Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry (Sley) Fredrikinkatu 42, PL 184, 00181 Helsinki
puh. 09 251 390, sley@sley.fi

2. Rekisteriasiat

Rekisteriin liitettyjä henkilön omia tietoja voi tiedustella esimerkiksi sähköpostitse osoitteesta: sley@sley.fi.

3. Rekisterin nimi

Sleyn asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään jäsen- ja asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenpitoon, markkinointiin ja varainhankintaan. Lisäksi rekisterin tietoja käytetään henkilötietolain mukaisesti Sleyn toimintaan liittyviin tarkoituksiin ja tutkimustoimintaan.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

– Yhteystiedot (nimi, osoitetiedot, puhelin ja sähköpostiosoitteet yhteydenottoa varten)
– Kieli
– Ilmoitettu sukupuoli
– Seurakunta
– Tunnistetiedot (asiakasnumero)
– Lupatiedot
– Asiakassuhdetiedot
– Asiakassuhteen päättymistiedot
– Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
– Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

6. Rekisterinsäännönmukaisettietolähteet

 Tietolähteenä ovat rekisteröitymisen yhteydessä sekä myöhemmin henkilöltä itseltään kerättävät tiedot.

7. Säännönmukaisettietojenluovutukset

Asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansien osapuolten omaan käyttöön ilman asiakkaan suostumusta.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

8. Rekisterin suojaus

Rekisteri on luotettavin teknisin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin, suojattu. Rekisterin käyttäjillä on käyttöoikeuksin rajattu pääsy ainoastaan heidän käytön kannalta tarpeellisiin tietoihin.

Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa ja ainoastaan määrätyillä henkilöillä on oikeus käsitellä näitä tietoja.

9. Kielto-oikeus

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.