Päivitetty Siionin kannel ilmestyy

 

Professori Seppo Suokunnas kertoo, millainen projekti oli päivittää Siionin kanteleen uuden painoksen tekijätiedot.

Näinä päivinä ilmestyy Sley-Median kautta Siionin kanteleesta korjattu painos. Allekirjoittanut on kustantajan pyynnöstä tehnyt painoksen laulujen tekijätietoihin useita muutoksia, lisäyksiä ja korjauksia. Vuosilukuja on korjattu, koska joillekin lauluille on löytynyt varhaisempi tieto koskien runon, sävelmän tai suomennoksen ilmestymistä jossakin muussa kokoelmassa tai lehdessä. Uusia tekijöitäkin on löytynyt.  Siionin kanteleen vuoden 1999 painokseen laadittuja tietoja voidaan kokonaisuutena pitää luotettavina. Mutta kun kirjassa esiintyvien vuosilukujen määrä on tuhansissa, on ymmärrettävää, että johoinkin kohtiin on jäänyt virheitä. Lisäksi useasta sävelmästä on kokonaan puuttunut synty- tai julkaisuvuosi.

Hymnologinen tutkimus koskien virsiä ja satojen eri hengellisten laulukokoelmien aineistoja tarkentuu koko ajan. Kun Siionin kanteleen taustalla ovat lukemattomat Ruotsin 1800-luvun jälkipuolen hengelliset laulukirjat ja niiden taustalla usein Englannissa ja Amerikassa syntyneet herätyslaulut ja -sävelmät, se vaikuttaa myös meidän Kanteleeseemme. Kaikki tämä vaatii tietojen päivittämistä omaan laulukirjaamme. 

Olen nyt tarkastanut  kaikki SK:n laulusivuilla esiintyvät tekijät ja julkaisuvuodet, samoin kirjan lopussa olevat suomennoksien tekijät ja julkaisuvuodet sekä kustannus- ja julkaisuoikeuksien (copyright) haltijoiden nimet. Niissäkin tapahtuu muutoksia. Vuoden 1999 jälkeen Siionin kanteleen useita runoilijoita ja säveltäjiä on kuollut. Uusien tutkimuslöytöjen myötä tekijälistoihin on tullut uusia nimiä. Runoilijoihin on lisätty esimerkiksi John Macleod Campbell Crum (SK 450), Carl J. Janson (333), Theodor Janson (338:1,6), Pentti Koskelo (335:3-5), John Lawley (483), Niilo Rauhala (uud. 333:3-5) ja S.-J. Wirsén (240).  Olen lisännyt myös Aune Krohnin nimen, koska tutkimus pitää häntä tutun laulun  Ilta on tullut Luojani lisäsäkeistöjen todennäköisenä kirjoittajana.

Säveltäjien listaan on lisätty Beethoven (57, 175, 186), Ananias Davisson (484), Nils Frykman (333), W. T. Morris (452) ja Sashina Elizaveta (155, 470) ja monia muita.

Professori Seppo Suokunnas.

Tutkiva mielenkiintoni kohdistui esimerkiksi lähetyssaarnaaja Pietari Kurvisen Lunastettuin Lauluja -kirjasta otettuihin lauluihin. Olen kauan ajatellut, ettei tämä maailmanmatkaaja ole kaikkia Lunastettuin Lauluja tehnyt. Hän teki kuten Lina Sandell, laati vapaita muunnoksia ulkomailta löytämiensä esikuvien teksteistä ja kirjoitti lisäsäkeistöjä. Toisinaan tällaisen reitin kautta löytyy myös sävelmälle lähde. Tällainen on SK 333, jonka ruotsalainen Carl J. Janson julkaisi lehdessä Strids-Ropet 30.1.1886. Laulu tuli Suomessakin Pelastusarmeijan julkaisuihin ja vapaakirkollisten kokoelmiin. Samalla löysin, että säveltäjä on Nils Frykman.

SK 175 Kuinka suurta rakkautta sävelmään (sama SK 57,186) aikanaan merkitsimme ”Beethovenin mukaan, Budbäraren 1860”. Ruotsalainen merkintä ”Beethovenin mukaan” ei tyydyttänyt. Siksi etsin tarkempaa. Kuulin radiosta hiljattain Beethovenin pianosävellyksen Andante Favori F opus 57 vuodelta 1803–04.  Netistä löytyvä nuottikuva osoittaa, että siinä on SK:n melodia osana. Beethoven ei siis olekaan Kanteleessa mikään kaupunkilegenda, kuten joku kysyi. On mukavaa, että Siionin kantelessa on nyt sekä Bach, Beethoven että Mendelssohn. Olen väittänyt Siionin Kannelta laaja-alaiseksi kirjaksi. Väite on jälleen saanut tukea. Mutta pääasia on, että saamme Siionin kanteleessa laulaa kirkkaita Kristus-lauluja.

Teksti on julkaistu Sanansaattajassa 19/19.

 


Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: