206 Katso ihmettä suurinta maan

1. Katso ihmettä suurinta maan: / pelastukseksi maailman on / Jeesus ristillä kuolemallaan / tuonut kaikille näin sovinnon. / Kotihin, kotihin, / Isän lapsena käy takaisin. / Verellään, verellään sinutkin, / Jeesus ostanut on sinutkin.

2. Sinä kasteessa sait sinetin: / Pyhän Hengen ja siunauksen. / Veri puhdisti näin sinutkin / Isän lapseksi synnyttäen. / Kotihin, kotihin, / Isän lapsena käy takaisin. / Verellään, verellään sinutkin, / Jeesus ostanut on sinutkin.

3. Vaikka luovuitkin liitostasi, / vaikka jouduitkin kauaksi pois, / silti taivaallinen Isäsi / sinun koskaan ei hukkuvan sois. / Kotihin, kotihin, / Isän lapsena käy takaisin. / Verellään, verellään sinutkin, / Jeesus ostanut on sinutkin.

4. Kotiin lähteä saat Isän luo, / joka lastansa niin odottaa. / Isä velkasi anteeksi suo, / sillä syntistä hän rakastaa. / Kotihin, kotihin, / Isän lapsena käy takaisin. / Verellään, verellään sinutkin, / Jeesus ostanut on sinutkin.

5. Isän taivas on nyt omasi, / Jeesus Kristus on ainoa tie. / Kun on haavansa turvanasi, / sinne varmasti kulkusi vie. / Kotihin, kotihin, / Isän lapsena käy takaisin. / Verellään, verellään sinutkin, / Jeesus ostanut on sinutkin.

Melodia:
Tullius O’Kane 1874
Teksti:
Julius Engström 1902
Uudistaja:
SK-toimikunta
Siionin kanteleeseen tulovuosi:
1910