”Naisellakin on oma ääni!”

 

Keniassa parikymmentä vuotta sitten aloitettu Credo-toiminta on antanut monille pakkoavioliiton välttäneille tytöille mahdollisuuden koulutukseen. Samalla kodeistaan paenneet tytöt ovat saaneet ottaa elämänsä ohjat omiin käsiinsä.   

Tapasin erään tytön, ja aloin itkeä. Hänet pakotettiin vanhalle, vanhalle miehelle, joka ei ollut edes isoisä, vaan isoisän isä. Tytöt lopettavat koulun ympärileikkauksen jälkeen, ehkä pari viikkoa sen jälkeen, ja sen jälkeen heidät naitetaan. Haava ei ollut edes parantunut. Miltä sinusta tuntuu? Minä itken, ja sitten rukoilen, että Jumala auttaisi minua lopettamaan tämän.” 

Näin kertoi eräs kenialainen tyttö Miriam Karjalaiselle keväällä 2019. Sairaanhoitaja YAMK Miriam Karjalaisen viime syksynä valmistuneen lopputyön aiheena oli se, miten Sleyn käynnistämä Credo-työ voimaannuttaa tyttöjä ja ehkäisee tyttöjen silpomista Keniassa. Tätä Miriam selvitti haastattelemalla kahdeksaa nuorta naista, jotka olivat lapsina, 11–14-vuotiaina, päässeet mukaan Credo-ohjelmaan. 

Credo-ohjelmassa tytöt kävivät koulua sisäoppilaitoksissa. He olivat näin turvassa omilta perheiltään ja suvultaan, jotka halusivat pakottaa heidät ympärileikattaviksi ja pakkoavioliittoon.  

Miten päädyit juuri tämän aiheen pariin 

– Asuin Keniassa 18-vuotiaaksi asti, koska vanhempani Pirkko ja Naphtali Igendia tekivät siellä lähetystyötä. Siksi kenialainen perhemalli, naisen asema ja muut maan kulttuuriin liittyvät asiat ovat minulle tuttuja.  

Miriam ei kuitenkaan lapsuudessaan kohdannut ystäväpiirissään tyttöjen ympärileikkaukseen liittyviä asioita. Hän oli sisaruksineen ensin suomalaisille lapsille tarkoitetussa koulussa ja myöhemmin amerikkalaisessa kristillisessä koulussa. Koska Miriam ei käynyt paikallista koulua, hän toteaa eläneensä ikään kuin suojatussa kuplassa.  

Miehet ja isoäidit avainasemassa 

Naisen sukuelinten silpominen (Female genital mutilation eli FGM) on Suomen Gynekologiyhdistyksen ja Suomen Kätilöliiton suosittelema termi tyttöjen ympärileikkaukselle. Maailmassa arvioidaan olevan 100–140 miljoonaa silvottua naista.  

Kenia on yksi kolmestakymmenestä maasta, joissa silpomista edelleen tapahtuu – siitä huolimatta, että se on ollut Keniassa laitonta vuodesta 2001. Arviolta joka viides 15–49-vuotias kenialaisnainen on joutunut silpomisen kohteeksi. Etenkin maasaiheimon keskuudessa tapa on yleinen: lähes neljä viidesosaa naisista on ympärileikattu. Tapa on aikuistumisen merkki, ja se suoritetaan 8–14 vuoden iässä. Operaatio on tuskallinen, ja sen välittömiä ja myöhempiä lääketieteellisiä seurauksia ovat kuiviin vuotaminen, tulehdukset, virtsaamisvaikeudet ja pidätyskyvyn heikkeneminen, voimakkaat kuukautiskivut, psyykkiset ongelmat, seksuaalielämän ongelmat sekä laajan, joustamattoman arpikudoksen aiheuttamat synnytyskomplikaatiot. 

Vuonna 2014 Keniassa tehdyn tutkimuksen mukaan kenialaistytöistä ja naisista 92 % on sitä mieltä, ettei tyttöjen silpomisen pitäisi tulevaisuudessa jatkua. Perinne jatkuu kuitenkin salassa etenkin maaseudun kylissä. Sitä pitävät yllä erityisesti miehet ja isoäidit.  

Haastattelemieni tyttöjen mukaan kulttuuriset perinteet ja uskomukset jarruttavat muutosta. Mies on perinteisesti perheen pää, ja oletus on, että lapset noudattavat vanhempiensa käskyjä. Silpominen on myös sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa, joka ilmentää epätasa-arvoa sukupuolten välillä, Miriam huomauttaa.  

