Ratkaisu on olemassa

 

Ensimmäisinä vuosisatoina kristittyjen tuntomerkki oli keskinäinen rakkaus. Tuo rakkaus sai aikaan ykseyttä. Kirkon ykseys ja sen säilyminen on tärkeä asia, johon Raamattu velvoittaa jokaista kristittyä. ”Pyrkikää rauhan sitein säilyttämään Hengen luoma ykseys.” (Ef. 4:3)

Lähetyksen perussopimuksen tarkka noudattaminen ei ole ollut kotimaassa toiminnallemme vaikeaa. Olemme tyytyväisiä uusimpaan yhteistyösopimukseen ja mikäli tyytymättömyyttä ilmenee, olemme valmiita tarkistamaan toimintatapojamme. Tai mikäli tarkempaa raportointia työstämme edellytetään, olemme siihenkin valmiita. Olemme halukkaitta neuvottelemaan, miten entistä paremmin voimme palvella kirkkoamme sen yhteistyöjärjestönä, mikäli se on katsottu riittämättömäksi. Tahdomme, että meidät tunnetaan avoimena ja suorana kumppanina. Ratkaisu on olemassa.

Valmis rakentamaan siltaa

Kirkkomme sisällä on raamatuntulkinnoissa suuriakin näkemyseroja. Kuitenkin kirkon sisällä on voitu toisen omaatuntoa loukkaamatta toimia saman kirkon rakentumista edistäen. Perinteisestä virkakäsityksestämme huolimatta, emme käytä aikaamme vastustaen toisten työtä. Annamme työrauhan, tilaa ja väistämme, mikäli raamattunäkemyksemme aiheuttaa ongelmia seurakuntayhteistyön suhteen. Toimintamme seurakunnissa on useimmiten muuta kuin jumalanpalveluselämään liittyvää, joten yleensä yhteistyölle löytyy toimivat keinot.

Uskon, että kirkossamme voi olla tilaa virkakysymyksestä eri tavoin ajatteleville. Tiedän sen olevan mahdollista, jos on tahtoa. Olemme valmiita puoleltamme rakentamaan siltaa, joka kestää tässä ajassa ja kirkkomme sisällä. Toivomme, että tarjoustamme ei torjuta, vaikka siihen ulkoinen paine koittaa pakottaa.

Kirkko kotina

Evankelinen liike on 150 vuotisen olemassaolonsa ajan ollut osa Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa. Kirkkomme on monelle evankeliselle kuin oma koti. Sleyn lähetysjärjestöstatus kertoo, että tässä kirkossa on ollut mahdollista elää ja uskoa, kuten evankeliset elävät ja uskovat. Evankelisen liikkeen kautta moni on jäsentynyt seurakuntaansa ja Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Emme toivo, että olemme viimeinen lenkki tässä sukupolvien ketjussa.

On osoittautunut, että kirkkomme sisällä on hyvin runsaasti tilaa erilaisille uskonkäsityksille ja perinteille. Tehtävämme ei ole vastustaa muita näkemyksiä, vaan tehtävämme on sääntöjemme mukaan julistaa evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta niille, jotka eivät häntä vielä tunne. Toivomme vain vähän. Toivon ja uskon, että voisimme ratkaista tilanteen muutenkin kuin ajamalla pois kotoaan kirkkoamme rakastavan herätysliikkeen ja lähetysjärjestön.

Kohti syvempää yhteyttä

Kirkossamme ja myös Evankeliumiyhdistyksessä tulee etsiä vastakkainasettelun sijaan yhteyttä. Tämä toteutuu rukoillen, keskustellen ja luottamusta rakentaen, jottei synny tilannetta, jossa ainoa yhdistävä tekijä on toisten arvostelu. Katson tässä myös omaa toimintaamme ja toimintatapojamme ja olen valmis korjaamaan sen puutteita.

Pyrkimys yhteyteen sekä halu tarkistaa omia käsityksiä on asenne, jota yhteinen kristillinen usko meiltä edellyttää. Tämä pitää sisällään keskustelevan, kärsivällisen ja ymmärtävän tahdon sekä vuorovaikutuksen kristittyjen kesken. Haasteet voidaan voittaa kumpaakin osapuolta kunnioittaen ja kirkon ykseyttä vaalien.

Pyydän, että teemme voitavamme, että yhteinen kirkkomme ei jakautuisi vaan vahvistuisi. Meidän tulee vastustaa eikä vahvistaa voimaa, joka vetää kirkkomme jäseniä erilleen toisistaan.

Tulemme erilaisista perinteistä ja lähtökohdista. Olisi varmasti syitä lähteä eri suuntaan, mutta Kristus kehottaa meitä pois eristäytymisestä kohti yhteyttä ja velvoittaa rakentamaan rauhaa ja sopua. Tahdomme siksi jatkossakin rakentaa kirkkoamme sen sisällä toimivana lähetysjärjestönä. Ilman tätä kumppanuutta muuttuu pitkää lähetystyöhön suuntautunutta identiteettimme väkivalloin.

 

Korjattu 27.9.2023 klo 21.30


Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: