353 On Jeesus nyt jo rauhani

1. On Jeesus nyt jo rauhani ja kerran kuolemassa. / Hän verellään toi autuuden minulle taivahassa. / Saan tulla turviin Jeesuksen näin syntisenä aivan / ja siksi aina iloitsen, en muista tietä vaivan. / Riemuiten laulaa siis tahdon: Halleluja! / Soi Jeesukselle kunnia, nyt aamen, halleluja!

2. Maailma torjuu Jeesuksen, ei piittaa armostansa, / vaan Herra nostaa syntisen suurimpaan kunniaansa. / Jos uhkaileekin Kiusaaja ja syyttää aina koittaa, / on Puolustaja taivaassa, hän syyttäjämme voittaa. / Riemuiten laulaa siis tahdon: Halleluja! / Soi Jeesukselle kunnia, nyt aamen, halleluja!

3. Lain tuomio jos ahdistaa, niin miksi siitä huolin, / kun Jeesuksessa ristillä jo kerran laille kuolin. / Kun Jeesus elää, minäkään en näe kadotusta, / vaan aina elän, verestään saan voimaa, uskallusta. / Riemuiten laulaa siis tahdon: Halleluja! / Soi Jeesukselle kunnia, nyt aamen, halleluja!

4. Pää Jeesus seurakunnan on, mä jäsen ruumiissansa. / Niin kuin hän nousi kunniaan, saan nousta omanansa. / On siksi syytä veisata iloiten sydämestä, / kun autuudesta minua ei mitkään voimat estä. / Riemuiten laulaa siis tahdon: Halleluja! / Soi Jeesukselle kunnia, nyt aamen, halleluja!

Melodia:
Luult. John Maffit 1829
Teksti:
Johannes Vilhelm Hirvonen 1873
Uudistaja:
Lauri Thurén
Siionin kanteleeseen tulovuosi:
1910