KÄYTTÄJÄLLE

 

Edessäsi on Ilmestyskirjan lukuopas. Opas on tarkoitettu ensisijaisesti raamattupiirien käyttöön. Kirja on suunniteltu nimenomaan niille raamattupiireille, joiden vetäjänä toimii maallikko. Tietysti opasta voi käyttää myös yksityisessä Raamatun lukemisessa.

 

Kirjassa on kaksi osaa. Ensimmäisessä ja suppeammassa osassa on 13 kokonaisuutta raamattupiirin kokoontumisia varten. Niissä selvitellään lyhyesti käsiteltävän jakson keskeinen sanoma. Tämän jälkeen on joukko kysymyksiä virikkeenä raamattupiirin keskusteluille. Kysymykset on yritetty laatia niin, että ne mahdollisimman laajasti tuovat esille jakson sanoman. Omia kysymyksiä ei tietenkään pidä unohtaa. Jokaista kokoontumiskertaa varten on myös päätöshartaus, jonka raamattupiiri voi kokoontumisen päätteeksi lukea.

Laajemman osan muodostaa jakso jaksolta etenevä Ilmestyskirjan selitys. Selitys on pyritty laatimaan niin kattavaksi, ettei raamattupiirissä välttämättä tarvita muita Ilmestyskirjan selitysteoksia.

Jos raamattupiirin vetäjä ehtii tutustua oppaan kysymyksiin ja lukea käsiteltävän jakson selityksen läpi ennen raamattupiirin kokoontumista, oppaasta on eniten hyötyä. Paras tilanne on, jos jokainen raamattupiiriläinen hankkii oppaan ja tutustuu sen kysymyksiin ja selitykseen ennen piirin alkua.

Mikäli raamattupiiri tahtoo perehtyä Ilmestyskirjaan myös muiden kirjojen avulla, suosittelen seuraavia: Bo Giertz: Johanneksen ilmestys, Antti Laato: Kun nämä alkavat tapahtua sekä Uusi testamentti lyhyesti selitettynä, toim. Erkki Koskenniemi.

Kiitän FK Marjaana Reuhkalaa ja TT Erkki Koskenniemeä avusta, jota olen heiltä saanut opasta laatiessani. Kiitän myös perhettäni - Minnaa, Juhoa ja Marttia - siitä, että he ovat antaneet isän viettää vapaa-aikaansa Ilmestyskirjan parissa.

Toivon, että tämä lukuopas auttaa ymmärtämään kirjaa, jonka lukijat ovat autuaita (Ilm 1,3).

Vapahtajamme runsasta siunausta hetkiinne Ilmestyskirjan äärellä. Hän, jonka sanaa Ilmestyskirja on, avatkoon sanaansa.

 

Keminmaan vanhassa pappilassa Martti Lutherin syntymäpäivänä 10.11.1993

Jari Rankinen

 

 

Raamattupiirin ohjelma

Ensimmäinen kokoontumiskerta. Johdanto. Ilm. 1. Kysymyksiä ja tehtäviä. Päätöshartaus.

Toinen kokoontumiskerta. Ilm 2. : Selitys Kysymyksiä ja tehtäviä. Päätöshartaus.

Kolmas kokoontumiskerta. Ilm 3 Selitys Kysymyksiä ja tehtäviä. Päätöshartaus

Neljäs kokoontumiskerta. Ilm 4-5. : Selitys. Kysymyksiä ja tehtäviä. Päätöshartaus.

Viides kokoontumiskerta. Ilm 6-7. : Selitys. Kysymyksiä ja tehtäviä. Päätöshartaus.

Kuudes kokoontumiskerta. Ilm 8-9. : Selitys. Kysymyksiä ja tehtäviä. Päätöshartaus.

Seitsemäs kokoontumiskerta. Ilm 10-11 : Selitys. Kysymyksiä ja tehtäviä. Päätöshartaus.

Kahdeksas kokoontumiskerta. Ilm 12-13 : Selitys. Kysymyksiä ja tehtäviä. Päätöshartaus.

Yhdeksäs kokoontumiskerta. Ilm 14-15 : Selitys. Kysymyksiä ja tehtäviä. Päätöshartaus.

Kymmenes kokoontumiskerta. Ilm 16-17 : Selitys. Kysymyksiä ja tehtäviä. Päätöshartaus.

Yhdestoista kokoontumiskerta. Ilm 18-19 : Selitys. Kysymyksiä ja tehtäviä. Päätöshartaus.

Kahdestoista kokoontumiskerta. Ilm 20 : Selitys. Kysymyksiä ja tehtäviä. Päätöshartaus.

Kolmastoista kokoontumiskerta. Ilm 21-22 : Selitys. Kysymyksiä ja tehtäviä. Päätöshartaus.