Rukousvastaus

 

Päivi ja Hiraoki Yoshimuran lähettikirje 4 /

1.10.2023

Lokakuu on alkanut, mutta lämpötila kipuaa vielä yli + 30. Kulunut kesä Japanissa on ollut ennätyksellisen kuuma. Näin olemme kirjoittaneet vuodesta toiseen. Vaikuttaa siltä, että vuosi vuodelta kuuma jakso pitenee ja lämpötilalukemat nousevat. Vaikka vietimme lomamme Suomen viileydessä, täällä vielä jatkuva kuumuus on tuntunut raskaalta. Odotamme kaikki viileneviä päiviä.

Rukousvastaus

Saimme viettää virkistävän loman Suomessa ja tapasimme sukulaisia, ystäviä ja lähetyksen tukijoita. Hyvä oli viettää perheen yhteistä aikaa.

Kesällä Hiroakin mahdollisuus pappisvihkimykseen varmistui. Huhti-toukokuun vaihteessa hän sai lähetysysjohtajalta tiedon, että Inkerin kirkon teologinen instituutti avaa Uuden Testamentin eksegetiikan opettajan paikan tohtorin tason henkilölle. Mikäli Hiroaki tulee valituksi tehtävään, Inkerin kirkko voi antaa ordinaation. Hiroaki tarttui tähän mahdollisuuteen ja toukokuussa järjestettiin etätapaaminen piispa Laptevin ja instituutin rehtori Subbotin kanssa. Tämän jälkeen hän lähetti hakemuksen. Inkerin kirkon kokous hyväksyi Hiroakin opettajaksi kesäkuussa. Siitä alkoi Venäjän viisumin hakuprosessi. Samaan aikaan Hiroaki seurasi Venäjän geopoliittista tilannetta tarkkaan, koska Japanin ulkoministeriö kehottaa välttämään matkustamista maahan. Tämän vuoksi matkan toteutuminen ei ollut varma asia.

Heinäkuun lopulla Hiroaki sai ”viisumikutsun”, jonka perusteella voi hakea uskonnollisen toiminnan viisumia. Kuitenkin Helsingin konsulaatista annettiin tieto, että sopimus on vain EU:n ja Venäjän välinen, joten Japanin kansalainen ei ole oikeutettu viisumiin. Lisäselvittelyjen myötä selvisi, että Hiroakin pysyvän Suomen oleskeluluvan perusteella hän voi jättää hakemuksen ja jäädä odottamaan päätöstä. Elokuun lopulla viisumi tuli ja Pietarin matka toteutui 1.9. Hän sai pappisvihkimyksen Inkerin Pyhän Marian kirkossa 3.9. Vihkimys oli juhlallinen tilaisuus, jossa samaan aikaan pappisvihkimyksen sai neljä muuta teologia. Harmillisesti emme perheenä voineet osallistua vihkimystilaisuuteen, mutta saimme seurata sitä YouTuben kautta. Päällimmäisenä on kiitollisuus. Rukoukset on kuultu ja 20 vuotta teologian maisteriksi valmistumisen jälkeen Hiroakin pappisvihkimys toteutui.

Kiitosjuhlaa ystävien järjestämänä vietimme juuri pari päivää ennen Japanin paluutamme Turun Luther
kirkossa. Kokoonnuimme viikkomessuun, jossa Hiroaki toimi liturgina toimittaen ensimmäisen
ehtoollisen. Messun jälkeen oli vielä kahvitilaisuus, jossa kuulimme rohkaisevia, iloisia puheenvuoroja
ja musiikkia. Sydämellinen kiitos kaikille juhlan järjestäjille ja paikalle mukaan tulleille. Kiitollisina
lähdimme valmistelemaan paluumatkaamme Japaniin.

Työkuviot Suomi-kirkossa

Suomi-kirkon kesäajan jumalanpalvelukset hoituivat viime kesän tapaan Lutheran Brethrenin pastori Taguchin toimesta. Seurakuntalaiset olivat auttamassa monissa käytännön tehtävissä ja kesäaika sujui kaikin puolin hyvin.

