138 Sä kuljet seurassa Jeesuksen

1. Sä kuljet seurassa Jeesuksen, / sen kertoo katseesi riemuinen, / sen kertoo laulusi helkkyvä / myös murheen kyynelten keskellä.

2. Ei tunne rauhaasi maailma, / ei huomaa tielläsi kukkia, / se aallon leikkeihin kiintyen / ei tiedä helmistä syvyyden.

3. Vaan helmen sait sinä kalleimman, / se aarre on veri Karitsan. / Hän kuoli puolesta syntisten, / nyt kuljet vaatteissa autuuden.

4. Jo täällä riemusi Jeesus on, / maan päällä, laaksossa ahdingon. / Kun matka vaikea uuvuttaa, / hän armonlähteenä virvoittaa.

5. Se lähde auki on kaikille, / vaan monet kulkevat ohitse. / Ei maista korskea maailma / sen voimaa, rauhaa ja riemua.

6. Vaan kylmä, synkeä erämaa / tuon virran partailla virkoaa, / se valkoliljoiksi puhjeten / jo loistaa riemua autuuden.

7. Ja virtain varsilla kulkijat / näin toinen toistansa auttavat: / Oi nosta pääsi ja kultaisiin / taas katso taivasten kunnaisiin!

8. Siis riennä, ystävä, riemuiten, / kun turvasi on veri Jeesuksen. / Saat kerran porteista Siionin / hääriemuun astua sinäkin.

Melodia:
Rikhard Mäkinen 1921
Teksti:
August Verner Jaakkola 1920
Uudistaja:
Anna-Maija Raittila ja
Sk-toimikunta
Siionin kanteleeseen tulovuosi:
1923
Tekijänoikeudet
Melodian © Sley