Profiiliseminaari: Nuori kaipaa aikuista kuuntelijaa

 

Nuorisotyöntekijät pohtivat viime viikolla Profiili-seminaarissa kirkon työntekijöiden identiteettiä ja työssä jaksamista. 

Seminaarin vetäjä, Sleyn nuorisotyön johtaja Juha Heinonen on tyytyväinen kuudetta kertaa järjestettyyn tapahtumaan. Osanottajia oli tänä vuonna yhteensä 130. Seminaarin kasvava osanottajamäärä osoittaa, että seminaarilla on nuorisotyöntekijöiden keskuudessa selkeä tilaus.

Hollolassa järjestetyssä tapahtumassa oli paljon mahdollisuuksia kohtaamisiin, luentoja ja pohdintaa. Myös vapaa-aikaan oli panostettu. Pitkän linjan gospelmuusikko Jukka Leppilampi piti iltakonsertin ja varusti osallistujia muun muassa vanhoilla, kestävillä klassikoilla.

Koko maailmaa ei voi kantaa

Juha Heinonen korostaa, että nuorisotyöntekijälle seminaari on verkostoitumisen ja varustautumisen paikka, jossa nautitaan Jumalan armosta ja kohtaavasta ilmapiiristä. Oman uskonelämän hoitaminen, vertaistuki työtovereilta sekä yhteisten asioiden jakaminen työyhteisössä on arjessa tärkeää.

Mitkä asiat nousivat tänä vuonna seminaarissa erityisesti esille?

– Pohdimme etenkin kirkon työntekijöiden identiteettiä, työssä jaksamista ja omaa varustautumista vaativan työn paineissa. Totesimme, että verkostoitumisen lisäksi omista ongelmista kertominen on yksi avainasia työssä jaksamisessa, Heinonen kertoo.

Heinonen jatkaa, että toisia kohtaamalla ja kuuntelemalla oppii aina uutta.

– Seminaarissa opettanut Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo tähdensi, että me hengellistä työtä tekevät luulemme helposti, että joudumme kantamaan työssämme koko maailmaa tai muuten vain paisumme työmme mukana. Hänen mukaansa tärkeintä on kuitenkin ymmärtää, että meitä kannatellaan: armo ja evankeliumi antavat työhön voimaa.

Internet on tuonut ongelmia

Seminaarissa mietittiin nuorten tavoittamisen vaikeutta. Kahden eri seurakunnan nuorisotyöntekijät kertoivat omista toimintavoistaan.

– Kortesjärvellä nuoret sitoutuvat seurakuntaan järjestämällä joka syksy Ruskagospel-tapahtuman, jota suunnitellaan koko vuosi. Lahden Joutjärven seurakunnassa toiminnan keskiössä on säännöllinen viikkotoiminta, Juha Heinonen kertoo.

Internet on tuonut nuorten elämään paljon ongelmia. Peli- ja pornosivustot aiheuttavat riippuvuutta. Sosiaalinen media tuo omat paineensa.

– Nuorten toimintakulttuurin arvot ovat koventuneet. Nuoret ovat entistä tiedostavampia, mutta samalla voivat huonommin. He tarvitsevat kohtaamista ja aikuista, joka on heistä kiinnostunut sekä kestäviä eväitä, joita vain Raamatun sana voi antaa, Heinonen painottaa.

Profiili-seminaarin järjestivät Joutjärven seurakunta Lahdesta, Opiskelija- ja Koululaislähetys, Suomen ev.lut. Kansanlähetys, Sley sekä Suomen Raamattuopisto.

Teksti on julkasitu Sanansaattaja-lehdessä 18/17.

Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: