109 Sain vaatteet kalliit autuuden

1. Sain vaatteet kalliit autuuden / ja rauhan Jeesuksen. / En koskaan niitä vaihtaisi / mä loistoon rikkauden.

2. Ne ylleni jo kasteessa puettiin lahjanaan, / kun veden, veren voimasta mä synnyin uudestaan.

3. Jo silloin Isä merkitsi minutkin lapsekseen / ja antoi Hengen pantiksi minulle sydämeen.

4. On onnellista, tiedän sen: en kuole milloinkaan, / vaan aina luona Jeesuksen saan laulaa kiitostaan.

5. Siis kiitos että, Herrani, niin paljon rakastit, / sä että vaatteet autuuden minulle lahjoitit.

Melodia:
suomalainen toisinto 1882
Teksti:
Edla Pöyry 1907
Uudistaja:
Lauri Thurén
Siionin kanteleeseen tulovuosi:
1923