189 Mitä voisi olla muuta

1. Mitä voisi olla muuta, mitä ilman Jeesusta? / :,:Minun ilman ristinpuuta täytyisi vain hukkua.:,:

2. Mitä meitä hyödyttäisi mikään voitto maallinen, / :,:ellei taivaan autuus jäisi, armolahjat Jeesuksen?:,:

3. Hänen rakkaudestansa mikään ei voi erottaa, / :,:kun hän suojaa haavoillansa, nostaa, kantaa, pelastaa.:,:

Melodia:
Vesa Erkkilä 1979
Teksti:
Hanna Rauta 1954
Siionin kanteleeseen tulovuosi:
1999
Tekijänoikeudet
Melodian © Vesa Erkkilä