Tämän kirjan päähakemisto | Raamattuluentojen hakemisto | SLEY:n Kotisivuille | Raamattukurssin kotisivut | Tulostettava versio

Kaksitoista sanomaa Herralta

PIENET PROFEETAT

SAKARJA - MALAKIA)


Vanhassa testamentissa on Danielin kirjan jälkeen kaksitoista lyhyttä profeettakirjaa, jotka vanhoissa kirjakääröissä on kirjoitettu yhdelle käärölle. Kreikankielinen Vanha testamentti, Septuaginta, kutsuu tätä kääröä yksinkertaisesti "Kahdeksitoista profeetaksi" ja latinankielinen Raamattu, Vulgata, "Pieniksi profeetoiksi".

Pieniksi näitä profeettoja kutsutaan kirjoitustensa pituuden vuoksi, sanomaltaan he ovat yhtä "painavaa asiaa" kuin suuret profeetatkin; Jesaja, Jeremia, Hesekiel ja Daniel.

Nämä profeetat ovat eläneet eri aikoina ja heidän julistamansa sanoma on säilynyt sekä heidän oppilaidensa että heidän kirjoitustensa välityksellä. Vähitellen nämä kirjat koottiin yhteen ja kokoelma oli valmiina nykyisessä muodossaan jo 200-luvulla e.Kr., mahdollisesti jo aiemmin.

Profeettakirjoja ei ole järjestetty aikajärjestykseen, kuten olemme jo huomanneet, varhaisimmat profeetoista olivat Aamos ja Joona, viimeinen Malakia.SAKARJA, NÄKYJEN MIES

Sakarja toimi profeettana pakkosiirtolaisuuden jälkeen, hän aloitti toimintansa kuningas Daarejaveksen (=Dareios) toisena hallitusvuotena eli 520 e.Kr. (Sak 1:1). Hän oli siis Esran aikalainen.

Sakarjan isä oli Berekja ja isoisä Iddo (Sak 1:1). Iddo mainitaan Babylonian pakkosiirtolaisuudesta palaavien pappien joukossa (Neh 12:4,16), joten on mahdollista, että Sakarja olisi ollut pappi.

Sakarjan kirjan alussa on kahdeksan näkyä:

1. 1:7-17 Neljä hevosella ratsastajaa, lupaus Jumalan armollisuudesta

2. 1:18-21 Neljä sarvea ja neljä seppää

3. 2:1-13 Jerusalemin tuleva suuruus

4. 3:1-10 Ylimmäisen papin Joosian puhdistus

5. 4:1-14 Seitsenhaarainen lampunjalka

6. 5:1-4 Lentävä kirjakäärö

7. 5:5-11 Nainen eefa-mitassa

8. 6:1-8 Neljät vaunut

Nämä näyt tuovat mieleemme Ilmestyskirjan. Sakarjan kuulijat ajattelivat lähinnä maanpäällistä Jerusalemia, mutta me voimme nähdä viittauksia myös tulevaan, taivaalliseen Jerusalemiin.TEMPPELIN RAKENTAMINEN

Haggain tapaan Sakarja tuntee huolta Jerusalemin temppelin rakentamisesta. Hän jopa lausuu ennustuksen siitä (Sak 1:16). Sakarjan kirjassa onkin useaan otteeseen maininta ylimmäisestä papista Joosiasta (Sak 3) ja temppelin rakennustyöt aloittaneesta Serubbaabelista (Sak 4:6-10).

Kaikkiaan Jerusalemissa on ollut kolme temppeliä:

1. Salomon temppeli, 900-luvulta vuoteen 586 e.Kr.

2. Serubbaabelin temppeli, joka vihittiin 516 e.Kr. ja jonka tilalle myöhemmin rakennettiin Herodes Suuren temppeli. Tämän temppelin rakennustöistä kertovat Esran ja Nehemian kirjat.

3. Herodes Suuren temppeli, jonka rakennustyöt alkoivat n. vuonna 20 e.Kr. ja saatiin päätökseen vasta 64 j.Kr. Tämä oli siis se temppeli, jossa Jeesus opetuslapsineen kävi. Tämän temppelin roomalaiset tuhosivat vuonna 70 juutalaisten noustua kapinaan vuonna 66.OIKEUDENMUKAISUUDEN JULISTAJA

Sakarja muistutti kansaa siitä, etteivät uhrit ja paastoaminen voi korvata oikeudenmukaisuutta (Sak 7). Jälleen kansaa uhkasi muotojumalisuus: tärkeintä ovat ulkoiset muodot, ei sydämen asenne Jumalaa kohtaan. Ihminen ei voi elää ristiriidassa opetustensa kanssa. Vertaa Jes 58!

Tähän liittyy myös Sakarjan nuhde kansan uskonnollisille johtajille: papit ovat hulluja paimenia, jotka johtavat kansaa harhaan, pois Jumalan tahdosta (Sak 11:15-17).ENNUSTUKSET MESSIAASTA

Kristityille Sakarja on ennen kaikkea Messiaasta puhuvien ennustusten kertoja. Sakarjalla on useita, keskeisiä Messias-ennustuksia. "Iloitse, tytär Siion! Riemuitse, tytär Jerusalem! Katso kuninkaasi tulee. Vanhurskas ja voittoisa hän on, hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla, aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa." Sak 9:9

Tämä ennustus toteutui palmusunnuntaina, kun Jeesus ratsasti aasilla Jerusalemiin kansan laulaessa hänelle Hoosiannaa (Matt 21:1-11).

"Herra sanoi minulle: »Vie ne temppeliin ja viskaa metallinsulattajalle. Näin korkean hinnan arvoisena he minua pitävät!» Minä viskasin ne kolmekymmentä hopearahaa metallinsulattajalle, Herran temppeliin." Sak 11:13

Tämä ennustus toteutui Juudas Iskarioitin kavaltaessa Jeesuksen kolmestakymmenestä hopearahasta. Huomattuaan, mitä hän oli tehnyt, hän palautti verirahat ylipapeille, jotka ostivat niillä savenvalajan pellon muukalaisten hautausmaaksi (Matt 26:14-16; 27:3-5).

Huomaa myös se, että Sakarjan tekstissä rahoja pidetään hintana Jumalasta!

"Mutta Daavidin sukuun ja Jerusalemin asukkaisiin minä vuodatan armon ja rukouksen nöyrän hengen. Ja he kohottavat katseensa minuun, kohottavat katseensa häneen, jonka ovat lävistäneet. He surevat häntä, niin kuin surraan ainoaa poikaa, ja valittavat häntä katkerasti, niin kuin esikoista valitetaan." Sak 12:10

Lävistämisessä näemme viittauksen Jeesuksen ristiinnaulitsemiseen ja roomalaisen sotilaan keihääseen, joka lävisti Jeesuksen kyljen (Joh 19:31-34). Huomaa myös sana 'ainokainen', Jeesus oli Jumalan ainosyntyinen poika.

Tässäkin profetiassa sanotaan, että ristillä riippui Jumala. Voimmekin sanoa, että Jeesus ei täyttänyt vain Vanhan testamentin Messias-ennustuksia, vaan myös monta sellaista lupausta, jotka Jumala oli antanut omissa nimissään. Selvin tällainen kohta on Jer 31:31-34, jossa Jumala lupaa tehdä uuden liiton kansan kanssa; tämä toteutui, kun Jeesus asetti ehtoollisen (Luuk 22:17-20).

"- Kohoa, miekka, paimentani kohti, nouse uskottuani vastaan! sanoo Herra Sebaot.