Koskettavat tarinat 

Miriamin haastateltaviksi valikoitui tyttöjä, jotka olivat käyneet koulun loppuun, opiskelleet sen jälkeenkin ja olivat jo työelämässä. Niitä tyttöjä, joiden opiskelu oli syystä tai toisesta jäänyt kesken ja joihin Credo-ohjelmalla ei enää ollut yhteyksiä, ei ollut haastatteluissa mukana. Miriam kertoo pohtineensa tätä lopputyönsä ohjaajan kanssa.   

Päädyimme siihen, että keskityn työssäni nimenomaan positiivisiin asioihin ja tyttöjen voimaantumiseen sekä siihen, miten Credo-työ on edistänyt heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. 

Tytöt kantavat mukanaan raskaita kokemuksia lapsuudestaan, mutta he puhuivat paljon myös siitä, miten suuri vaikutus Credo-ohjelmaan pääsemisellä on heidän elämässään ollut 

Tytöt kertoivat hyvin avoimesti omat tarinansa, Miriam toteaa.   

Tärkeä ”Credo-perhe”  

Haastatteluissa painottuivat koulutuksen ja terveydenhuollon tärkeys sekä se, että tytöt olivat saaneet kasvaa omista asioistaan päättäviksi naisiksi 

Tytöt saivat Credosta myös hengellistä tukea ja toivoa paremmasta elämästä. He löysivät hengellisen yhteisön, vertaistukea ja eräänlaisen ”Credo-perheen”, johon tunsivat kuuluvansa, kun omaan perheeseen yhteydet olivat saattaneet katketa kokonaan, Miriam toteaa.  

Tytöt kertoivat siitä, että kristinuskon opetukset motivoivat heitä antamaan anteeksi perheilleen, joiden luota he olivat joutuneet pakenemaan. Tytöt halusivat ymmärtää sitä, ettei heidän perheillään ollut koulutusta eikä tietoa ja siksi he eivät osanneet tehdä lastensa osalta viisaita ratkaisuja.  

Tytöt puhuivat myös paljon kiitollisuudesta, jota he tunsivat päästyään Credo-ohjelmaan, joka maksoi heidän koulutuksensa. 

Kiitollisuus liittyi monella tytöllä siihen, että he halusivat toimia positiivisen muutoksen tekijöinä omissa kyläyhteisöissään ja toimia tyttöjen silpomisen estämiseksi.  

Haastattelujen mukaan muutos tämän asian osalta tapahtuu Keniassa hitaasti. Credo-ohjelmassa olleet tytöt voivat silti vaikuttaa oman esimerkkinsä kautta niin, ettei heidän siskojaan ja serkkujaan silvottaisi. He voivat omissa kyläyhteisöissään ja suvuissaan näyttää, että ovat saaneet koulutuksen, työpaikan ja palkkaa ja voivat nyt auttaa ihmisiä omissa yhteisöissään, Miriam sanoo. 

Naisen elämällä on arvo   

Yksi Miriamin haastattelemista tytöistä sanoi:  

Pidän itseäni pätevänä naisena, koska minulla on tarpeeksi taitoja. Voin nyt etsiä töitä ja oppia pitämään huolta itsestäni.” 

Köyhistä ja hankalista olosuhteista ponnistaneilta tytöiltä on vaadittu paljon sinnikkyyttä. Osa tytöistä painotti siitä, että he ovat huomanneet, että vaikka he ovat naisia, heillä on oma ääni. Heidän elämällään on arvo.  

Eräs tytöistä puhui siitä, että nyt hän tietää, mitkä ovat hänen oikeutensa ja mitä ovat naisten oikeudet. Sen sijaan, että jostakin tytöstä olisi tullut vanhan miehen kuudes vaimo ja hän olisi saanut kymmenen lasta, hän voikin nyt tehdä omia valintoja! Tämä oli minulle inspiroivaa tutkimusta tehdessäni. Tyttöjen ja naisten oikeudet sekä heidän voimaantumisensa on lähellä sydäntäni, Miriam Karjalainen toteaa.  

Lähde:  

Miriam Karjalainen: Empowering Girls through Credo Program – Preventing Female Genital Mutilation in Kenya.
Diaconia University of Applied Sciences
Master of Health Care
Master’s Degree Programme in Global Health Care. (2021) 


Hei! Antamiasi tietoja käsitellään meillä luotettavasti. Me emme anna niitä kenenkään ulkopuolisen käyttöön ja säilytämme niitä aina turvallisesti. Me Sleystä saatamme olla sinuun yhteydessä, jos se sinulle sopii. Voit lukea lisää Sleyn tietosuojaselosteesta. Poliisihallitus on antanut meille rahankeräysluvan RA/2021/1127. 

 


Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: