182 Oi meitä Jeesus kallis rakastaako

1. Oi meitä Jeesus kallis rakastaako? / Sen kertoo tähti kirkas, joka loi / jo muinoin tuikettansa seimen lapseen, / kun ei hän majataloon päästä voi.

2. Hän kuinka paljon teki hyväksemme? / Egypti, Jerusalem, Nasaret / ja Juudan vuoret, Galilean laaksot / ja Kidron tarjoavat vastaukset.

3. Nuo Betania, Kapernaum ja Kaana, / myös niiltä saman vastauksen saa, / ja laineet Tiberiaan hiljaa kuiskaa: / Oi, kuinka syntistä hän rakastaa!

4. Näin vastaavat ne, jotka avun saivat: / mies kuninkaan ja tytär Jairoksen, / ja sairaan tytön äiti Kanaanista, / hän, joka riensi luokse Jeesuksen.

5. Näin vastaa varmaan Samarian nainen / ja Nainin leski ruumissaatossaan / ja nainen luona Simonin, kun siellä / hän pyyhki pyhät jalat hiuksillaan.

6. Näin vastaa sokea tuo Bartimaios, / mies Betesdankin kertoa sen voi, / ja kaikki kuurot, mykät, rammat raukat, / ne, joita ystävänsä sinne toi.

7. Näin äidit vastaavat, he luokse Herran / kun uskalsivat tulla lapsineen, / niin että taivaallisen siunauksen / he sieltä saada voisi pienilleen.

8. He kuinka vastaavat? Näin viesti kuuluu: / Oi, kuinka syntistä hän rakastaa! / Hän kaikkialla armahtaa ja auttaa / ja tuskaa, hätää hiljaa huojentaa.

9. Ja Getsemane, pyhä, kallis paikka / voi puolestansa myös näin vastata. / Hän siellä kantaakseen sai synnit kaikki / maistaakseen Herran vihan maljasta.

10. Näin vastaa Öljymäki, jonka kerran / Jeesuksen verihiki kostutti, / ja Golgata, kun siellä ristinpuussa / hän yksin puolestamme taisteli.

11. Ne kuinka vastaa? Kuule kuiskausta, / taas muistot pyhät puhua kun saa: / Oi ääretöntä Herran laupeutta, / ken meitä niin kuin Jeesus rakastaa?

Melodia:
Vesa Erkkilä 1998
Teksti:
Lina Sandell 1881
Uudistaja:
Lauri Thurén
Siionin kanteleeseen tulovuosi:
1892
Tekijänoikeudet
Melodian © Vesa Erkkilä