Säilä: piispainkokous tahtoo kuulla meitä 

 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous totesi tiistaina 24.10., että se katsoo Sleyn ja Kansanlähetyksen rikkoneen kirkon lähetysjärjestöjä sitovaa sopimusta. Tätä päätöstään piispainkokous perusteli sillä, että Inkerin kirkossa syyskuussa 2023 tapahtunut pappisvihkimys olisi rikkonut virkakysymyksen suhteen lähetysjärjestöjä sitovaa asiakirjaa.  

Lähetysjärjestöjen kanssa vuosittaiset keskustelut käyneen työryhmän käsityksen mukaan pappisvihkimys on aiheuttanut haittaa sekä Inkerin kirkossa että Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa.

– Sekä Inkerin kirkko että Suomen evankelis-luterilainen kirkko ovat meille tärkeitä yhteistyökumppaneita ja haluamme toimia rakentavasti molemmissa kirkoissa. Toivomme, että hyvä yhteistyö kummankin kanssa voi jatkua myös tulevaisuudessa, Sleyn toiminnanjohtaja Tom Säilä sanoo. 

Piispainkokous kuulee molempia järjestöjä marraskuun aikana, jonka jälkeen se arvioi saamansa selvitykset. Piispainkokous voi varata järjestöille kohtuullisen ajan korjata menettelyään tai se voi esittää kirkolliskokoukselle, että järjestö menettää asemansa kirkon lähetysjärjestönä. 

Otamme piispainkokouksen kuulemisen vakavasti ja olemme valmiit neuvottelemaan asiasta. Katsomme rohkein mielin eteenpäin luottaen Jumalan antavan meille tulevaisuuden ja toivon. Pyydän jokaista rukoilemaan Evankeliumiyhdistyksen, Kansanlähetyksen, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Inkerin kirkon puolesta, Tom Säilä pyytää.


Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: