Luukkaan evankeliumi

Evankelista Luukas on kirjoittanut paitsi evankeliumin myös Apostolien teot. Näin hänen kynästään on lähtenyt suuri osa Uudesta testamentista, kaikkiaan 52 pitkää lukua. Näin Luukas on hyvin keskeinen alkukirkon opettaja. Emme tiedä hänestä varmuudella juuri muuta kuin mitä hänen teoksensa kertovat. Perinteisesti hänen on katsottu olevan lääkäri Luukas, Paavalin rakas työtoveri ja lääkäri ja entinen pakana.

Luukas on käyttänyt hyväkseen Markuksen evankeliumia. Hän puhuu Jerusalemin tuhosta tavalla, joka Markusta selvemmin antaa ymmärtää tuhon jo tapahtuneen. Yleensä Luukkaan katsotaan kirjoittaneen teoksensa n. vuoden 80 vaiheilla.

Matkakertomus

Toisin kuin Markus Luukas kertoo Jeesuksen lapsuudesta ja myös ainoan meille tunnetun kertomuksen Jeesuksen varhaisnuoruudesta (luvut 1-2). Kerrottuaan Johannes Kastajasta hän puhuu siitä miten Jeesus toimi Galileassa (4:14-9:50). Hyvinkin laaja osa aineistosta on sijoitettu siihen yhteyteen, että Jeesus tekee opetuslastensa kanssa matkaa Galileasta Jerusalemiin (9:50-19:27). Viimeinen jakso kertoo hänen toiminnastaan Jerusalemissa, hänen kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan (19:28-24). Maantieteellinen jako tarjoaa siis kiintoisan piirteen: Lähes puolet evankeliumista, 10 lukua, liittyy Jeesuksen viimeiseen matkaan eli ajallisesti hyvin lyhyeen jaksoon.

Lainattua ja omaa

Luukas on varmasti käyttänyt teoksessaan useita lähteitä, mutta muutamia niistä on helppo määrittää. Kertomuksen runkona on Markuksen evankeliumi, joka on sisällytetty teokseen lähes kokonaan lukuun ottamatta yhtä suurehkoa aukkoa (Mark. 6:45-8:26). Yksi osa evankeliumista on paikoin sanasta sanaan sama kuin Matteuksella ja siksi Luukkaan ja Matteuksen on päätelty käyttäneen yhteistä ja sittemmin kadonnutta lähdettä (ns. Logia-lähde). Tämän lisäksi Luukkaan evankeliumi sisältää aineistoa, jota ei ole missään muussa evankeliumissa.

Mielenkiintoista on nähdä, että noin kolmannes evankeliumista on meille aivan ainutkertaista aineistoa. Tätä ovat esim. kertomus syntisestä naisesta fariseuksen kodissa (7:36-50), Martasta ja Mariasta (10:38-42), tuhlaajapojasta (15:11-32), fariseuksesta ja publikaanista (18:9-14) ja Sakkeuksesta (19:1-10). Nämä rakkaat kertomukset alleviivaavat Luukkaan evankeliumin merkitystä.

Luukkaan evankeliumin tarkasteleminen kokonaisuutena auttaa kiinnittämään huomiota joihinkin koko teoksen kantaviin linjoihin.

Vahva silta vanhasta uuteen

Jo Markuksen evankeliumi rakentaa Johannes Kastajan kautta sillan vanhasta liitosta uuteen. Luukkaalla tämä on silmiinpistävä piirre. Sakarias, Elisabet, Simeon ja Hanna kuuluvat siihen hiljaiseen Jumalan kansaan, joka oli odottanut vuosisatoja Jumalan suurten lupausten täyttymistä. Jeesuksen syntymä ei ollut erillinen tapahtuma, vaan sitä edelsi pitkä historiallisten tapahtumien ketju. Kun aika täyttyi, suuret vedet lähtivät liikkeelle. Sen merkkinä taivaat levähtivät auki ja enkelit veisasivat Jumalan kunniaa. Luukas on pelastushistorian teologi. Erittäin havainnollisesti tämä tulee näkyviin siinä raamattutunnissa, jonka kaksi opetuslasta sai Emmauksen tiellä (Luuk. 24).

Rikkaan taivastie on kivinen

Luukkaan evankeliumi varoittaa usein rikkauden vaaroista. Jo Marian kiitosvirsi puhuu siitä, miten Jumala täyttää nälkäiset hyvyydellä mutta lähettää rikkaat pois. Rikas mies uskoi turhaan hyvän sadon tuovan turvallisuutta (12:16-21). Toinen rikas oli armoton Lasarukselle aina siihen asti että hänen oma armonaikansa päättyi (16:19-31). Rikkautta pitää osata käyttää oikeaan tarkoitukseen eli toisten auttamiseen (16:1-9).

Vastaavasti evankeliumi sisältää useita kertomuksia ja vertauksia, joissa nimenomaan köyhät ja sorretut saavat avun. Heitä ovat esim. Nainin leski (7:11-12) ja tuomarin vaivaama leski (18:1-8). Jeesus myös kehottaa kutsumaan pitoihinsa köyhiä, raajarikkoja ja muita jotka eivät koskaan voi maksaa hyvyyttä takaisin (14:12-14).

Nyt mainitut kohdat merkitsevät vakavaa puhuttelua meille länsimaisille kristityille, jotka olemme tuudittautuneet omaan hyvinvointiimme. Olemmeko kokonaan unohtaneet, että Raamatun mukaan ahneus on epäjumalanpalvelusta vai eivätkö nämä varoitukset merkitse meille mitään?