Meillä asioiden päivittämisen ja syksyn kuvioiden suunnittelun lisäksi oli seurakunnan ylimääräisen kokouksen järjestely. Viime kirjeessä kerroimme Sleyn ja JELC:n keväällä käydyistä neuvotteluista ja Japanin lähetyksen uudelleen järjestelyistä. Tämä päätös vaikuttaa Suomi-kirkon seurakuntaan. Ylimääräisessä kokouksessa seurakunnan piti päättää, jatkaako seurakunta yhtenä JELC:n seurakuntana JELC:n yhteydessä vai lähteekö seurakunta Sleyn mukana tekemään yhteistyötä uuden yhteistyökumppanin kanssa, mikä mahdollisesti on Länsi-Japanin Evankelisluterilainen kirkko. Näin ison päätöksen tekeminen seurakunnalle ei ollut helppo. Kokouksessa nousi paljon kysymyksiä Suomi-kirkon tulevaisuuteen liittyen. Varsinkin työntekijä- ja taloudelliset kysymykset nousivat keskeisiksi. Suomi-kirkon seurakunnassa on aina toiminut Sleyn lähettämät lähetit ja siten yhteys Suomeen ja Sleyhyn on vahva. Lisäksi Sley on tukenut ja tukee seurakuntaa taloudellisesti. Tarkoituksena on, että seurakunta kasvattaa omaa taloudellista osuutta ja siksi tarvitaan lisää jäseniä jakamaan vastuuta, jotta voidaan saavuttaa itsenäistyminen.

Kokouksen äänestyksen tuloksena seurakunta päätti irtautua JELC:stä ja siirtyä Sleyn mukana uuden yhteistyökirkon yhteyteen sitten kun uusi yhteistyösopimus on tehty. Päätös tarkoittaa sitä, että Suomi-kirkko lakkautetaan yhtenä JELC:n seurakuntana. Lakkauttamispäätös pitäisi tulla voimaan marraskuun lopussa. Tässä vaiheessa seurakuntalaisten ei vielä tarvitse päättää jäsenyydestään, vaan he saavat rauhassa tehdä päätökset.

Tässä vaiheessa jumalanpalvelukset ja kaikki piiritoiminta jatkuvat entiseen tapaan. Rukoilemme, että jumalanpalveluksiin alkaisi tulla uusia ihmisiä. Toivomme, että kauan odotettu oman pastorin saaminen seurakuntaan vahvistaisi sitä.

Työkuviot Inkerin kirkossa

Japaniin paluun jälkeen Hiroaki on lähettänyt teologiseen instituutiin ehdotuksen luentosarjan rungosta ja odottaa palautetta valmistellaksensa siältöä. Opetustyö tehdään etänä, mutta tulevaisuudessa kun maiden välinen kulkeminen tulee normaaliksi, saarna- ja opetusmatkat Inkeriin on mahdollista kesällä Suomesta käsin. Pietari on jopa lähempänä Turusta kuin joitakin nimikkoseurakuntiamme Pohjanmaalla! Rukoilemme, että oikeudenmukainen rauha todella toteutuisi mahdollisimman pian. Syyskuun Pietarin matkalla Hiroaki ja muut vihittävät tutustuivat neljään seurakuntaan. Hiroakille yllätyksenä oli Inkerin kirkon venäjänkielistyminen. Oikeastaan hän opiskeli venäjää kolme vuotta Japanin yliopiston aikana, mutta hän ei ole käyttänyt sitä lähes neljäänkymmeneen vuoteen. Kirjainten lukutapoja on muistissa.

Kesän aikana Hiroaki tutustui Inkerin kirkon historiaan. ”Inkerin kirkko neljä vuosisataa” oli mielenkiintoinen kirja. Neuvostoliiton vainoaikaa käsittelevässä luvussa yksi kohta pisti silmään. ”Inkerin kirkko oli muuttunut näkymättömäksi. Sillä ei ollut kokoontumistiloja, ei pappeja, ei muita työntekijöitä, ei luottamushenkilöitä. Kirkko oli näkymättömänä ihmisten mielissä. Sieltä sitä ei kyennyt hävittämään mikään mahti (s.266).” Japanin 1600-luvun kristittyjen vainoa käsittelevässä romaanissa samaa ajatusta ilmaisi eräs kristitty rouva kirkkonsa tuhoa sureville seurakuntalaisille. Sitten kristittyjen yhteisö eli maan alla monet sukupolvet, kunnes länsimaalaiset saapuivat maahan 1850-luvulla ja alkoivat rakentaa itselleen kirkkoja. Piilokristityt yhtäkkiä ilmaantuivat ja kysyivät papeilta: ”Oletteko te niitä, joita olemme odottaneet?” Sama ihme tapahtui myös Inkerissä.

Koululaisten vierailu kirkolla

Päivi on tutustunut erääseen kristittyyn opettajaan entisen lähetin Mirjam Harjun kautta. Opettajan kanssa olemme yli kolme vuotta suunnitelleet ruokapiiriä hänen oppilailleen. Monta päivämäärää olimme jo sopineet, mutta epidemian takia aikataulua jouduimme siirtämään kunnes viikko sitten tämä toteutui. Kirkolle tuli 15 yläaste- ja lukioikäistä tyttöä leipomaan ja tekemään käsityötä. Oppilaille tuleminen kristilliseen kirkkoon saattoi tulla yllätyksenä, sillä opettaja ei ollut maininnut sitä. Hän oli antanut vain osoitteen ja kertonut tutustumisesta suomalaiseen leivontaan. Onneksi oppilaat suhtautuivat hyvin positiivisesti yhdessä tekemiseen ja kirkkoon. Toiminnan jälkeen kokoonnuimme katsomaan Suomen maisemavideota sekä oli mahdollisuus kertoa kristillisyydestä Suomessa. Tällaisessa tilanteessa ei voi kovin syvällisesti tuoda esille kristinuskoa, mutta voi vain toivoa tällaisen kosketuksen antavan nuorille ajattelemisen aihetta omaan hengelliseen elämään liittyen.

Opettajan mukaan kuuleminen toisen maan uskonnosta ja uskon elämästä herättää kysymyksiä omasta hengellisestä tilasta. Vertaileva näkökulma saattaa myös herättää kiinnostusta kristinuskosta.

Koskettava onnitteleminen

Hiroaki kävi JELC:n päätoimistossa kertoaksensa pappisvihkimyksestään. Hän tapasi kolme pastoria, mutta heiltä ei tullut onnitteluja, vaikka olivat saaneet tiedon pappisvihkimyksestä aiemmin eräältä taholta. Keskustelujen tuloksena Hiroaki ei vielä saa toimittaa Suomi-kirkossa ehtoollista, koska JELC ei heidän mielestään halua tulla kansainvälisen huomion kohteeksi.

Viime viikolla Hiroaki osallistui Tokion läntisen alueen seitsemän seurakunnan yhteiseen kokoukseen. Sielläkään ei kuultu onnittelua. Kuitenkin kun Hiroaki joutui lähtemään kesken kokouksen ja oli menossa ulos. Silloin kuului tutun naisen ääni, ”Yoshimura sensei!” Se oli alueen yhden seurakunnan pastori. Hän juoksi perään ja pyysi odottamaan. ”Hontouni omedetou gozaimashita!” Hän onnitteli! ”On ikävä asia, että näin on tapahtunut (tarkoittaa Sleyn päätöstä ja Suomi-kirkon Jelcin kirkkona loppumista), mutta eri näkemyksen takia sille ei voi mitään. Ei ole muuta kuin teemme julistustyötä kukin annetulla paikallamme! Meillä on yksi taivas!” hän sanoi. Hiroaki yhtyi ensimmäiseen lauseeseen, mutta ei reagoinut toiseen, koska JELC:n pastoreille taivas tarkoittaa sellaista avaraa tilaa, johon mahtuu kristinuskon taivas ja buddlalaisuuden ja shintolaisuuden autuuden tila. Tämä oli keskeinen syy, miksi Sley joutui lopettamaan yhteistyön JELC:n kanssa.

Hiroakin terveiset ajankohtaiseen keskusteluun

Inkerissä tapahtunut pappisvihkimys on aiheuttanut Suomessa valtavan mediakeskustelun. Tämän vuoksi on hyvä avata pappisvihkimyksen tarkoitusta.

Hiraoki ja teologisen instituutin rehtori Subbotin kanssa käydyssä keskustelussa Pietarissa rehtori kuvaili Hiraokin kurssiosuuden tarkoitusta: opettaa opiskelijoita käsittämään Raamatun historialliskriittisiä tutkimustuloksia kriittisin silmin. Taustana on hänen mukaansa, että viime aikoina Inkerin kirkossa pappi on käyttänyt saarnassa tieteellisen Raamatun tutkimuksen tuloksia kritiikittömästi. Rehtori antoi tämän Hiroakin tehtäväksi.

Kun meidät lähetettiin lähetystyöhön Japaniin kolmetoista vuotta sitten, Selyn toivoi Hiroakin voivan toimia tuoreena tohtorina JELC:n pappisseminaarin opettajana. Seminaari ei kuitenkaan halunnut. Kreikan kielen opetus oli raja. Myöhemmin hän sai tietää, että ongelmana on Hiraokin ylösnousemususko, eli usko Jeesuksen kerran tapahtuneen ylösnousemukseen sekä Jeesukseen uskovien tulevaan ylösnousemukseen. Tämä usko tekee JELC:n ” avaran taivaan” mahdottomaksi.

JELC ei antanut arvoa Hiroakin osaamiselle, mutta Inkerin kirkko suhtautui toisin. Joidenkin keskustelutavat ovat erittäin harmillisia monen vuosikymmenen ajan vainoja koetelleen pienen Inkerin kirkonkin kannalta.

Sley 150 vuotta

Tänä vuonna on kulunut 150 vuotta Sleyn perustamisesta. Eri puolilla Suomea on juhlittu teemalla ”Armo kuuluu kaikille” ja vielä on ensi viikonvaihteessa Keski-Suomen piirin juhla tulossa. Juuri edellisenä viikonloppuna järjestettiin suuret juhlat Helsingissä, jossa oli paljon hyvää ohjelmaa; puheita, musiikkia, messuja. Niitä voit vielä käydä kuuntelemassa YouTubessa.

Olemme kiitollisia, että saamme viedä armon evankeliumia Japanissa jotta moni voisi rakentaa elämänsä Kristus kalliolle. Täällä ihmiset elävät kovassa yhteiskunnassa pyrkien ”hyvään” elämään ilman tietoa heillekin kuuluvasta syntien anteeksiantamuksen armosta. Ihmiset väsyvät, ahdistuvat, ja monet elävät pelossa tulevaisuuden suhteen. Näin käy kun rakennamme elämäämme omien voimiemme ja saavutuksiemme varaan. Omat rakennelmamme eivät kestä, ne sortuvat ja synti aina erottaa meidät Jumalasta. Siksi on turvallista elää kestävällä Kristus kalliolla, mikä ei petä eikä horju. Siksi kerromme japanilaisille Jeesuksesta joka sovitti kaikki meidän syntimme ristillä ja avasi tien taivaaseen Jumalan luo. Siinä on tulevaisuuden toivomme.

”Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi.” Room. 3:23-24

Siunattua ja kaunista syysaikaa!

Rukous- ja kiitosaiheita:
 Kiitos Hiroakin pappisvihkimyksestä, kaikista heistä jotka ovat olleet mukana tässä prosessissa
 Kiitetään seurakuunan päätöksestä jatkaa Sleyn kanssa ja rukoilemme johdatusta siihen
 Kiitetään kesäajasta seurakunnassa ja lomastamme
 Pyydetään johdatusta JELC:stä irtautumisprosessiin ja tuleviin neuvotteluihin yhteistyökirkon kanssa
 Johdata seurakuntaan ihmisiä kuulemaan evankeliumia
 Siunaa ja johdata kaikki syysajan toiminta, kaikki kohtaamiset
 Siunaa Hiroakin opetus Kelton instituutissa
 Rukoilemme terveyden puolesta
 Rukoilemme Sleyn tulevaisuuden puolesta
 Pyydämme johdatusta ja varjelusta Johannalle Suomessa ja Essaille täällä
työhön


Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: