Siunauksela Sleyn työn hyväksi ja TLK:lla remontti

 

Nokialla toiminut Siunauksela-koti lopetti toimintansa toukokuusssa 2022. Siunaukselan kiinteistöt ja varat luovutettiin sen jälkeen yhdistyksen sääntöjen mukaan Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen työhön. Siunauksela aloitti toimintansa alun perin orpokotina vuonna 1912 ja suuntasi toimintansa vanhustyöhön 1988. Sleyn hallitus on päättänyt, että Evankeliumiyhdistys myy saamansa kiinteistöt eteenpäin.

– Uskon, että näin toimimalla Siunauksela-kodin perustajien tahto tulee parhaalla tavalla täytetyksi ja Siunaukselan kiinteistöt ja varat jatkavat työtään evankeliumin eteenpäin viemiseksi, Sleyn toiminnanjohtaja Tom Säilä kertoo.

Evankeliumiyhdistys on myös myynyt vähälle käytölle jääneen Hirsimäen Huissin rukoushuoneen.

– Yhdistyksemme varainhoidon strateginen periaate on luopua sellaisista kiinteistöistä, joiden kuluja emme pysty kattamaan toiminnan tuotoilla. Siksi meidän on hyvä myydä sellaisia rukoushuoneita eteenpäin, jotka ovat rakkaitakin, mutta joiden ylläpidon aiheuttamat kulut rasittavat yhdistyksen työtä, Säilä jatkaa.

Turun Lutherin kirkon remontteja jatketaan uuden lisäbudjetin suomin mahdollisuuksin. Turun Lutherin kirkolla on aiemmin tehty sähköremonttia ja tilojen kunnostusta ja näitä toimenpiteitä jatketaan. Hallitus myönsi lisäbudjetin hiljattain tähän tarkoitukseen tarkoitetun testamentin myötä.

Sleyn ylin päättävä elin, jäsenkokous, kokoontuu Toholammin Evankeliumijuhlan lauantai aamuna. Kokouksessa ovat äänivaltaisia kaikki jäsenmaksunsa maksaneet Sley ry:n jäsenet. Hallitus hyväksyi kokouksessaan kymmenen uutta jäsentä. Ehdokkaasi hallitusvaaliin voit esitellä osoitteessa ehdokkaat.sley.fi.


Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: