Piispainkokous: Sleyn selvitys riittävä

 

Tiedote
Julkaisuvapaa

Piispainkokous pyysi toukokuussa Evankeliumiyhdistykseltä lähetyksen perussopimukseen vedoten selvityspyyntöä Martti Haverisen pappisvihkimyksestä Kenian evankelisluterilaisessa kirkossa. Evankeliumiyhdistys on tehnyt lähetystyötä Keniassa melkein viisikymmentä vuotta.

Piispainkokouksen selvityspyynnössä todettiin, että on syntynyt tilanne, jossa Kenian kirkon piispan kaitsennassa oleva henkilö toimii Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestön työntekijänä Suomessa. Evankeliumiyhdistystä pyydettiin korjaamaan toimintansa ja informoimaan piispainkokousta tehdyistä toimenpiteistä.

– Toimimme pyynnön mukaisesti ja toimitimme asiasta selvityksen piispainkokoukselle annetun ajan puitteissa, Sleyn toiminnanjohtaja Tom Säilä kertoo.

Tänään maanantaina piispainkokous käsitteli Evankeliumiyhdistykseltä saamansa selvityksen. Kirkon viestinnän tiedotteen mukaan piispainkokous katsoo, että Evankeliumiyhdityksen antama selvitys piispainkokoukselle on riittävä. Piispainkokous edellyttää, että kirkon lähetysjärjestönä yhdistys toimii vastedes lähetyksen perussopimuksen mukaisesti ja noudattaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon päätöksiä.

– Piispainkokouksen päätös viitoittaa tietä eteenpäin. Olemme hyvillämme, että saamme jatkaa kirkon virallisena lähetysjärjestönä ja viedä yhdessä evankeliumia eteenpäin, Tom Säilä kommentoi päätöstä.

Piispainkokouksen päätöksen mukaan Keniassa vihitty Haverinen ei voi hoitaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papillisia tehtäviä kuin yksittäistapauksessa, ellei hänelle myönnetä pappisoikeuksia Helsingin hiippakunnasta, joita Haverinen on jo hakenut. Piispainkokous pyytää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulia tiedottamaan piispainkokousta pappisoikeutta koskevasta päätöksestä.

– Helsingin Luther-kirkolla kokoontuu viikoittain satoja ihmisiä. Tietysti toivomme kovasti, että kasvavan toiminnankin vuoksi Haveriselle pappisoikeudet myönnetään, Säilä sanoo.


Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: