Piispainkokous pyysi Sleyltä selvitystä pappisvihkimyksestä

 

Piispainkokous on lähettänyt Evankeliumiyhdistykselle lähetyksen perussopimukseen vedoten selvityspyynnön, jossa se kysyy Kenian evankelisluterilaisessa kirkossa tapahtuneesta pappisvihkimyksestä. 

Evankeliumiyhdistyksen työssä oleva pappi Martti Haverinen on saanut pappisvihkimyksen Luterilaisen maailmanliiton jäsenenä olevan yhteistyökirkkonsa piispalta.

Piispinkokouksen tiedotteessa paljastuu selvityspyynnön syyksi se, että Kenian evankelisluterilaisen kirkon virkakäsitys poikkeaa Suomen evankelisluterilaisesta kirkosta. Keniassa papeiksi vihitään kristikunnan enemmistön mukaisesti vain miehiä. Suomessa naisia on vihitty papeiksi vuoden 1986 kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti vuodesta 1988 alkaen.

Piispainkokouksen tiedotteessa todetaan, että on syntynyt tilanne, jossa Kenian kirkon piispan kaitsennassa oleva henkilö toimii Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestön työntekijänä Suomessa.

Yhdistystä pyydetään myös korjaamaan kirkon päätösten ja lähetystyön perussopimuksen vastainen toimintansa neljän kuukauden kuluessa ja informoimaan piispainkokousta tehdyistä toimenpiteistä lokakuun 2017 loppuun mennessä.

Selvityspyynnön taustalla näyttää olevan myös Luterilaisen maailmanliiton pääsihteerin Martin Jungen yhteydenotto arkkipiispa Kari Mäkiseen. Jungen arvion mukaan Sleyn työntekijän saamalla pappisvihkimyksellä saattaa olla jännitteitä lisääviä vaikutuksia Luterilaisen maailmanliiton jäsenkirkkojen keskuudessa.

Selitys, jonka Sley on jo antanut, ei ole piispainkokouksen mukaan vielä riittävä vastaukseksi Luterilaiselle maailmanliitolle.

Hyvässä hengessä

Piispainkokous on pyytänyt lähetyksen perussopimukseen vedoten Evankeliumiyhdistystä antamaan selvityksen Kenian luterilaisessa kirkossa (ELCK) tapahtuneesta pappisvihkimyksestä neljän kuukauden kuluessa ja informoimaan piispainkokousta tehdyistä toimenpiteistä lokakuun 2017 loppuun mennessä.

– Toimimme pyynnön mukaisesti ja toimitamme asiasta selvityksen piispainkokoukselle annetun ajan puitteissa. Etenemme asiassa mahdollisimman rakentavasti ja hyvässä hengessä, vastasi Sleyn toiminnanjohtaja Tom Säilä Tokion Suomi-kirkolta tuoreeltaan saatuaan kuulla piispainkokouksen kyselystä.


Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: