175 Kuinka suurta rakkautta

1. Kuinka suurta rakkautta sinulta, oi Jeesus, sain! / Ristin vaivat, kuolemankin sinä kärsit puolestain. / Meitä auttaaksesi saavuit / rikkaudesta köyhyyteen, / taivaisesta kunniasta luokse suvun langenneen.

2. Taistelut ja kiusaukset, työsi kaikki tunnetaan / synnyinseimeltäsi saakka kuolemaasi katkeraan. / Ihmetellen jälleen katson: Betlehem ja Golgata! / Yhtä suurta rakkautta onko kellään toisella?

3. Minun vuokseni sen kaiken täytit, Jeesus rakkahin, / etten jäisi hylätyksi, vaan sun luokses pääsisin. / Voittaaksesi kuolemani kärsit tuskat kuoleman, / tien teit meille langenneille suureen juhlaan Jumalan.

4. Itse näin siis olet meille pelastuksen perustus / ja kun itse rakennatkin, syntyy vahva rakennus. / Opeta vain sinuun yksin joka hetki katsomaan, / rakkauteesi iloisesti niin kuin lapsi luottamaan.

5. Tahdon ylistää ja kiittää, siitä uutta voimaa saan / uskossa ja rakkaudessa askeleissas kulkemaan. / Kun suot kasvaa armon alla, hetken huolet unohdan. / Kuolit kerran, siksi meille autuaan suot kuoleman.

Melodia:
Beethovenin mukaan
Budbäraren 1860
Teksti:
Lina Sandell 1865
Uudistaja:
Lauri Thurén
Siionin kanteleeseen tulovuosi:
1892