335 Voisinpa Jeesuksestani

1. Voisinpa Jeesuksestani / nyt laulaa sydämestäni! / Hän tuli tänne päälle maan / :,:suuressa rakkaudessaan.:,:

2. Hän kärsi ristinkuoleman, / sovitti synnit maailman. / Jumalan rauhan siitä saan / :,:ja perinnöksi taivaanmaan.:,:

3. Jo täällä armon ajassa / Jumalan valtakunnassa / autuudestani iloitsen / :,:anteeksi synnit uskoen.:,:

4. Jumala seurakunnassaan / varjelee, hoitaa lapsiaan. / Kun synti kietoo, ahdistaa, / :,:Jeesuksen veri puhdistaa.:,:

5. Edessä armoistuimen / pääsemme alta taakkojen, / ja kiitoslaulu helähtää, / :,:kun taivaan armo lämmittää.:,:

6. Kotona kerran taivaassa / katsella saamme Jeesusta. / Myös minä uutta virttä saan / :,:riemuiten käydä laulamaan.:,:

Melodia:
Toisinto Pohjanmaalta
Teksti:
Helmi Mäkeläinen 1926
Uudistaja:
Pentti Koskelo ja Niilo Rauhala
Siionin kanteleeseen tulovuosi:
1999
Tekijänoikeudet
Tekstin © Helmi Mäkeläisen perilliset