Samoista juurista lähtöisin

 

Hanna Lindberg on tehnyt kymmenen vuoden ajan juutalaistyötä Israelissa Kylväjän kautta. Hän oli opettamassa elokuussa Karkun Raamattu- ja lähetysteologisilla päivillä.

Miten kristittynä lähestyisit juutalaista Israelissa?
– Ei ole olemassa mitään stereotyyppistä juutalaista niin kuin ei suomalaistakaan. Israelissa on tiukkaa uskonnollisuutta edustavia ortodoksijuutalaisia, mutta myös hyvin maallistuneita juutalaisia ja kaikkea siltä väliltä. Heitä on siis lähestyttävä yksittäisinä ihmisinä kunnioittavasti kuunnellen. Kristillistä vakaumusta ei tarvitse peitellä, sillä Lähi-idän kulttuurissa mielipiteitä ilmaistaan usein hyvin rohkeasti, ja uskonnollisuus on vahva osa kulttuuria. 

Mikä juutalaislähetystä hidastaa?
– Varmasti tähän vaikuttavat historiassa tapahtuneet vainot, jotka eivät ole muokanneet maaperää vastaanottavaiseksi. Etenkin vanhemmilla ihmisillä muistot holokaustista saattavat vaikuttaa. Toisaalta nuorilla tämä ei ole niin iso henkilökohtainen kynnys, ja he etsivät enemminkin elämän tarkoitusta ja turvaa. 

Miten juutalaislähetykseen suhtaudutaan?
– Israelissa tehtävään juutalaislähetykseen saattaa sisältyä enemmän intohimoja ja odotuksia kuin muiden uskontojen parissa tehtävään työhön. Tämä johtuu kristittyjen ja juutalaisten yhteisistä historiallisista juurista. Toisaalta työ myös jakaa mielipiteitä enemmän, ja Israelin poliittinen tilanne saattaa pahimmassa tapauksessa vaikuttaa lähetyskäskyn toteuttamiseen. Raamatun mukaan Israelilla on Jumalan silmissä erityisasema, ja kristityillä on velvollisuus viedä evankeliumi sinne, mistä se on lähtöisin. Muita kansoja ei saa kuitenkaan laiminlyödä erityisaseman kustannuksella.

Miksi juutalaisiin kohdistuneet rikokset lisääntyvät Euroopassa?
– Nykyinen antisemitistinen eli juutalaisvastainen liikehdintä on aika pitkälle kytköksissä Lähi-idän politiikkaan. Israelin valtiota on voitava perustellusti kritisoida niin kuin kaikkia muitakin poliittisia toimijoita. Israelin kritisointi ei kuitenkaan pysy aina poliittisena kysymyksenä vaan johtaa helposti yleiseen juutalaisvastaisuuteen, vaikka juutalaisilla Euroopassa ei olisi mitään tekemistä Lähi-idän tilanteen kanssa. Kristittyinä voimme nähdä asiassa myös hengellisen sodankäynnin Jumalan valittua kansaa vastaan.

Uskovatko kristityt ja juutalaiset samaan Jumalaan?
– Ei ole erikseen Vanhan testamentin ja Uuden testamentin Jumalaa, vaan on yksi ja sama Jumala. Kristinusko ei vain alkanut tyhjästä 2000 vuotta sitten, vaan sen juuret ovat juutalaisuudessa. Ajattelen, että Jumalan Israel on alkuseurakunta ja se puu, johon meidät pakanat on oksastettu. Puun runko on Jeesus, ja juuret ovat Jumalan ilmoitus. Vaikka en ole alkuperäinen oksa, se ei tarkoita sitä, että olen vähempiarvoinen vaan olen yhtä arvokas.


Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: