Matti Rusama Seinäjoelle ja uusi yhteistyösopimus Ugandaan

 

Karkun evankelisen opiston rehtori Matti Rusama on nimitetty Sleyn Etelä-Pohjanmaan piirin pastoriksi. Sley on myös uudistanut yhteistyösopimuksensa Etelä-Sudanin ja Sudanin evankelis-luterilaisen kirkon kanssa ja myöntänyt uusia työkausia läheteille muilla kentillä. Yhdistyksen vuoden 2023 tilinpäätös on saanut hallituksen hyväksynnän ja se esitellään tulevassa jäsenkokouksessa.

Pastori, teologian maisteri ja Karkun evankelisen opiston rehtori Matti Rusama siirtyy Sleyn Etelä-Pohjanmaan piirin pastoriksi ja Seinäjoen Hyvän Paimenen kappelin työntekijäksi. Työ piirissä ja kappelilla täydentyy kasvatus- ja raamattukoulutustyön tehtävistä.  

– Matti on meille tuttu, hieno evankelinen pastori, jolla on ennen kaikkea osaamista ja intoa raamatunopettamiseen, mutta myös opiston työssä osoitettua taitoa johtamisesta ja toiminnan kehittämisestä. Työ Etelä-Pohjanmaalla jatkuu Esan eläköityessä lujissa ja luotettavissa käsissä, Sleyn kotimaantyön johtaja Juhana Tarvainen kiittää. 

Tehtävä vapautuu Sleyn pitkäaikaisen työntekijän Esa Luomarannan jäädessä eläkkeelle. Kesäkuun alussa eläköityy myös pitkän uran tehnyt, Sleyn viimeinen piirisihteeri, Matti Rintala. 

Karkun evankelisen opiston johtokunta on myöntänyt Rusamalle toimivapauden rehtorin tehtävistä vuodeksi syyskuun alusta alkaen. 

Sleyn osastot Huissilla, Teuvalla ja Lahdessa on päätetty lakkauttaa. Teuvalla yhteistyö jatkuu yhteistyössä seurakunnan kanssa. Lahdessa paikallisosasto lakkautettiin sen vuoksi, että Lahden paikallisosaston johtokunta päätti esittää Sleyn Lahden messuyhteisön perustamista. Messuyhteisöt ovat rekisteröimättömiä yhdistyksiä, jotka hoitavat yhdessä Sleyn työntekijän kanssa messuyhteisön toimintaa ja taloutta. 

Uusi sopimus työhön Ugandassa 

Sley on uusinut yhteistyösopimuksensa Etelä-Sudanin ja Sudanin evankelis-luterilaisen kirkon kanssa. Uusi sopimus on edellisen tapaan viiden vuoden mittainen. Tällä hetkellä kirkossa työskentelee kaksi Sleyn lähettiyksikköä: Anna ja Taisto Sokka sekä Paula ja Lauri Heikkilä. Sisällissodan edelleen jatkuvien levottomuuksien vuosi työ tapahtuu etelänaapuri Ugandan puolella laajoilla pakolaisleireillä, joilla asuu yli miljoona konfliktia paennutta eteläsudanilaista. 

– Haluamme edelleen seisoa kärsivän kirkon rinnalla ja tukea sen työtä, kun se hoitaa Kristuksen antamaa tehtävää äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa. Odotamme sitä päivää, kun rauha koittaa ja voimme yhdessä Etelä-Sudanin ja Sudanin kirkon kanssa aloittaa jälleenrakennuksen Etelä-Sudanin puolella, lähetysjohtaja Ville Auvinen kertoo.  

Uusia lähettikausia myönnettiin Siiri ja Marko Turuselle Luterilaisen Kirkkolähetyksen työyhteyteen Saksan maahanmuuttajien parissa, Pasi Hujaselle Inkerin kirkon työyhteyteen, Päivi ja Hiroaki Yoshimuralle Japaniin Suomi-kirkon työhön ja Richard Ondicholle maahanmuuttajatyöhön Helsingissä.  

Tilinpäätös hyväksyttiin 

Hallitus hyväksyi vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Hallituksen hyväksynnän jälkeen tilinpäätös esitellään tilintarkastajalle ja myöhemmin kesän jäsenkokouksen hyväksyttäväksi. Jäsenkokous on Sleyn ylin päättävä elin, ja se kokoontuu seuraavan kerran Oulaisissa valtakunnallisen Evankeliumijuhlan yhteydessä. Kesäkokouksessa valitaan myös uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. 

Sleyn hallitus myös nimesi Tuomo Liimataisen yhdistyksen edustajaksi Sley-Media Oy:n yhtiökokoukseen. Sley-Media Oy on Sley ry:n omistama kustannusosakeyhtiö, joka vastaa mm. Sanansaattaja-, Nuotta ja Vinkki –lehtien, kirjojen sekä kausijulkaisuiden tuotannosta. 

Seuraavan kerran Sleyn hallitus kokoontuu 21.5.  


Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: