140 Karitsan lippu johtaa joukkoamme

1. Karitsan lippu johtaa joukkoamme, / eteenpäin käymme siihen katsoen. / On Jeesus Kristus kuollut puolestamme, / hän meidät päästi alta syntien. / Hän raskaan kuormamme on kantanut / ja orjankahleet kaikki katkaissut.

2. Karitsan lippu johtaa joukkoamme, / sen suojaan kaste liitti meidätkin, / ja käydä askeleissa Karitsamme / me lupasimme luona alttarin. / Oi Jeesus Kristus, meitä vahvista / ja tue horjuvien askelta.

3. Karitsan lippu johtaa joukkoamme, / kun jalka polkee hiekkaa erämaan. / Se kirkastaa nyt öistä polkuamme, / kuin tulenpatsas luo se valoaan. / Ihanaa lippuansa ainiaan / Jumalan kansa seuraa matkallaan.

4. Karitsan lippu johtaa joukkoamme, / suo uutta rohkeutta sotimaan. / Me usein viivytämme juoksuamme, / kun mieli kiintyy syntiin, maailmaan. / Vaan kun me katsomme taas lippuhun, / niin aloitamme pyhän taistelun.

5. Karitsan lippu johtaa joukkoamme / porteille uuden Jerusalemin. / Sinulle siellä, kallis Karitsamme, / soi voittovirsi uusi, ihanin, / kun meidät verelläsi lunastit / ja korven kautta kotiin johdatit.

Melodia:
Rikhard Mäkinen 1912
Teksti:
Kauko Veikko Tamminen 1938
Uudistaja:
Lauri Thurén
Siionin kanteleeseen tulovuosi:
1923
Tekijänoikeudet
Melodian ja tekstin © Sley