Käyttäjälle

 

Edessäsi on Tessalonikalaiskirjeiden ja Filemonin kirjeen lukuopas. Opas on tarkoitettu ensisijaisesti raamattupiirien käyttöön. Kirjanen on suunniteltu erityisesti sellaiselle raamattupiirille, jonka johtajana toimii maallikko.

Kirjanen jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä, suppeammassa osassa on kymmenen raamattupiirin kokoontumista varten suunniteltua kokonaisuutta. Niissä selvitellään lyhyesti käsiteltävän jakson keskeinen sanoma, minkä jälkeen on joukko kysymyksiä kokoontumiskerran keskustelua varten. Kysymykset on pyritty laatimaan siten, että ne mahdollisim¬man laajasti tuovat esille tarkasteltavien jakeiden sanomaa. Omia kysymyksiä ei tietenkään pidä unohtaa. Kutakin kokoon¬tumiskertaa varten on valittu myös ehdotus päätöshartaudek¬si. . Ehdotukset alku- ja päätösrukouksiksi löytyvät kirjan sisäkansilta (nettiversiossa linkeistä)

Laajemman osan muodostaa kolmen kirjeen yhtenäinen, jakso jaksolta etenevä selitys. osaan on syytä paneutua ennen raamattupiirin kokoontumista Erityisesti tähän. Selitys on varsin suppea. Tarpeen vaatiessa onkin syytä tutustua laajempiin selitysteoksiin.

Toivon, että lukuopas voi olla avaamassa Kirjaa. joka ei ole ihmisten vaan Jumalan sanaa ja puhetta.

Tahdon lausua suuret kiitokset Anna Koskenniemelle ja TL Erkki Koskenniemelle siitä avusta, jota olen saanut opasta valmistellessani.

14.08.1989 Kemijärvellä Jari Rankinen,pastori

(Nettiversio elokuussa 2001)

 

Raamattupiirin ohjelma

Ensimmäinen kokoontumiskerta. Johdanto. 1 Tess. 1 Kysymyksiä ja tehtäviä. Päätöshartaus.

Toinen kokoontumiskerta. 1 Tess 2:1-16 : Selitys Kysymyksiä ja tehtäviä. Päätöshartaus.

Kolmas kokoontumiskerta. 1 Tess. 2:17-3:13 Selitys Kysymyksiä ja tehtäviä. Päätöshartaus

Neljäs kokoontumiskerta. 1Tess 4:1-12 . : Selitys. Kysymyksiä ja tehtäviä. Päätöshartaus.

Viides kokoontumiskerta. 1 Tess. 4:13:5:11 : Selitys ja jatko. Kysymyksiä ja tehtäviä. Päätöshartaus.

Kuudes kokoontumiskerta. 1 Tess. 5:12-28: Selitys. Kysymyksiä ja tehtäviä. Päätöshartaus.

Seitsemäs kokoontumiskerta. 2 Tess 1: Johdanto ja selitys. Kysymyksiä ja tehtäviä. Päätöshartaus.

Kahdeksas kokoontumiskerta 2 Tess. 2: Selitys. Kysymyksiä ja tehtäviä. Päätöshartaus.

Yhdeksäs kokoontumiskerta. 2 Tess. 3 : Selitys. Kysymyksiä ja tehtäviä. Päätöshartaus.

Kymmenes kokoontumiskerta. Filemonin kirje. Johdanto ja selitys. Kysymyksiä ja tehtäviä. Päätöshartaus.