Raamattupiirioppaita

 

SLEY-kirjat on julkaissut RAAMATTU TUTUKSI -oppaiden sarjan. Useat oppaat on myyty loppuun eikä tällä hetkellä suunnitella uusintapainosta. Oppaita julkaistaan siksi Internet-sivuillamme.

Oppaat sisältävän kaksi osaa, selitysosan ja jokaista kokoontumiskertaa varten laaditun ohjelman. Lisäksi niissä on ehdotus alku- ja päätosrukouksiksi.

Oppaat ovat maksuttomia. Käyttäkää vapaasti - siunausta raamattupiiriinne! Jos tahdotte, voitte tukea Evankeliumiyhdistyksen raamattukoulutusta (tili Leonia 800016-64266, merkintä: Raamattukoulutus)

 

Markuksen evankeliumi

Johanneksen evankeliumi

Ensimmäinen korinttilaiskirje

Efesolaiskirje

Tessalonikalaiskirjeet ja Filemonin kirje

Ilmestyskirja