Mekongin lähetysfoorumin antia

 

Toivasten lähettikirje 6/2023

7.12.2023

 

Joona:

Mekongin lähetysfoorumissa pohdittiin tänä vuonna erityisesti pappien koulutusta. Useat kirkon edustajat kertoivat, että nykyään on vaikeaa löytää pappeja työhön. Ymmärrän tilanteen, sillä papin työ on kutsumus, johon vaaditaan sisäistä kypsyyttä ja sitoutumista. Muistan, kuinka aloitin työni Viron kirkossa Tarton Maarian seurakunnassa ja kuinka minulle kerrottiin hieman ennen työsopimuksen alkua, että seurakunnalle ei ole varaa maksaa minulle palkkaa. Sisäinen kutsumus ja luottamus Jumalaan vaikuttivat siihen, että halusin palvella ja tehdä työtä pelosta ja epävarmuudesta huolimatta. Näennäisesti vaikeassa tilanteessa löysin onneksi lopulta myös ratkaisun taloudellisiin vaikeuksiin.

Olen koko elämäni aikana huomannut ja kokenut erityisellä tavalla, kuinka Jumala on johdattanut ja kantanut haastavista ja vaikeista tilanteesta huolimatta. Kaiken keskellä olen itse kasvanut ja vaikka katson maailmaa, muita ja itseäni eri tavalla, Jumalan läsnäolo ei ole koskaan väistynyt. Ehkä ennen kaikkea Jumala on armonsa kautta on opettanut minulle olemaan armollinen itselleni ja olen oppinut antamaan itselleni anteeksi. Itselleni anteeksi antaminen on avautunut minulle Jumalan tuntemisen kautta ja olen oppinut ymmärtämään että Jumalaa ei tule ajatella ennen kaikkea tahdon perspektiivistä: Jumala ei pelasta minua taikka ihmiskuntaa koska hän haluaa pelastaa, vaan jumala pelastaa ihmiskunnan koska hän on olemukseltaan pelastus, armo ja rakkaus.

 

Lähetysfoorumin aikana keskustelin parin kollegan kanssa resilienssistä eli epävarmuuden sietämisestä. Olen pohtinut myös aiemmin, mikä on auttanut minua kestämään elämän tilanteiden muutosta sekä epävarmuutta. Huomasin, että epävarmuus on muuttanut minua niin, että pyrin välittämään hyvin vähän muuttuvista tilanteista. Välitän kyllä ihmisistä, mutta olen oppinut osittain päästämään irti omasta tahdostani ja tarkastelemaan tilanteita laajemmassa asiayhteydessä ja pitemmän ajan näkökulmasta. Meillä kaikilla on tavoitteita ja suunnitelmia tai vaikkapa tottumuksia tehdä joitain asioita tietyllä tavalla, mutta aina asiat eivät menekään niin kuin toivomme. Tällaisessa tilanteessa on mahdollisuus joko taistella tavoitteen puolesta tai muuttaa suunnitelmia. Tavoitteiden saavuttaminen vaikeuksista huolimatta on toki tyydyttävää, mutta juuri suunnitelmien muuttuminen saattaa aiheuttaa meissä erityisen voimakkaan negatiivisen tunnereaktion. Elämässä on kuitenkin paljon asioita jotka eivät riipu meistä, emmekä voi vaikuttaa kaikkiin tekijöihin ja siksi meidän on turha murehtia asioista, jotka ovat hallintamme ulottumattomissa. Huomaan usein ajattelevani näissä tilanteissa Myanmarin kansaa ja erityisesti maan nuorisoa: Voin vain kuvitella kuinka monta unelmaa murskautui vallanvaihdoksen jälkeen. Silti elämän täytyy jatkua ja ihmiset tekevät päätöksiä ja suunnitelmia parhaan harkintansa mukaan kussakin tilanteessa. Me saamme rukoillen jättää Jumalan käsiin kaikki elämämme päivät ja tämänkin hetken ja luottaa häneen.

Olen huomannut, että jos tapahtumiin suhtautuu pitkäjännitteisesti niin huomaa, että vaikka jokin ovi sulkeutuu, avautuu uudessa tilanteessa monta muuta vaihtoehtoa. Nämä uudet mahdollisuudet eivät ole välttämättä alun perin omien suunnitelmien mukiasia, mutta lähetystyötä tehdäänkin pitkällä tähtäimellä. Myanmarin tilanne on muuttunut, mutta se ei ole muuttanut mahdollisuuksiamme opettaa ja julistaa ilosanomaa muualla. Näinhän tapahtui myös Paavalille aikoinaan kun Henki esti häntä matkustamasta Aasian maakunnassa. Aloin pohtia tätä myös siksi, että eräs lähetysfoorumin puhuja muistutti kuulijoita, että lähetystyön ei tulisi olla minkäänlaista lähetysturismia, eli työtä jota tehdään lyhyellä tähtäimellä ja yksittäisinä projekteina tai lähetysmatkoina. Kokonaisvaltaiseen lähetystyöhön pitäisi liittyä ihmissuhteiden verkoston luominen, mutta ihmissuhteiden rakentaminen vie aina oman aikansa.

Lähetysfoorumin aikana keskustelin myös erään norjalaisen lähetysseuran aluejohtajan ja hänen puolisonsa kanssa ja kysyin heiltä, miten he ovat ymmärtäneet lähetystyön vuorovaikutteisuutta lähettävän kirkon ja paikallisen kirkon välillä. Vuorovaikutus lähetystyössä tarkoittaa mielestäni sitä, että työn pitäisi olla merkityksellistä ja hedelmällistä sekä lähettävälle että paikalliselle kirkolle. Norjalaiset lähetit ajattelivat, että lähetystyöntekijän merkitys omassa kirkossa korostuu erityisesti viestinnässä sekä silloin, kun hän palaa kotimaahansa. Lähetystyöntekijöiden osallistuminen kotiseurakunnan elämään antaa seurakunnassa mahdollisuuden tarkastella uskon kokemuksia uusista näkökulmista. Avarampi näkökulma uskoon ja elämään on tärkeää meille kaikille oman sisäisen kasvumme kannalta.

Tulevasta:

Mekongin lähetysfoorumin aikana saimme vaihtaa kuulumisia Myanmarin kollegojen kanssa. Meille kerrottiin, että vapaustaistelijat ovat valloittaneet jo noin puolet Pohjois-Myanmarista. Viime viikkojen aikana sotatoimet ovat lisääntyneet ja jotkut spekuloivat, että maa tulee jakautumaan kahtia. Meillä oli tarkoitus matkustaa Myanmariin joulukuussa, mutta jätämme matkan väliin jos tilanne ei vaikuta turvalliselta.

Helene on sopinut kolme koulutuskokonaisuutta Kambodzan kirkon kanssa ja valmistelee parhaillaan seuraavaa tammikuussa järjestettävää seminaaria. Joona saa koulutusten lisäksi palvella myös Thaimaan luterilaisessa kirkossa.

 

Rukous- ja kiitosaiheita:

• Rukoilemme Myanmarin kansan ja kirkkojen puolesta erityisesti tuoreiden uutisten valossa.
• Kiitämme yhteistyöstä paikallisten kirkkojen kanssa Indonesiassa, Myanmarissa, Intiassa, Kambodzassa sekä Thaimaassa. Pyydämme esirukousta ja iloa kirkon jäsenille ja työntekijöille.
• Pyhäkoulu on perustus monien kristittyjen uskonelämälle. Rukoilemme intoa ja rakkautta kaikille pyhäkoulunopettajille ja Helenelle viisautta opetukseen.
• Kiitämme kuluneesta vuodesta ja Jumalan johdatuksesta elämän eri tilanteissa. Kiitämme myös siitä, että te olette olleet lähettäjiämme ja esirukoilijoita tämänkin vuoden aikana!

 

Seuraa meitä Instagramin ja Facebookin kautta. Lähetämme viikoittain kuvia ja uutisia töistämme ja elämästämme.
Instagram: toivasetmissio. Facebook: Toivaset Missio.


Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: