä jumalattomuutta. Jerobeamin syntiä ajatellessamme meidän tulee muistaa Jeesuksen ja Herran apostolin Paavalin varoitukset: "Laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. . ." Matt. 5:18-19. "Siksi Jumala lähettää rajun eksytyksen, jotta he uskoisivat valheeseen, ja niin saavat tuomionsa kaikki ne, jotka eivät ole uskoneet totuuteen vaan ovat valinneet vääryyden." 2 Tess. 2:11-12.

Jerobeamin epäuskon hedelmä, synkretismi on varoittava esimerkki meille kristityille, ettemme missään kohdassa luopuisi Jumalan elävästä sanasta ja siten myös Jeesuksesta. Vaativana meitä kehottaa Jeesuksen sana: "Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni." (Joh. 14:15) mutta samalla vapauttavana: "Jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani. Te opitte tuntemaan totuuden ja totuus tekee teistä vapaita." (Joh. 8:31-32).