204 On Jeesus tullut niitä varten

1. On Jeesus tullut niitä varten, joilla / ei uskoa, ei voimaa hyvään ole ollenkaan / ja jotka turhuutensa raunioilla / vain seisoo pystymättä kulkuansa jatkamaan. / Ja niitä seuraansa hän kutsuu rakkaudessaan, / jotka eivät osaa rakastaa, ja heille / hän vaikka kuinka turhaankin nyt tarjoo armoaan / ja rikkauttaan kaiken haaskanneille.

2. On Jeesus tullut niitä varten, joista / on toivonsäteet viimeisetkin täysin sammuneet / ja joiden yöhön valkeus ei loista. / Hän ystävikseen ottaa umpikujaan joutuneet. / Hän ahtaimmasta loukostakin etsii kadonneen / ja arvokkaana pitää arvotonta. / On syyllisyyden siteet sitkeimmätkin katkenneet, / kun yksi kuoli pelastaakseen monta.

Melodia:
Samppa Asunta 1978
Teksti:
Samppa Asunta 1978
Siionin kanteleeseen tulovuosi:
1999
Tekijänoikeudet
Melodian ja tekstin © Sley-Media Oy