326 Nään portin, oi se auki on

1. Nään portin, oi se auki on, / ja rauhan asunnoista / jo kirkkaus kuin auringon / sen kautta tänne loistaa. / Oi Herran armo suunnaton, / minullekin se auki on! / Se on, se on, se portti auki on!

2. On portti auki kaikille, saat armoon aina luottaa. / Nyt tarjolla on lahja se, se varman toivon tuottaa. / Oi Herran armo suunnaton, minullekin se auki on! / Se on, se on, se portti auki on!

3. On portti auki, kiiruhda, jo vainon tuulet pauhaa. / Voi risti painaa raskaana, vaan Jeesus antaa rauhaa. / Oi Herran armo suunnaton, minullekin se auki on! / Se on, se on, se portti auki on!

4. Ja tuolla puolen Jordanin ei risti enää paina. / Me siellä saamme kruununkin ja juhlaa viettää aina. / Oi Herran armo suunnaton, minullekin se auki on! / Se on, se on, se portti auki on!

Melodia:
Silas Jones Vail 1872
Teksti:
Lydia Baxter 1872
Uudistaja:
Lauri Thurén
Siionin kanteleeseen tulovuosi:
1892