Minä lyön paimenen maahan, ja lauman lampaat joutuvat hajalle, pienimpiäkin vastaan minä kohotan käteni." Sak 13:7 Ristin häämöttäessä Jeesuksen edessä opetuslapset jättävät hänet ja pakenevat - myös Pietari, joka vähää aikaisemmin oli vannonut uskollisuutta kuolemaan asti. Pietari jopa kieltää Jeesuksen kolme kertaa (Matt 26:31-35, 69-75).PIENTEN ALKUJEN PÄIVÄ

"Ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot." Sak 4:6 "Se, joka epäillen katseli vaatimatonta alkua..." Sak 4:10

Sakarja antaa meille muistutuksen siitä, että ihmisen ja Jumalan tiet eivät ole aina samat. Se, mikä ihmisen silmissä on vähäistä ja arvotonta, voi olla Jumalan silmissä arvokkainta mahdollista. Meidän aseemme eivät ole lihalliset, vaan hengelliset (Ef 6:10-17).

"Mutta monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä." (Matt 19:30) Meidän ei tule vähätellä omaa osaamme Jumalan suunnitelmissa; se, mitä hän meiltä tahtoo, on uskollisuus sille tehtävälle, jonka hän on itse kullekin antanut. Jumalan valtakunnassa on erilaisia tehtäviä, eikä yksikään niistä ole arvoton, Paavali opettaa meitä 1 Kor 12 ja 14:ssä.MALAKIA, HERRAN SEBAOTIN SANANSAATTAJA

Hepreankielinen sana "mal'aakii" merkitsee 'sanansaattajaa' ja 'enkeliä'. Ei ole varmaa, onko kyseessä erisnimi vai salanimi tai vastaava. Kirja on kirjoitettu 400-luvulla. Sen kirjoittaja on meille tuntematon.

Serubbaabelin temppeli on jo rakennettu ja siellä on toimitettu uhreja jo jonkin aikaa, koska papisto on menettänyt alkuinnostuksensa ja alkanut laiminlyödä ja väärinkäyttää tehtäviään (Mal 1:13).VANHA SANOMA

Malakia joutuu julistamaan kansalle samaa sanomaa kuin Jesaja, Jeremia ja muut ennen pakkosiirtolaisuutta toimineet profeetat: Jumala on ollut uskollinen ja rakastanut kansaansa, mutta kansa on ollut kiittämätön ja uskoton (Mal 1). Ei edes paluu pakkosiirtolaisuudesta ole saanut aikaan pysyvää parannusta. Kansa on jälleen hylännyt Jumalan tahdon ja kulkee vääriä teitä.

Yksi osoitus kansan uskottomuudesta ovat seka-avioliitot ja avioerot (Mal 2). Malakia rinnastaakin Jumalan liiton kansansa kanssa ja avioliiton, kuten teki profeetta Hoosea (Mal 2:10,14,16).PAPPIEN KELVOTTOMUUS

Malakia nuhtelee pappeja tehtävien kelvottomasta suorittamisesta: Herralle uhrataan viallisia uhrieläimiä ja näin uhrit ja niiden asettaja, Jumala, häpäistään (Mal 1:12-14).

"Papin suun tulee jakaa tietoa, hänen huuliltaan odotetaan opetusta. Hän on Herran Sebaotin sanansaattaja." Mal 2:7

Tämä jae osoittaa pappien oikeat tehtävät. Kristilliselle kirkollekin asetetaan paljon erilaisia tehtäviä, mutta mikään niistä ei saa syrjäyttää tärkeintä: evankeliumin julistamista. Köyhiä voivat auttaa muutkin, mutta evankeliumia ei voi julistaa kukaan muu kuin Kristuksen kirkko.HERRAN PÄIVÄ

Malakia, kuten Sakarjakin (Sak 14), ennustaa tulevaa tuomion päivää, Herran päivää (Mal 3,4)

Mooseksen lakia on noudatettava siihen asti, kunnes tulee Elia, Herran päivän ja Messiaan edelläkävijä (Mal 4:4). Ennustus Eliasta (Mal 4:5-6) toteutui Johannes Kastajassa (Matt 3:1-12). Elian tehtävä oli valmistaa tietä Messiaalle ja siten myös Herran päivälle, joka tulisi Messiaan tultua.

Malakian kirjan loppu on hyvä loppu koko Vanhalle testamentille: se viittaa tulevaisuuteen, Jumalan lupausten toteutumiseen, Messiaaseen, Herran päivään. Tämä kaikki on kerrottu meille Uudessa testamentissa.